Klacht, bezwaar of melding

U vindt dat een medewerker van de gemeente u onjuist heeft behandeld. Of: het gemeentebestuur heeft in uw ogen een fout besluit genomen. Of: u wilt melden dat er iets mis is in uw woon- of leefomgeving - een gat in de weg, een defecte straatlantaarn, een omgewaaide boom en dergelijke. Wat doet u dan en hoe doet u dat? Wat is het verschil tussen een klacht, een bezwaar en een melding?

Melding of klacht openbare ruimte

Is er iets mis in de openbare ruimte? Een verkeerslicht is uitgevallen, de schommel in een openbare speeltuin is kapot, het hoofdriool zit verstopt, wat dan ook: geef het op via de pagina 'Melding of klacht openbare ruimte'

Bezwaar maken

U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met een besluit dat de gemeenteraad, burgemeester en wethouders of de burgemeester heeft genomen. Dat is mogelijk bij een besluit van één van deze gemeentelijke bestuursorganen, waardoor u in uw belang wordt getroffen - zeg maar: gedupeerd. Hier vindt u meer over de indiening en behandeling van een bezwaarschrift. Ook leest u hoe u de rechter kunt vragen om het besluit te schorsen, waardoor de uitvoering ervan wordt opgeschort.

Klacht indienen over een medewerker

U kunt een klacht indienen als u meent dat een medewerker van de gemeente u niet goed heeft behandeld. Daaronder valt bijvoorbeeld: het geven van onjuiste informatie, te laat informeren, niet nakomen van afspraken.
In dat geval kunt u een klacht indienen. De klachtencoördinator van de gemeente zorgt voor de behandeling. Hier leest u hoe u een klacht kunt indienen, hoe de behandeling verloopt en hoe lang dat duurt.

Aansprakelijkstelling

Heeft u schade geleden, waarvoor u de gemeente aansprakelijk vindt en wilt u die verhalen op de gemeente? Dan kunt een schadeclaim indienen. Het is raadzaam om eerst na te gaan of u zelf verzekerd bent voor de geleden schade. Indien dit het geval is, doet u er verstandig aan uw schade te melden bij uw verzekeraar. Uw verzekeraar kan de schade proberen te verhalen op de gemeente.