Gemeentelijke opvanglocaties Oekraïense vluchtelingen

Vanuit Arnhem dragen we bij aan de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Op deze pagina leest u meer informatie over hoe wij dat doen.

Opvangplekken in Schuytgraaf 

Na een periode van hard werken door verschillende partijen, zijn we blij dat we een grote groep Oekraïense vluchtelingen een fijne opvanglocatie kunnen bieden in Schuytgraaf. De verhuizing vond plaats op 16 mei 2023 en ongeveer 165 Oekraïners zijn verhuisd van een van de schepen of vanuit een gastgezin naar deze nieuwe locatie. De opvangplekken zijn verdeeld over circa 64 woonunits op veld 27 van Schuytgraaf. Veld 27 is het meest zuidelijk plandeel van Schuytgraaf. De locatie wordt voor 2 jaar ingezet voor de opvang van de Oekraïense vluchtelingen, daarna wordt het terrein ontwikkeld voor woningbouw 

Ontwikkelingen realisatie woonunits Schuytgraaf

Momenteel zijn we bezig met de laatste werkzaamheden om de opvangplekken gereed te maken voor de voorgenomen verhuizing op dinsdag 16 mei 2023. Eerder meldden wij dat er bezwaren zijn ingediend tegen de bouwvergunning voor de woonunits. De procedure om deze bezwaren zorgvuldig te behandelen is belangrijk en zal nog enige tijd in beslag nemen. Maar omdat het van groot belang is om snel huisvesting te bieden aan Oekraïense vluchtelingen zal de verhuizing op 16 mei 2023 plaatsvinden.

Verplaatsbare woonunits

De woonunits zijn verplaatsbaar en kunnen op een andere plek weer worden ingezet voor de (tijdelijke) huisvesting van verschillende doelgroepen. In de woonunits kunnen mensen zelfstandig wonen, met eigen sanitair en keuken in 1-, 2- en 3-persoonsvarianten. De opvanglocatie is vooralsnog uitsluitend bedoeld voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Mocht de behoefte aan opvang voor deze groep sterk afnemen, dan kunnen de opvangplekken ook voor andere doelgroepen beschikbaar gesteld worden.

Opvangcapaciteit Arnhem

Op de 4 oktober 2022 geopende locatie aan de Doorwerthlaan hebben de 200 bewoners inmiddels hun draai gevonden. Daarnaast is 10 oktober het nieuwe opvangschip Bolero in gebruik genomen als opvanglocatie, naast het andere schip waar al 150 mensen worden opgevangen. Inmiddels zijn alle 330 opvangplekken op de schepen volledig bezet. Aan Arnhem werd gevraagd 580 van de in totaal 2.940 opvangplekken in de veiligheidsregio op zich te nemen. Daar wordt met de komst van de nieuwe woonunits ruimschoots aan voldaan. Met deze nieuwe locatie zullen er in totaal 680 plekken in Arnhem zijn voor Oekraïense vluchtelingen.