Netwerk Klimaatadapatief Arnhem

Iedereen is hard nodig om Arnhem aan te passen aan het veranderende klimaat. Met een netwerk van bedrijven, kennisinstellingen, overheden en bewoners kunnen we meer bereiken.

In de Strategie Klimaatadaptatie staan ambities beschreven hoe we onze stad tot 2030 klimaatbestendiger willen maken. Die klus is groot. We kunnen de ambities alleen waarmaken als we samenwerken met ondernemers, kennisinstituten en scholen.

Wij hebben een Intentieverklaring 'Samenwerken aan een Klimaatadaptieve stad' Arnhem 2020-2030 opgesteld als eerste stap in het versterken van de samenwerking. De volgende partijen hebben de intentieverklaring ondertekend:

 • Arnhem Klimaatbestendig
 • BPD - projectontwikkelaar
 • CASA
 • De woningcorporaties Portaal, Vivare en Volkshuisvesting
 • Delta Scholengroep
 • DrieGasthuizenGroep zorginstelling
 • Groen Forum
 • Hogeschool Arnhem Nijmegen
 • Hogeschool Van Hall Larenstein
 • IVN Arnhem
 • KWP - projectontwikkelaar
 • Natuurcentrum Arnhem
 • Nederlands Watermuseum
 • Netwerk Groen Arnhem
 • Pleyade-zorginstelling
 • Provincie Gelderland
 • Rijksvastgoedbedrijf
 • Rijn IJssel MBO
 • SIZA groep zorginstelling
 • Stichting Flores Onderwijs 
 • VGGM-GGD
 • Wageningen University and Research
 • Waterschap Rijn en IJssel
 • Waterschap Rivierenlan

Met deze partners zijn we in gesprek gegaan om te horen wat zij kunnen doen om een bijdrage te leveren aan een klimaatadaptief Arnhem. En wat daarbij nodig is van de gemeente of van andere partners. Dat heeft geleid tot een lijst met concrete projecten, activiteiten en maatregelen voor de komende jaren (2021 - 2024): de Uitvoeringsagenda Klimaatadaptief Arnhem (pdf, 8MB). De plekken in de stad die we met een extra inspanning klimaatbestendiger gaan maken zijn te zien op een digitale kaart van Arnhem.

Nieuwsbrief Klimaatadaptief Arnhem

Minimaal 1 keer in het kwartaal versturen we een nieuwsbrief over ontwikkelingen, projecten of subsidies die interessant kunnen zijn voor partners. U kunt zich via onderstaande knop inschrijven voor de nieuwsbrief.

Aanmelden voor de nieuwsbrief