De behandeling van uw bezwaarschrift door ambtelijk horen

Uw bezwaar wordt behandeld via 'ambtelijk horen'. Dat is een gesprek waarin u uw bezwaar kunt toelichten en vragen stellen.

Wat is ambtelijk horen en hoe gaat dit?

De behandeling gaat in de volgende stappen:

1.    Voldoet uw bezwaar aan de eisen?

Eerst bepalen we of uw bezwaarschrift aan de wettelijke eisen voldoet.  
Bijvoorbeeld: u maakt niet goed duidelijk waarom u bezwaar maakt. Of u heeft uw bezwaarschrift te laat opgestuurd. Dan krijgt u de kans om uw bezwaarschrift aan te vullen of om uit te leggen waarom u het te laat heeft ingediend.

2.    Ambtelijk horen

  • Voldoet uw bezwaarschrift aan de eisen, dan gaan we het behandelen. Een juridisch medewerker belt u op als uw telefoonnummer in uw bezwaarschrift staat. Heeft u dit niet ingevuld? Geef dat dan telefonisch door via 0800-1809 of per post: Gemeente Arnhem, afdeling juridische zaken, Postbus 9029, 6800 EL Arnhem.
  • U kunt tijdens het telefoongesprek een toelichting geven op uw bezwaar of uitleg krijgen over het besluit van de gemeente waar u het niet mee eens bent.

Aan het einde van het telefoongesprek kunt u ook nog een afspraak maken met de medewerker om uw bezwaarschrift toe te lichten (dit noemen we ambtelijk horen). U hoeft niet mee te doen aan het ambtelijk horen als u hier geen behoefte aan heeft.

  • Wij sturen u een uitnodiging voor het ambtelijk horen. In deze brief leest u welke vragen wij nog hebben. Het gesprek duurt ongeveer een kwartier. Naast de juridisch medewerker is er een andere medewerker van de gemeente bij om een verslag te maken. Wilt u zelf iemand meenemen? Dat kan! Wilt u dat vooraf even melden? Als u geen of niet goed Nederlands spreekt, moet u een vertaler meenemen.
  • Soms blijkt uit het gesprek dat nader onderzoek nodig is of nieuwe stukken opgevraagd moeten worden. Dan gaat de behandeling van uw bezwaarschrift natuurlijk langer duren. De medewerker laat u dat weten.
  • De medewerker gebruikt het telefoongesprek, het dossier en de eventuele hoorzitting voor de behandeling van uw bezwaarschrift.

3.    Besluitvorming

De medewerker verwerkt alle informatie en maakt een voorstel voor een besluit over uw bezwaar. Daarin staat of uw bezwaar terecht of onterecht is. Het gemeentebestuur neemt een besluit over uw bezwaarschrift.
U krijgt het besluit bezwaarschrift (dat heet: ‘beschikking op bezwaar’) normaal gesproken binnen 3 weken na het ambtelijk horen (of telefoongesprek) thuis gestuurd.

4.    Oneens met het besluit?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. In het besluit over uw bezwaarschrift leest u hoe dat moet.