Arnhem Regenboogstad

Als regenboogstad hebben we ons als Arnhem gecommitteerd aan een reeks ambitieuze doelen. Zoals het streven naar een samenleving waarin de sociale acceptatie van LHBTIQ+ personen niet alleen groeit onder de gehele bevolking, maar ook specifiek onder jongeren, ouderen en in kringen waar dit nog als een taboe wordt ervaren. Ook zetten we ons in voor een realiteit waarin vooroordelen, discriminatie, intimidatie en geweld tegen LHBTIQ+ personen sterk verminderen en uiteindelijk verdwijnen.

We zijn toegewijd om ervoor te zorgen dat LHBTIQ+ personen zich gesteund, veilig en weerbaar voelen in elk facet van hun leven. Of het nu gaat om school, straat, werk, zorg, thuis, sport of in hun sociale kringen. En dit bereiken we niet alleen. Samen met onze regenboogpartners, die een cruciale rol vervullen, hebben we de Regenboogagenda 2023-2026 (pdf, 3MB) gevormd.

Met deze agenda willen we blijvend investeren in acceptatie en ‘empowerment’ van de Arnhemse LHBTIQ+ personen. Ook willen we de doelgroep aan de gemeente Arnhem blijven verbinden om gezamenlijk aan de slag te gaan met deze missie. Deze ambitie is voor de periode 2023-2026 vertaald naar 5 speerpunten: veiligheid, zorg en welzijn, specifieke aandachtsgroepen, zichtbaarheid en educatie. De Regenboogagenda is een gezamenlijk initiatief dat zich richt op het bevorderen van inclusie en gelijkheid voor individuen, ongeacht hun achtergrond en identiteit. In samenwerking met het regenboognetwerk dragen diverse betrokkenen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de agenda, met als doel een omgeving te creëren waarin iedereen zich geaccepteerd voelt.  

Vergoeding bij wijziging achternaam- en geslachtsregistratie

Vanaf 1 november 2023 kunt u misschien een vergoeding krijgen voor het veranderen van uw achternaam of geslachtsregistratie. Kijk voor meer informatie op de webpagina vergoeding voor het wijzigen van achternaam of geslachtsregistratie.