Behandeling bezwaarschriftencommissie

U heeft bezwaar gemaakt tegen een besluit van het gemeentebestuur. De algemene (onafhankelijke) bezwaarschriftencommissie behandelt uw bezwaar.

Hoe behandelt de bezwaarschriftencommissie uw bezwaar?

De behandeling gaat in stappen:

Stap 1: Voldoet uw bezwaar aan de eisen?

De commissie bepaalt of uw bezwaarschrift voldoet aan de eisen van de wet.

Bijvoorbeeld: U heeft uw bezwaar niet op tijd ingediend of de reden van uw bezwaar staat er niet in. Dan krijgt u de kans om uit te leggen waarom u het te laat heeft ingediend of om uw bezwaarschrift aan te vullen.
 

Stap 2: Vooraankondiging hoorzitting

Als uw bezwaarschrift aan de eisen voldoet, gaat de commissie uw bezwaarschrift behandelen.
In de ontvangstbevestiging van uw bezwaarschrift staat meestal al een datum genoemd voor een hoorzitting. Als dat niet zo is, dan krijgt u hier zo snel mogelijk bericht over.

Kunt u niet kunt komen, wilt u dan binnen een week contact opnemen met het secretariaat van de commissie?

Als u niét gehoord wilt worden, dan moet u dit doorgeven aan het secretariaat. De commissie brengt dan een advies uit gebaseerd op

  • de schriftelijke en de mondelinge informatie die ze heeft en
  • de toelichting die namens het gemeentebestuur tijdens de hoorzitting is gegeven.

Stap 3: Reactie van het gemeentebestuur

De commissie vraagt het gemeentebestuur waarom het besluit is genomen waartegen u bezwaar heeft. Ook reageert het gemeentebestuur op uw bezwaarschrift. Dit alles komt in een 'verweerschrift' te staan.
 

Stap 4: Officiële uitnodiging en stukken

Ongeveer 10 dagen voor de hoorzitting ontvangt u de officiële uitnodiging, het besluit, uw bezwaarschrift en het verweerschrift. Eventueel ook andere stukken van u en/of het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur, de commissie en u ontvangen allen dezelfde stukken.
 

Stap 5: De hoorzitting

De commissie wil in de hoorzitting alle informatie krijgen die nodig is om een advies te schrijven of uw bezwaar wel of niet slaagt.

In de hoorzitting kunt u uw bezwaar uitleggen. Daarna geeft de vertegenwoordiger van het gemeentebestuur een toelichting. Vervolgens stelt de commissie vragen. Dan kunnen u en de vertegenwoordiger van het gemeentebestuur reageren op wat tijdens de hoorzitting is gezegd.

U kunt een raadsman/-vrouw meenemen naar de hoorzitting. Of een familielid of een kennis vragen het woord voor u te voeren.

Als u zelf niet bij de hoorzitting bent, dan moet u uw vertegenwoordiger hiervoor een schriftelijke machtiging (pdf 24kB) verlenen .
 

Stap 6: Het advies

Na de hoorzitting maakt de commissie een advies. Dat wordt samen met het verslag van de hoorzitting naar het gemeentebestuur gestuurd.

Soms heeft de commissie nog extra informatie van u of het gemeentebestuur nodig. Dan houdt de commissie de behandeling van uw bezwaar aan. U wordt hier altijd over ingelicht.
 

Stap 7: Het besluit

Met het advies van de commissie neemt het gemeentebestuur een besluit over uw bezwaarschrift. Het gemeentebestuur wil binnen 6 weken na de behandeling door de commissie een (nieuw) besluit nemen.

Het gemeentebestuur kan afwijken van het advies van de commissie, maar moet dan duidelijk maken waarom het advies niet wordt opgevolgd.

In het besluit van het gemeentebestuur staat wat u kunt doen als u het niet eens bent met deze beslissing.
 

Vragen?

Voor vragen belt u het secretariaat van de bezwaarschriftencommissie via telefoonnummer 026-3774792 of 026-3775567. Of stel u vraag per post: Gemeente Arnhem, afdeling juridische zaken, Postbus 9029, 6800 EL ARNHEM.