Leefgeld voor Oekraïense vluchtelingen

Vluchtelingen uit Oekraïne hebben in Nederland recht op leefgeld. Dit wordt verstrekt via de gemeente waar zij verblijven. Het leefgeld bestaat uit verschillende componenten.

Wijzigingen leefgeld per 1 februari 2023

De regels voor opvang en leefgeld van vluchtelingen uit Oekraïne zijn veranderd vanaf 1 februari 2023. Door deze wijziging is het leefgeld voor Oekraïners meer in lijn met de financiële ondersteuning voor andere groepen in Nederland, zoals asielzoekers, statushouders en mensen met een bijstandsuitkering. De regels die voor hen gelden, gelden dan ook voor Oekraïense vluchtelingen. 

Dit betekent onder andere dat het leefgeld voor het gehele gezin stopt als vluchtelingen gaan werken. Voor de vluchtelingen die werken, is het wel mogelijk om toeslagen te krijgen zoals kinderbijslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag. Ook vervalt bij een verhuizing van een particuliere opvang naar een gemeentelijke opvang de wooncomponent.

Het volledige overzicht met alle wijzigingen en bedragen kunt u vinden op bij de Rijksoverheid.

Wordt u opgevangen bij een gezin in Arnhem?

In deze situatie bestaat het leefgeld uit:

  • een bedrag voor eetgeld.
  • een bedrag voor kleding en andere persoonlijke uitgaven.
  • een bedrag voor wonen. 

Wordt u opgevangen op de gemeentelijke locatie (Doorwerthlaan)? 

In deze situatie bestaat het leefgeld uit:

  • een bedrag voor eetgeld.
  • een bedrag voor kleding en andere persoonlijke uitgaven.

Wordt u opgevangen op de gemeentelijke locatie (schepen)? 

In deze situatie bestaat het leefgeld uit:

  • een bedrag voor kleding en andere persoonlijke uitgaven.

Om leefgeld te ontvangen is er een bankrekening nodig. U kunt een bankrekening aanvragen als u zich heeft ingeschreven bij het BRP. U krijgt dan een BSN waarmee u de aanvraag kunt doen. 

Leefgeld aanvragen

Staat u bij ons ingeschreven en heeft u een BSN? Dan kunt u het leefgeld digitaal aanvragen. Bij voorkeur gaat de uitbetaling van het leefgeld via het bankrekeningnummer, omdat dit meer voordelen voor u biedt. 

Kunt u geen bankrekeningnummer aanvragen? Dan krijgt u van ons een prepaid card. U krijgt een aanvraagformulier waarop u uw contactgegevens kunt invullen. Ook dient u op dit aanvraagformulier aan te geven waarom u geen bankrekeningnummer kunt aanvragen. We nemen dan contact met u op om de prepaid card met het leefgeld aan u uit te reiken.

Aanvragen leefgeld (pdf, 181kB)

Een papieren aanvraagformulier kunt u ook ophalen bij Vluchtelingenwerk en op het schip waar u verblijft. Vluchtelingenwerk kan u ook helpen bij de aanvraag van een bankrekeningnummer en een DigiD. Maakt u hiervoor een afspraak met Vluchtelingenwerk. Het adres is Oude Oeverstraat 120, Arnhem.

Stoppen van het leefgeld

U ontvangt geen leefgeld meer als:

  • U uit de opvanglocatie vertrekt.
  • U betaald werk gaat doen. Voor de overige gezinsleden zal het leefgeld beëindigen.
  • Als u langer dan 28 dagen niet aanwezig bent in de opvang. In dit geval kan de gemeente uw opvang en leefgeld stopzetten.

Gaat u of een van uw gezinsleden werken? Meld dit dan gelijk via aswerk@arnhem.nl.

Ontvangen van het leefgeld

Binnen 2 weken nadat u de aanvraag met bankrekeningnummer heeft ingediend, maken we het geld naar u over. Na deze eerste betaling ontvangt u ook een brief met een bevestiging over het leefgeld. De Regeling Leefgeld is op 1 april 2022 ingegaan. Op 1 december 2022 en 1 februari 2023 is de regeling vernieuwd. 

Buitengewone kosten

In uitzonderlijke (nood)situaties kunt u een (gedeeltelijke) vergoeding krijgen voor buitengewone noodzakelijke kosten. Dit kan alleen als u geen vergoeding kunt krijgen via een andere regeling en als u de kosten in redelijkheid niet zelf kunt betalen. Wij beoordelen dus eerst of u in aanmerking komt voor de vergoeding. 

Aanvragen vergoeding buitengewone kosten (pdf, 197kB)

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact met onze klantenservice per mail via oekraine@arnhem.nl of via telefoonnummer 0800-1809.