Klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen

Het klimaat verandert en de gevolgen hiervan zijn merkbaar. Er komen wereldwijd, ook in Arnhem, steeds meer voorbeelden van extreme droogte, hitte en wateroverlast. In Arnhem bouwen we daarom klimaatadaptief en natuurinclusief. Dit wordt standaard meegenomen in bouwontwikkelingen.  

Arnhem is omgeven door prachtige natuur. Rondom de stad en in de stad zelf. Door de natuur een ruime plek te geven in bouwprojecten ontstaat een aantrekkelijke, gezonde en
toekomstbestendige leefomgeving voor mens en dier. Om dat te bereiken bouwen we natuurinclusief en klimaatadaptief. Dit doen we via het Arnhemse Puntensysteem Klimaatadaptief Bouwen.

Natuurinclusief bouwen

Bij natuurinclusief ontwerpen, bouwen en ontwikkelen wordt de natuur op, aan en rondom het bouwwerk meegenomen, zodat het bouwwerk bijdraagt aan de lokale biodiversiteit. In het bouwwerk zelf zijn voorzieningen voor stadsnatuur opgenomen voor dieren die in gebouwen wonen. En ook daken, gevels, tuinen en de directe omgeving van het project worden zo ingericht dat de natuur er voordeel bij heeft.

Klimaatadaptief bouwen

Nationaal zijn er richtlijnen opgesteld over klimaatadaptief bouwen in de ‘Nationale Maatlat Groene Klimaatadaptieve Gebouwde Omgeving’. Het doel van de maatlat is zorgen voor een groene, klimaatadaptieve gebouwde omgeving in elk project. De maatlat omschrijft wat groen en klimaatadaptief bouwen is. Deze richtlijnen hebben we lokale invulling gegeven met het Arnhemse Puntensysteem Klimaatadaptief Bouwen. 

Puntensysteem Klimaatadaptief Bouwen

Klimaatadaptief bouwen is in Arnhem vaak als verplichting opgenomen in het bestemmingsplan. U moet dan als ontwikkelende partij een minimaal aantal punten halen waarmee u laat zien dat u tijdens de bouw genoeg klimaatadaptieve maatregelen neemt. Het minimaal aantal punten dat u moet halen hangt af van de vloeroppervlakte. Er moeten punten gehaald worden op 4 onderdelen: natuurinclusiviteit, wateroverlast, droogte en hitte. U kunt het Arnhemse Puntensysteem Klimaatadaptief Bouwen vinden via het Bestuurlijk Informatiesysteem (iBabs). 

Het ingevulde puntensysteem voegt u toe als bijlage bij de aanvraag voor uw omgevingsvergunning. Bij het toetsen van de vergunningsaanvraag wordt gekeken of u alle stappen heeft doorlopen, of u het minimaal aantal punten heeft dat nodig is en of de maatregelen passen bij het project en op de juiste manier zijn ingetekend op de tekeningen. Bij projecten waar klimaatadaptief bouwen nog geen verplichting is, kan het puntensysteem inspiratie geven.  

Denk vroeg na over klimaatadaptieve maatregelen

Om genoeg klimaatadaptieve maatregelen te nemen, is het belangrijk om al vroeg na te denken over hoe de toekomstige bewoners, mens en dier, prettig kunnen leven in en rondom uw project. Het puntensysteem volledig invullen kan in de eerste fase van het project vaak nog niet, omdat u de definitieve oppervlakte van uw projectgebied, de vloeroppervlakte van de gebouwen, het aantal vierkante meter groen dat u gaat toevoegen of bijvoorbeeld het aantal kubieke meter water dat u gaat opslaan nog niet weet. Toch raden we aan om zo vroeg mogelijk een grove schatting te maken en het puntensysteem in te vullen. Hiermee ziet u of u al goed op weg bent of dat u meer maatregelen moet nemen. Het puntensysteem neemt u hier stap voor stap in mee. 

Meer informatie over klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen

Heeft u vragen over klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen of over het puntensysteem? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij de gemeente Arnhem. Heeft u geen contactpersoon? Stuur dan een e-mail naar: lisa.van.den.wildenberg@arnhem.nl.