Privacyverklaring www.arnhem.nl

De gemeente Arnhem respecteert de privacy van de bezoeker van haar website. Daarom kunt u de website van de gemeente Arnhem anoniem bezoeken en raadplegen.

Webpagina's van arnhem.nl

Wij zijn geïnteresseerd in gegevens die ons inzicht geven in bezoekersgedrag zodat wij onze website hierop kunnen aanpassen. Deze gegevens zijn bijvoorbeeld op welk tijdstip u de site bezoekt, vanaf welke site u op onze site binnenkomt, hoe lang u op de site blijft en welke pagina's het meest bezocht worden. Deze gegevens worden volledig anoniem verzameld via scripting en cookies.

Formulieren van arnhem.nl

Wanneer u digitale formulieren invult op www.arnhem.nl vragen we wel om uw gegevens. U vult de gegevens in het digitale formulier in een beveiligde omgeving in (https, het slotje in uw webbrowser). De gegevens die u ons via het formulier geeft behandelen we natuurlijk vertrouwelijk. We gebruiken deze gegevens alleen voor het doel waarvoor u deze gegevens heeft gegeven, bijvoorbeeld het afhandelen van een melding.
We maken gebruik van functionele cookies die automatisch worden verwijderd zodra u uw browser afsluit.

Tevredenheidsonderzoek op arnhem.nl

We zijn ook geïnteresseerd in wat u van onze website vindt. Daarom kunt u met smileys uw mening over www.arnhem.nl geven. Door te klikken op een smiley komt u terecht op een andere website. Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te meten, bijvoorbeeld op welk tijdstip u de site bezoekt, hoe lang u op de site blijft en welke pagina's het meest bezocht worden.

Websites van derden

De website www.arnhem.nl kan linken naar websites van anderen. De gemeente Arnhem is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywet- en regelgeving door deze derden.