Netwerk Klimaatadapatief Arnhem

Iedereen is hard nodig om onze stad aan te passen aan het veranderende klimaat. Met een netwerk van bedrijven, kennisinstellingen, overheden en bewoners kunnen we meer bereiken.

In de Strategie Klimaatadaptatie staan ambities beschreven hoe we onze stad tot 2030 klimaatbestendiger willen maken. Die opgave is groot. We kunnen de ambities alleen realiseren als we als overheden, ondernemers, kennisinstituten, scholen en bewoners met elkaar samenwerken.

Wij hebben een Intentieverklaring 'Samenwerken aan een Klimaatadaptieve stad' Arnhem 2020-2030 opgesteld als eerste stap in het versterken van de samenwerking. 
De volgende partijen hebben de intentieverklaring ondertekend:

 • BPD - projectontwikkelaar
 • KWP - projectontwikkelaar
 • Provincie Gelderland
 • Waterschap Rijn en IJssel
 • Waterschap Rivierenland
 • Wageningen University and Research
 • Hogeschool Arnhem Nijmegen
 • Pleyade-zorginstelling
 • SIZA groep zorginstelling
 • VGGM-GGD
 • Rijksvastgoedbedrijf
 • Netwerk Groen Arnhem
 • Natuurcentrum Arnhem
 • De woningcorporaties Portaal, Vivare en Volkshuisvesting
 • Nederlands Watermuseum
 • DrieGasthuizenGroep zorginstelling
 • Stichting Flores Onderwijs 

Met deze partners zijn de afgelopen maanden gesprekken gevoerd om te horen wat zij kunnen doen om een bijdrage te leveren aan een klimaatadaptief Arnhem. En wat ze daarbij van de gemeente en de andere partners nodig hebben. Dat heeft geresulteerd in een lijst met concrete projecten, activiteiten en maatregelen voor de komende jaren (2021 - 2024): de Uitvoeringsagenda Klimaatadaptief Arnhem (pdf, 8MB). De plekken in de stad die we met een extra inspanning klimaatbestendiger gaan maken zijn te zien op een digitale kaart van Arnhem