Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatief Arnhem

De maatregelen en acties die de gemeente en partners nemen om Arnhem de komende jaren (2021 - 2024) klimaatbestendiger te maken, staan in de eerste zogeheten gezamenlijke Uitvoeringsagenda.

Om de ambities van de Strategie Klimaatadaptatie Arnhem te realiseren en daarmee Arnhem beter bestand te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering  hebben we de inzet en steun nodig van iedereen.  Om die reden is de gemeente Arnhem in gesprek met bewoners(initiatieven), bedrijven, kennisinstituten, woningcorporaties en projectontwikkelaars om te horen wat zij nodig hebben om hun bijdrage te leveren aan een klimaatbestendiger Arnhem. Maar ook om hen te stimuleren zelf verantwoordelijkheid te nemen. 

Gezamenlijke uitvoeringsagenda

In de Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatief Arnhem (pdf, 8 MB) staan de gezamenlijke concrete projecten en activiteiten van de gemeente en de partners om Arnhem de komende jaren (2021 - 2024) beter aan te passen aan de gevolgen van het veranderende klimaat. De plekken in de stad die we met een extra inspanning klimaatbestendiger gaan maken, zijn te zien op een digitale kaart van Arnhem.

Ontstenen en vergroenen

Voorbeelden van concrete gemeentelijke projecten zijn: het ontstenen en vergroenen van de Van Muijlwijkstraat, de realisatie van het Koele Netwerk en het met 10 procent verminderen van aanwezige verharding. Ook willen we de wijken in Arnhem-Oost vergroenen en daarmee leefbaarder maken. Tot slot benutten we de herontwikkelingen in Kronenburg, Spoorzone Oost en het gebied rond het Stadstheater om de gebieden groener en leefbaarder te maken.

Partners doen mee

De partners (nu nog 20 partijen en 15 nieuwe organisaties overwegen zich bij dit netwerk aan te sluiten) hebben een flink aantal projecten en (vaak) gezamenlijke activiteiten ingebracht, zoals het benutten van ruimtelijke projecten waar de projectontwikkelaars en medeoverheden bij betrokken zijn. Een voorbeeld is de herontwikkeling op het voormalig AKZO-terrein. Maar het gaat ook om bijvoorbeeld het vergroenen van schoolpleinen en bedrijventerreinen, of het doen van onderzoek naar de klimaatbestendigheid van de terreinen en panden van zorginstellingen, het delen van informatie en kennis zoals bij de Molenplaats, de stadsboerderijen en het Nederlands Watermuseum.