Gemeentelijke opvanglocaties Oekraïense vluchtelingen

Vanuit Arnhem dragen we bij aan de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Op deze pagina leest u meer informatie over hoe wij dat doen.

Opvangplekken in Schuytgraaf 

In het tweede kwartaal van 2023 opent er in de wijk Schuytgraaf een opvanglocatie voor 150 Oekraïense vluchtelingen. De opvangplekken worden verdeeld over circa 60 woonunits op veld 27 van Schuytgraaf. Veld 27 is het meest zuidelijk plandeel van Schuytgraaf. De locatie wordt voor 2 jaar ingezet voor de opvang van de Oekraïense vluchtelingen, daarna wordt het terrein ontwikkeld voor woningbouw. 

Ontwikkelingen realisatie woonunits Schuytgraaf

We zijn momenteel hard aan het werk met de bouw van de woonunits. De planning is om de woonunits midden mei 2023 op te leveren. De bezwaartermijn van de vergunningaanvraag voor deze woonunits is inmiddels gesloten. Wij hebben een aantal bezwaren ontvangen. Een verhuisdatum is nog niet bekend omdat dit afhangt van de bezwaarprocedure. Wij houden u op de hoogte zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn.

Verplaatsbare woonunits

De woonunits zijn verplaatsbaar en kunnen op een andere plek weer worden ingezet voor de (tijdelijke) huisvesting van verschillende doelgroepen. In de woonunits kunnen mensen zelfstandig wonen, met eigen sanitair en keuken in 1-, 2- en 3-persoonsvarianten. De opvanglocatie is vooralsnog uitsluitend bedoeld voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Mocht de behoefte aan opvang voor deze groep sterk afnemen, dan kunnen de opvangplekken ook voor andere doelgroepen beschikbaar gesteld worden.

Opvangcapaciteit Arnhem

Op de 4 oktober 2022 geopende locatie aan de Doorwerthlaan hebben de 200 bewoners inmiddels hun draai gevonden. Daarnaast is 10 oktober het nieuwe opvangschip Bolero in gebruik genomen als opvanglocatie, naast het andere schip waar al 150 mensen worden opgevangen. Inmiddels zijn alle 330 opvangplekken op de schepen volledig bezet. Aan Arnhem werd gevraagd 580 van de in totaal 2.940 opvangplekken in de veiligheidsregio op zich te nemen. Daar wordt met de komst van de nieuwe woonunits ruimschoots aan voldaan. Met deze nieuwe locatie zullen er in totaal 680 plekken in Arnhem zijn voor Oekraïense vluchtelingen.