Netwerk Klimaatadapatief Arnhem

Iedereen is hard nodig om onze stad aan te passen aan het veranderende klimaat. Met een netwerk van bedrijven, kennisinstellingen, overheden en bewoners kunnen we meer bereiken.

In de Strategie Klimaatadaptatie staan ambities beschreven hoe we onze stad tot 2030 klimaatbestendiger willen maken. Die opgave is groot. We kunnen de ambities alleen realiseren als we als overheden, ondernemers, kennisinstituten, scholen en bewoners met elkaar samenwerken.

Wij hebben een Intentieverklaring 'Samenwerken aan een Klimaatadaptieve stad' Arnhem 2020-2030 opgesteld als eerste stap in het versterken van de samenwerking. 

Tot half mei zijn de volgende organisatie betrokken bij het 'Netwerk Klimaatadaptatief Arnhem' waarvan een aantal ook al de Intentieverklaring hebben getekend.

De volgende partijen hebben de intentieverklaring ondertekend:

 • BPD - projectontwikkelaar
 • KWP - projectontwikkelaar
 • Provincie Gelderland
 • Waterschap Rijn en IJssel
 • Waterschap Rivierenland
 • Wageningen University and Research
 • Hogeschool Arnhem Nijmegen
 • Pleyade-zorginstelling
 • SIZA groep zorginstelling
 • VGGM-GGD
 • Rijksvastgoedbedrijf
 • Netwerk Groen Arnhem
 • Natuurcentrum Arnhem
 • De woningcorporaties Portaal, Vivare en Volkshuisvesting
 • Nederlands Watermuseum

Met deze professionele partners gaan we een eerste gezamenlijke versie van de uitvoeringsagenda maken met acties gericht op hoe we gaan samenwerken, op welke thema's en welke concrete acties en projecten we gaan oppakken.