Duurzame subsidies voor uw woning

De overheid stimuleert woningeigenaren met subsidies en lage renteleningen om duurzame maatregelen uit te voeren aan de eigen woning. U vindt hier een overzicht van de Arnhemse subsidies en leningen.

Voor een overzicht van de regionale en landelijke subsidies en regelingen kunt u terecht bij het Energieloket Arnhem. Heeft u vragen? Dan kunt u mailen via vragen@regionaalenergieloket.nl of bellen naar 088-5254110.

Toekomstbestendig wonen lening Arnhem

Met de Toekomstbestendig wonen lening (hiervoor 'duurzaamheidslening') kunt u energiemaatregelen financieren, zoals isolatie, een warmtepomp of zonnepanelen. De lening is ook bedoeld om uw woning levensloopbestendig te maken, zodat u langer zelfstandig thuis kunt wonen. We bieden de Toekomstbestendig wonen lening aan in samenwerking met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) en de Provincie Gelderland. Er is € 10 miljoen beschikbaar.

Soorten leningen

Er zijn 4 verschillende leningen met een eigen rente en bedrag dat u maximaal kunt lenen.

Consumptieve lening

 • U kunt minimaal € 2.500 en maximaal € 30.000 aanvragen.
 • Voor 'nul op de meter' woningen, aardgasvrij maken van uw woning of asbestsanering in combinatie met verduurzaming kunt u tot  €50.000 lenen.
 • De rente is 1,6%.

Hypothecaire lening

 • U kunt minimaal € 2.500 en maximaal € 50.000 aanvragen.
 • Bij een looptijd van 10 jaar is de rente 1,6%.
 • Bij een looptijd van 20 jaar is de rente 1,8%.

Verzilverlening

 • Uw woning is meer waard dan de hoogte van uw hypotheek. Met deze overwaarde kunt u uw woning toekomstbestendig maken.
 • U kunt minimaal € 2.500 en maximaal € 50.000 aanvragen via een hypothecaire lening.
 • De rente is 1,7%.

Maatwerklening

 • U kunt minimaal € 2.500 en maximaal € 50.000 aanvragen via een hypothecaire lening.
 • De lening geldt voor funderingsherstel, asbestsanering en energiemaatregelen.
 • De rente is 1,7%.

U vindt meer informatie over de looptijden en afsluitenkosten van de leningen in de Verordening Toekomstbestendig wonen lening.

Voorwaarden 

 • U bent eigenaar én bewoner van een bestaande woning of wordt eigenaar én bewoner van een nieuwbouwwoning.
 • U gebruikt minstens 1 energiemaatregel bij de investering aan uw huis.
 • De maatregelen waarvoor u een lening kunt aanvragen, vindt u in de maatregelenlijst. (pdf, 61kB)

Aanvragen

U vraagt eerst om toestemming voor de maatregelen via onderstaande button. Heeft u toestemming? Dan kunt u de lening aanvragen bij de SVn

Aanvraag starten

Meer informatie

U vindt meer informatie over energiemaatregelen of maatregelen om langer zelfstandig thuis te kunnen wonen op www.arnhemaan.nl en www.mijnhuisopmaat.nl

Contact

Vragen over deze lening kunt u sturen naar toekomstbestendigwonen@arnhem.nl.

Heeft u vragen over uw lopende duurzaamheidslening? Dan kunt u deze stellen via duurzaamheidslening@arnhem.nl.

Subsidieregeling AANjaagfonds

De Subsidieregeling AANjaagfonds is een regeling van de gemeente Arnhem en is speciaal opgericht om duurzame wijk- en buurt-initiatieven te ondersteunen in de uitvoering van hun activiteiten. De regeling geldt zowel voor initiatieven die zich richten op energie(transitie) als klimaat-adaptatie (klimaatbestendigheid).

Initiatieven kunnen subsidie aanvragen voor ondersteuning door een AANjager (een deskundige) of door een adviesbureau, die hen helpt met duurzame activiteiten in de eigen buurt of wijk. Daarnaast is vergoeding van 'out of pocket' kosten voor activiteiten zoals het organiseren van een informatieavond en communicatiemiddelen (als flyers, website, sociale media) mogelijk. 

Kijk op www.arnhemaan.nl/mogelijkheden/aanjaagfonds voor meer informatie over de subsidieregeling AANjaagfonds en de ondersteuning van het Kernteam AANjagers.

Aanvragen

U kunt de subsidie online aanvragen via onderstaande button. Bij de aanvraag moet een ingevuld en ondertekend machtigingsformulier (pdf, 47 kB) worden geüpload. 1 persoon van het initiatief moet de aanvraag indienen, de andere initiatiefnemers moeten deze aanvrager machtigen. Het toevoegen van een machtiging is verplicht.

Subsidie aanvragen

SEWA, Subsidieregeling Eigen Woning Aanpak

De subsidie is bedoeld voor een aantal gebieden in de wijken Geitenkamp, Presikhaaf, Klarendal, Arnhemse Broek en Malburgen. De woningen in deze gebieden moeten een bepaald energielabel hebben (C, D, E, F of G). Ga voor meer informatie en een overzicht van de voorwaarden naar www.arnhemaan.nl/sewa.

Kleine Woning Aanpak Subsidie 

De Kleine Woning Aanpak Subsidie (KWAS) is een subsidieregeling  voor woningeigenaren van een kleine tussenwoning of hoekwoning.
De voorwaarden voor de woning zijn:

 • De woning heeft een oppervlakte van maximaal 100 m2.
 • De woning is gebouwd in 1982 of eerder.
 • De WOZwaarde van de woning is lager dan € 355.000.

Inhoud subsidie

De subsidie bestaat onder andere uit:

 • Een energieadviseur aan huis.
 • Uitvoering van isolatiemaatregelen zoals HR++ glas, spouwmuur- en vloerisolatie.
 • Vergoeding van de kosten van de isolatiemaatregelen tot € 2.000.

Voor dit aanbod werken we samen met de organisatie ‘Winst uit je woning’.

Recht op SEWA-subsidie? Dan niet op deze regeling

Woningen die in aanmerking komen voor de SEWA-subsidie (Subsidieregeling Eigen Woning Aanpak) komen niet in aanmerking voor deze KWAS-subsidie. Dat komt omdat in de SEWA-subsidie ook subsidie op isolatiemaatregelen wordt gegeven.

1 miljoen euro beschikbaar

Voor deze regeling is 1 miljoen euro beschikbaar, zodat in ieder geval 500 huishoudens kunnen meedoen. 

Aanvragen vanaf 7 maart t/m 30 april 2023

Alle huishoudens die in aanmerking komen krijgen een brief thuisgestuurd. Zij kunnen vanaf 7 maart t/m 30 april 2023 een aanvraag indienen op de website van Winst uit je woning.