Klacht over de gemeente indienen

Klagen is een wettelijk recht. De gemeente Arnhem heeft de behandeling van klachten goed geregeld.

Hoe dient u een klacht in?

Online

U kunt uw klacht online bij ons indienen. Als u daarbij uw emailadres vermeldt, dan krijgt u direct een zaaknummer. Heeft u vragen over de stand van zaken van uw klacht, dan kunnen we u met dat nummer vlot antwoord geven.

Mondeling

Heeft u een klacht die snel kan worden opgelost, dan kunt u bellen met de klachtencoördinatoren. Voorbeeld van zo'n klacht: u wordt steeds maar niet terug gebeld door een medewerker van de gemeente. U kunt de klachtencoördinatoren bereiken via doorkiesnummer (026) 377 5569 of  (026) 377 3426, of via het telefoonnummer van de Klantenservice 0800 - 1809. U kunt uw klacht online of schriftelijk indienen. Let u wel op: Meldingen Openbare Ruimte worden niet door de klachtencoördinator behandeld. En klachten over uw wijkteam kunt u rechtstreeks bij het wijkteam indienen. Mocht uw klacht daar niet goed behandeld worden, neemt u dan contact op met de klachtencoördinatoren van de gemeente Arnhem.

Schriftelijk

Vermeldt met uw klacht in elk geval uw naam, adres en telefoonnummer, de datum waarop u uw klacht verstuurt, en een beschrijving van het voorval waarover u klaagt, welke ambtenaar er bij betrokken is en wanneer dit heeft plaatsgevonden. Vergeet niet uw handtekening te plaatsen. U kunt uw klacht opschrijven in een brief óf u kunt gebruik maken van het standaard-klachtenformulier dat u hier kunt downloaden: klachtenformulier (pdf 48 kB)

Het adres voor het indienen van een schriftelijke klacht is: 
Gemeente Arnhem 
t.a.v. de klachtencoördinatoren 
Postbus 9029 
6800 EL Arnhem 

Hoe behandelen we uw klacht?

  • U ontvangt van de klachtencoördinator een bevestiging dat uw klacht is binnengekomen en is geregistreerd. In de bevestiging vindt u de naam en het directe telefoonnummer van de klachtencoördinator.
  • Als uw klacht niét valt onder de wettelijke en gemeentelijke klachtenregels, dan krijgt u hierover binnen twee weken een brief. Een voorbeeld: uw klacht gaat niet over het gedrag van een gemeentelijke medewerker, maar is gericht tegen een gemeentelijk besluit. In dit geval kunt u bezwaar maken. Of: uw klacht is eigenlijk een melding over iets dat mis is in de openbare ruimte: zwerfvuil, bijvoorbeeld. In dat geval kunt u een melding doen.
  • Valt uw klacht wel onder de regeling, dan neemt de klachtencoördinator of een collega contact met u op.
  • Hierbij bespreken we met u op welke manier we uw klacht het best kunnen behandelen: telefonisch, schriftelijk of in een gesprek met de klachtencoördinator. Het is mogelijk dat direct duidelijk is dat een medewerker u niet correct heeft behandeld; dan krijgt u excuses aangeboden en wordt de fout hersteld.
  • De afronding van uw klacht bevestigen we in een brief, behalve als u heeft aangegeven dat niet nodig te vinden.
  • Hoe lang duurt de afhandeling van de klacht?
  • Binnen 6 weken na de ontvangst van uw online - of schriftelijke klacht handelt de gemeente uw klacht af. Als we dat niet halen, volgt er hoogstens 4 weken uitstel. Daar krijgt u bericht over.

Voor welke klachten geldt deze regeling niet?

De regeling geldt niet voor een melding openbare ruimte of voor een bezwaar tegen een besluit zoals bijvoorbeeld een bestemmingsplan, een bouwvergunning of een bijstandsuitkering. Kijkt u op de pagina: Klacht, bezwaar of melding. Ook een klacht over het beleid, bijvoorbeeld de manier van afvalscheiding, of over een gebeurtenis die langer dan een jaar is geleden, kan niet in behandeling worden genomen.

Niet tevreden?

Als u het niet eens bent met de afhandeling van uw klacht, neemt u dan eerst contact op met de klachtencoördinatoren. Bent u daarna nog niet tevreden, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Nationale ombudsman. Dat kunt u doen binnen een jaar nadat u bericht van de gemeente over de afdoening van uw klacht heeft ontvangen. 
De onafhankelijke en onpartijdige Nationale ombudsman behandelt klachten van burgers over de overheid. Kijk op www.nationaleombudsman.nl of bel gratis 0800 - 33 55 555. De Nationale ombudsman buigt zich alleen over uw klacht als de gemeente uw klacht heeft afgehandeld. Dat betekent dat u eerst uw klacht behoort in te dienen bij de gemeente en het besluit hierover afwacht.

Meer informatie

Meer informatie leest u in de gemeentelijke richtlijn voor de behandeling van klachten

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met onze klantenservice via telefoonnummer 0800 - 1809.