Melding of klacht openbare ruimte

Ligt er een tegel scheef? Is er een boom omgewaaid? Fijn als u dit aan ons doorgeeft, dan gaan wij ermee aan de slag.

Melding maken

Spoedeisende klacht of melding?

Wij raden u aan spoedeisende meldingen en/of klachten altijd telefonisch door te geven via 0900 - 1809. Buiten kantoortijden behandelen we alleen via dit nummer spoedeisende meldingen of klachten.

Straatverlichting defect

Wanneer u een melding maakt over straatverlichting, helpt het ons als u het lichtmastnummer van de lantaarnpaal doorgeeft via het digitale meldingsformulier. Storingen in de openbare verlichting proberen wij binnen 10 werkdagen te verhelpen.

 

Klachten over milieuoverlast van bedrijven meldt u bij de provincie Gelderland

Heeft u last van bouwactiviteiten, geluidsoverlast of verontreiniging van lucht of bodem door bedrijven? Dan kunt u dit bij de provincie Gelderland melden via:

  • het  milieuklachtensysteem van de provincie Gelderland
  • of via het telefoonnummer 026 – 359 99 99 (Provincieloket), 24 uur per dag bereikbaar.

Uitgelicht

Uw Reactie
Uw Reactie