Wijkgerichte energietransitie

In Nederland willen we geen CO2-uitstoot van woningen meer. Dat moet in 2050 een feit zijn. In Arnhem werken we hier de komende tijd aan onder de noemer 'Wijkgerichte Energietransitie'.

Samen met de al bestaande wijkinitiatieven voor nieuwe energie zorgen we dat uiteindelijk alle wijken overstappen op een warmte-alternatief.

Arnhemse Transitievisie warmte

Een belangrijk onderdeel van de wijkgerichte energietransitie is dat er geen aardgas meer gebruikt wordt voor de verwarming van woningen en gebouwen. Het zogenaamde warmtenet speelt daarbij een belangrijke rol. We hebben hiervoor een plan gemaakt. Het ‘Transitievisie warmte’. Hierin wordt rekening gehouden met alle betrokkenen. En er wordt goed gekeken welke kansen het nog meer biedt. Denk aan het verbeteren van de leefomgeving en ook aan de kansen voor de plaatselijke economie.

Wat is de Arnhemse Transitievisie warmte?

 • Deze visie geeft per buurt aan welke nieuwe warmtebron kan worden gebruikt.
 • Het beschrijft in welke wijken we voor 2030 willen beginnen.
 • De visie beschrijft hoe we dit samen met Arnhemmers, organisaties en anderen willen doen.

De visie loopt tot het jaar 2030 en kijkt verder naar 2050. Iedere 5 jaar wordt deze visie opnieuw beoordeeld en aangepast. Samen met Arnhemmers, ondernemers en professionele partners hebben we de afgelopen jaren projecten uitgevoerd in de energietransitie. Daar hebben we veel van geleerd. Het was de basis voor de uitgangspunten van de Arnhemse transitie.

Uitgangspunten Arnhemse Transitievisie warmte

In Arnhem willen we een energietransitie waarin iedereen kan meedoen. Er zijn 9 uitgangspunten bij de keuzes en de uitvoering van de transitievisie. Deze gebruiken we in de uitvoering van projecten:

 • Voorop staat: eerst energie besparen en isoleren.
 • De meest duurzame oplossing gaat voor. Minder duurzame bronnen zijn tijdelijk en lokale bronnen die zich dichtbij in de wijk bevinden gaan voor.
 • De aanpak is vooral wijkgericht en gebeurt samen met Arnhemmers en anderen.
 • We ondersteunen ideeën en plannen van Arnhemmers die bijdragen aan de warmtetransitie. Als er geen initiatieven zijn, nemen we samen met de partners (zoals bijvoorbeeld de corporaties) het voortouw. Inwoners worden daarbij betrokken.
 • We vinden het belangrijk dat het betaalbaar is en dat Arnhemmers op warmte kunnen rekenen.
 • De energietransitie mag niet leiden tot (verdere) energiearmoede en schuldenproblematiek. Het wordt bij voorkeur juist ingezet om energiearmoede tegen te gaan.
 • Arnhemmers hebben keuzevrijheid hoe zij hun huis willen verwarmen.
 • De energietransitie kost ruimte. Keuzes in het gebruik van de ruimte zijn niet te voorkomen. Ruimte wordt eerst gezocht in verhard stedelijk gebied.
 • Ruimte voor innovatie in techniek en uitvoering.

Verwachte warmteoplossingen per buurt

We hebben technische onderzoeken laten uitvoeren. Deze onderzoeken laten per buurt zien welke duurzame warmteoplossingen tegen de laagst maatschappelijke kosten mogelijk. Het betreft een voorspelling van het eindbeeld in 2050.

Meer informatie

 • Als u benieuwd bent wat u zelf al kunt doen om energie te besparen of zelf op te wekken, bekijk dan eens de informatie op de website van het Energieloket Arnhem .
 • Meer weten over een wijkinitiatief bij u in de buurt of zelf een initiatief starten? Kijk dan op het platform ArnhemAAN
 • De Transitievisie warmte en de eindrapportage 'Warmtenetstrategie en rolbepaling gemeente Arnhem' kunt u nalezen op de website van ArnhemAAN

Contact

Wilt u meer informatie? Of heeft u vragen of ideeën? Stuur dan een e-mail naar info@arnhemaan.nl.