Energiebewust ondernemen

Als groot bedrijf of zelfstandig ondernemer kunt u veel doen om bewust om te gaan met energie. Met deze praktische adviezen en tips kunt u vandaag al aan de slag.

 • Verduurzaming kantoren

  Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Het gaat om gebouwen die feitelijk als kantoor in gebruik zijn. Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, dan mag het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012.

 • Subsidie energiebesparing ondernemers en maatschappelijke organisaties

  Arnhemse ondernemers en maatschappelijke organisaties kunnen een bijdrage ontvangen als zij energiebesparende maatregelen doorvoeren. Dit kan bijvoorbeeld voor een energiescan of advies. Of als hulp wordt gezocht bij de ondersteuning in de uitvoer. Bijvoorbeeld een extern bureau dat helpt bij het aanvragen of beoordelen van offertes of het opstellen van een meerjaren-onderhoudsplan.

 • eLoket Informatieplicht energiebesparing

  Als groot- of middenverbruiker van energie bent u verplicht elke 4 jaar te rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen.

 • Wetten en regels duurzaam ondernemen

  We willen u als ondernemer stimuleren om energie te besparen, want duurzaam ondernemen wordt steeds minder vrijblijvend.

 • Duurzame subsidies voor uw bedrijf

  De overheid stimuleert ondernemers en bedrijven met verschillende subsidies en regelingen om duurzame maatregelen uit te voeren bij bedrijfspanden.

 • Subsidieregeling Duurzame projecten

  Organisaties kunnen subsidie aanvragen voor een duurzaam energieproject in de gemeente Arnhem.