Informatie voor Oekraïense vluchtelingen

Op deze pagina vindt u meer informatie voor Oekraïense vluchtelingen. Bijvoorbeeld hoe zij zich kunnen inschrijven in onze gemeente. Of waar Oekraïense vluchtelingen terecht kunnen met vragen. Deze pagina wordt steeds aangevuld met actuele informatie.

Registratie en inschrijving

Inschrijven bij de gemeente en verhuizen

Als u in Nederland woont, moet u uzelf bij de gemeente inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). U komt hiervoor in aanmerking als u:

 • de Oekraïense nationaliteit heeft of 
 • een permanente Oekraïense verblijfsvergunning, of 
 • een Oekraïense asielvergunning (tijdelijk of permanent)
 • en wanneer u dit met geldige documenten kunt aantonen.

Na uw inschrijving krijgt u een Burgerservicenummer (BSN). Dit is een uniek persoonsnummer dat u nodig heeft, zodat u recht heeft op leefgeld, zorg of onderwijs. 

Afspraak maken

Inschrijven in de BRP gebeurt in het stadhuis. Heeft u een partner en/of kinderen die ook ingeschreven moeten worden? Dan moeten zij met u meekomen. 
U kunt een afspraak maken via onderstaande button. 

 1. Klik bij ‘1. Kies een dienst’ op: Eerste inschrijving NL, vanuit Oekraïne
 2. Scroll naar beneden en kies vervolgens in de volgende stappen een datum en tijd. Vul uw gegevens in en klik op ‘maak een afspraak’.

Afspraak maken

Meenemen naar de afspraak

Om u in te kunnen schrijven, moet u de volgende documenten meenemen:

 • Een geldig identiteitsbewijs (bijvoorbeeld een paspoort of een identiteitskaart).
 • Bij een andere nationaliteit dan de Oekraïense: een bewijs dat u op 23 februari 2022 in het bezit was van een geldige Oekraïense permanente verblijfsvergunning of een Oekraïense asielvergunning (tijdelijk of permanent).
 • Indien beschikbaar geboorteakte, huwelijksakte en/of scheidingsakte.
 • Een verklaring van de eigenaar of hoofdbewoner (pdf, 72kB), met kopie van een geldig legitimatiebewijs van de eigenaar of hoofdbewoner. Verblijft u in een gemeentelijke opvanglocatie? Dan krijgt u van een medewerker van het Leger des Heils een ingevulde verklaring. Neem deze dan mee naar de afspraak. 

Heeft u geen documenten die kunnen aantonen dat u de Oekraïense nationaliteit heeft, neem dan contact op met de ambassade in Den Haag.

Verhuizing 

Binnen Nederland

Als u verhuist van een particuliere opvanglocatie naar de gemeentelijke opvang of andersom, dan wordt u door een medewerkers van de gemeentelijke opvanglocatie geholpen bij het doorgeven van de verhuizing. 

Verhuist u tussen 2 particuliere opvanglocaties en/of naar een andere gemeente? Geef dit dan zelf door aan de gemeente waar u naartoe verhuist. 

Naar het buitenland

Verhuist u naar het buitenland? Geef uw verhuizing door aan ons. Kijk hiervoor op de pagina 'Verhuizing naar het buitenland'.    

Bewijs van verblijf

Bent u ingeschreven in de gemeente en valt u onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming? Dan kunt u een bewijs van verblijf krijgen van de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND). Het bewijs van verblijf is een sticker in het paspoort of op een los papier. Of een pasje (O-document). Alleen met het bewijs van verblijf mag u wonen en werken in Nederland. Kinderen jonger dan 14 jaar hebben geen bewijs van verblijf nodig om in Nederland te wonen.

Om het bewijs van verblijf te krijgen, maakt u een afspraak met de IND. Klik op de website van de IND voor meer informatie en voor het maken van een afspraak. 

Mogen Oekraïners hier werken? 

U mag hier werken of studeren. Daarvoor heeft u de volgende zaken nodig:

 • Een burgerservicenummer (BSN). Het BSN krijgt u als u in de Basisregistratie Personen (BRP) bent ingeschreven. Kijk voor meer informatie onder de vraag 'Kunnen vluchtelingen uit Oekraïne zich inschrijven bij de gemeente Arnhem?'.
 • Een bankrekeningnummer. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Leefgeld voor Oekraïense vluchtelingen'.
 • Een goed werkend mailadres en telefoonnummer waarop u, ook via Whatsapp, goed bereikbaar bent voor instanties en de werkgever.

Hoe lang mogen Oekraïense vluchtelingen rechtmatig verblijven in Nederland? 

Inwoners uit Oekraïne kunnen Nederland inreizen met, maar ook zonder visum, dankzij het associatieverdrag dat de EU in 2017 met Oekraïne sloot. U kunt hier verblijven voor een periode van 90 dagen, met de mogelijkheid tot verlenging van 90 dagen. Het is voor u dan ook niet nodig om een asielverzoek in te dienen om rechtmatig in Nederland te mogen verblijven. Bovendien is afgesproken dat inwoners uit Oekraïne die de maximale termijnen overschrijden, hier in verband met de huidige situatie geen problemen van zullen ondervinden.

Inwoners uit Oekraïne die (tijdelijk) in Arnhem verblijven en minimaal 4 dagen een BSN-nummer hebben, hebben daarnaast ook een verblijfssticker nodig. Het is belangrijk dat u deze verblijfssticker zo snel mogelijk ophaalt bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Alleen met dit bewijs kunt u tot 4 maart 2023 in Nederland blijven en houdt u recht op opvang, leefgeld, werk, onderwijs en reizen naar het buitenland (met een geldig paspoort). 

Verblijf niet-Oekraïners met tijdelijke Oekraïense verblijfsvergunning

Op 4 maart 2023 vervalt het recht op bescherming en verblijf in Nederland voor mensen die niet de Oekraïense nationaliteit hebben en in Oekraine verbleven op basis van een tijdelijke Oekraïense verblijfsvergunning. De mensen om wie dit gaat, krijgen hierover een brief van de IND. In Arnhem gaat het om enkele mensen. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de IND

Voor vragen over uw persoonlijke situatie kunt u contact opnemen met Vluchtelingenwerk Arnhem

Taallessen voor Oekraïense vluchtelingen 

Vanaf september 2022 kunnen Oekraïense vluchtelingen taallessen Nederlands of Engels volgen in Arnhem. ROC Rijn IJssel verzorgt de Nederlandse lessen in samenwerking met ons en Rozet de Engelse lessen. Voor inschrijving van de taallessen kunt u voor de Nederlandse lessen kijken op de website van Rijn IJssel. En voor de Engelse lessen op de website van Rozet.  Let op: in verband met de beschikbaarheid van de docenten, zijn er beperkte plekken beschikbaar om de taallessen te volgen.

Aanmelden Oekraïense school

In Arnhem hebben we een speciale school geopend voor kinderen van Oekraïense vluchtelingen, van 4 tot 18 jaar. Deze school, die zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs biedt, is er voor vluchtelingen die op de schepen verblijven, maar ook voor vluchtelingen die in gastgezinnen of aan de Doorwerthlaan wonen. De kinderen krijgen les in het Nederlands, Engels en in Oekraïens. Ze volgen lessen taal en rekenen/ wiskunde, maar ook sport, kunst en cultuur of lessen over de wereld om hen heen.

Aanmelding

Het aanmeldformulier voor de Oekraïne school wordt meegegeven als u zich meldt bij Burgerzaken voor inschrijving in de BRP. Leerlingen kunnen worden aangemeld door het aanmeldformulier in te vullen en op te sturen naar:

Aanvragen verblijfssticker IND

Vluchtelingen uit Oekraïne die (tijdelijk) in Arnhem verblijven en een BSN-nummer hebben, hebben een verblijfssticker nodig. Het is belangrijk dat u deze verblijfssticker zo snel mogelijk ophaalt bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Alleen met dit bewijs kunt u tot 4 maart 2023 in Nederland blijven en houdt u recht op opvang, leefgeld, werk, onderwijs en reizen naar het buitenland (met een geldig paspoort).

U kunt zelf een individuele afspraak maken voor het ophalen van een verblijfssticker bij de IND. Dit kan via de website van de IND. Ook kunt u een vergoeding aanvragen voor de reiskosten die u maakt om een verblijfssticker bij een IND locatie op te halen. Dat kan via het formulier ‘Aanvraag vergoeding buitengewone kosten’ (pdf, 126kB). Het ingevulde formulier kunt u mailen naar pwnieuwkomers@arnhem.nl

Leefgeld en bankzaken

Heeft een vluchteling uit Oekraïne recht op financiële ondersteuning door de Nederlandse overheid?

Ja, vluchtelingen uit Oekraïne hebben gedurende hun tijdelijk verblijf in Nederland recht op financiële ondersteuning. Lees meer onder het kopje ‘leefgeld’. 

Leefgeld voor Oekraïense vluchtelingen

Vluchtelingen uit Oekraïne hebben in Nederland recht op leefgeld. Dit wordt verstrekt via de gemeente waar zij verblijven. Meer informatie hierover is te lezen op de pagina 'Leefgeld voor Oekraïense vluchtelingen'

Eenmalig contante hryvnia omwisselen

Het is niet meer mogelijk voor vluchtelingen uit Oekraïne om hryvnia om te wisselen naar euro's.

Belastingaangifte doen

Als u in Nederland werkt dan kunt elk jaar vanaf 1 maart belastingaangifte indienen. Sommige Nederlanders ontvangen een brief dat zij voor 1 mei aangifte moeten doen. Mocht u hier hulp bij nodig hebben dan kunt hier op elk gewenst moment een afspraak maken op een belastingkantoor. Neem een tolk mee die u kan helpen vertalen. 

Wilt u hulp bij het invullen van uw aangifte? Regel dan altijd eerst een DigiD-machtigingscode. Zonder deze machtigingscode kunnen wij u aan de balie niet helpen. Voor het doen van de aangifte heeft de belastingdienst uw papieren nodig. Maak een afspraak bij de belastingdienst. Neem een tolk mee die u kan helpen vertalen.

Openbaar vervoer

Oekraïense vluchtelingen kunnen in sommige gevallen gratis reizen met het openbaar vervoer in Nederland. Bij aankomst in Nederland mag u onder bepaalde voorwaarden gratis reizen met NS-treinen. Het gratis reizen is hoofdzakelijk bedoeld voor het inreizen vanuit het buitenland naar een veilige opvangplek in Nederland. Het gaat hierbij om de eerste treinreis vanuit het buitenland en de vervolgreizen om herenigd te worden met familie. Zodra u bent ingeschreven bij de gemeente moet u een geldig vervoerbewijs, zoals een OV-chipkaart, kopen om met het openbaar vervoer te kunnen reizen. Op de website van Refugeehelp vindt u alle informatie over reizen met het openbaar vervoer in Nederland voor Oekraïense vluchtelingen. 

U kunt een vergoeding aanvragen voor de reiskosten die u maakt om een verblijfssticker bij een IND locatie op te halen. Dat kan via het formulier ‘Aanvraag vergoeding buitengewone kosten’. Het ingevulde formulier kunt u mailen naar pwnieuwkomers@arnhem.nl.

Zorg(verzekering)

Per 1 juli 2022 vallen alle Oekraïense vluchtelingen onder de Regeling Medische Ontheemden uit Oekraïne (RMO). Onder deze regeling vallen basiszorg en tandartszorg bij acute pijnklachten (tot 250 euro).
Ook Oekraïense vluchtelingen die werken hoeven geen zorgverzekering meer af te sluiten. Als zij al eerder een zorgverzekering hadden afgesloten, stopt deze automatisch per augustus 2022. Ook eventueel aangevraagde zorgtoeslag stopt automatisch per augustus 2022. Meer informatie is te lezen op de website van de Rijksoverheid

Kleding

Hoe kunt u aan goedkope of gratis kleding komen?

U kunt naar het Leger des Heils voor gratis kleding op woensdagmiddag van 13.00 uur tot 15.30 uur. Het adres is Kadestraat 1 in Arnhem. Maak van tevoren een afspraak via +31 6 44 26 97 45 of +31 6 44 11 07 39. Uw gastgezin, als u daar verblijft, is van harte welkom om met u mee te komen. 

Verblijft u bij een gastgezin? U kunt dan ook bij de Kledingbank langsgaan, mail van tevoren naar kledingbank.arnhem.eo@gmail.com. Geef in uw mail aan met hoeveel mensen u komt, en wat de geboortedata zijn. U krijgt dan een mail met een datum en een adres waar u terecht kunt. Neem een identiteitsbewijs mee, als u dat heeft.

Contact en informatie

Kijk voor meer informatie op de website van RefugeeHelp. Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen voor informatie en vragen terecht bij ons via oekraine@arnhem.nl

Spreekuur Vluchtelingenwerk Nederland

Vluchtelingenwerk staat ook klaar voor de Oekraïense vluchtelingen die in ons land verblijven. Iedere maandag, woensdag en vrijdag houden zij een gratis spreekuur van 10.00 tot 12.00 uur. Samen met een tolk proberen zij vluchtelingen zo goed mogelijk te begeleiden en een antwoord of oplossing te vinden voor allerlei vragen. Het adres van Vluchtelingenwerk in Arnhem is Nieuwe Oeverstraat 120. 

De CoCo app

Als u andere Oekraïeners graag wilt ontmoeten in Arnhem, bekijk dan eens de app CoCo. Met deze gratis app is het gemakkelijk een bijeenkomst te organiseren.

Hulp bij wetten en regels in Nederland 

In Nederland zijn er verschillende sociale wetten en regels waar u dagelijks mee te maken kunt krijgen. Denk hierbij aan belastingaanslagen, toeslagen, uitkeringen, subsidies, wetten of andere regelingen. Heeft u hier vragen over? Dan kunt u terecht bij Goed Geregeld. U kunt zowel telefonisch en op kantoor langsgaan naar het spreekuur van Rijnstad. Kijk hiervoor op Sociaal Raadslieden | Vragen over sociale wetten en regels | Rijnstad. Regel altijd eerst een DigiD. Neem ook een tolk mee of schrijf op een briefje waar u hulp bij nodig hebt.