Subsidieregeling Duurzame projecten

Organisaties kunnen subsidie aanvragen voor een duurzaam energieproject in de gemeente Arnhem.

Voor de volgende thema's kan subsidie worden aangevraagd:

  1. Project voor het ondersteunen van particuliere woningbezitters en huurders bij verduurzamen van hun woningen. Subsidieplafond 2024: € 120.000 (subsidie is maximaal € 90 per huishouden). 
  2. Project voor een aanpak om specifieke doelgroepen te betrekken bij de energietransitie en aan te zetten tot energiebesparing. Subsidieplafond 2024: € 30.000. 

Voorwaarden en meer informatie

Het moet gaan om een project:

  • zonder winstoogmerk.
  • dat aangevraagd wordt door een Arnhemse organisatie dat werkzaam is op het gebied van verduurzamen en daar ervaring mee heeft.
  • dat bijdraagt aan de energie- en social return doelstellingen van de gemeente Arnhem.
  • dat zich afspeelt in de gebouwde woonomgeving.
  • dat uit naam van bewoners/ huishoudens van de gemeente Arnhem. 

Meer informatie is te vinden in de Subsidieregeling Duurzame Projecten, in het besluit Subsidieplafond en thema’s voor 2024 en de Algemene Subsidie Verordening (ASV).

Aanvragen

Organisaties die een aanvraag willen indienen, worden uitgenodigd in vooroverleg te gaan met medewerkers van de afdeling Duurzaamheid & Subsidies. Daarvoor kunt u e-mailen naar marc.van.der.burght@arnhem.nl. Vervolgens kunt u aanvragen e-mailen naar info@arnhemaan.nl, met als bijlagen een ondertekende brief en een projectplan (dat voldoet aan de bovengenoemde regeling en de ASV).