VN-verdrag Handicap in Arnhem

We willen dat de samenleving toegankelijk is voor iedereen. Dat iedereen op alle gebied mee kan doen. Zeker ook mensen met een beperking of chronische ziekte. Daarom voeren we als gemeente het VN-verdrag Handicap uit.

Actieplan

We bereiden op dit moment een nieuw actieplan voor. Daarin komt te staan waar we ons de komende tijd op richten, om de Arnhemse samenleving nog toegankelijker (inclusiever) te maken voor mensen met een beperking of chronische ziekte. 

Uw hulp: geef u op voor een themabijeenkomst

Dat actieplan willen we met de stad maken: inwoners met een beperking of chronische ziekte, belangenorganisaties en mensen die op dit terrein werken. We hebben daarvoor in september/oktober 2021 4 bijeenkomsten gehouden. Telkens rond een ander thema: Onderwijs, Werk, Wonen en Ondersteuning. 

Inhoud van de bijeenkomsten

Tijdens de bijeenkomsten bespraken we de volgende vragen: Kan iedereen met een beperking meedoen (hoe inclusief zijn we)? Hoe gaat het nu in Arnhem? Wat zijn mooie voorbeelden? Welke knelpunten zijn er? Wat kunnen en willen we doen? Welke acties doen we als eerst?

Themabijeenkomst Ondersteuning (zorg & welzijn)

Deze bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 15 september 2021.

Veel mensen met een beperking vinden manieren om volwaardig mee te doen aan de samenleving. Soms heb je toch nog vragen of wil je ondersteuning, in welke vorm dan ook. Ondersteuning kan kortdurend zijn, bijvoorbeeld van het sociale wijkteam. Maar ook langdurig, van een zorg- of welzijnsorganisatie. Dit kan thuis zijn, op school, op het werk of bij de sportclub. Kan je als inwoner dan je eigen keuzes maken om je leven in te richten zoals jij dat wil? Met je partner, vrienden en buurtgenoten. Waarbij aandacht is voor je eigen talenten en interesses.Tijdens de themabijeenkomst bespreken we met inwoners en organisaties wat er al goed gaat. Maar ook wat er beter kan. En wat we nog meer kunnen doen om mensen mee te laten doen in de samenleving.

Themabijeenkomst Wonen en buurt

Deze bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 22 september 2021.

In samenwerking met het Arnhems platform chronisch zieken en gehandicapten (APCG). 

Ook een buurt kan inclusief zijn. Iedereen kan er terecht, er zijn verschillende soorten woningen en er is een fijne sfeer. Je kunt wonen waar je wilt. En je kunt bij de buren of familie op bezoek, ook bijvoorbeeld met een rolstoel. Verschillende inwoners met een beperking wonen al in zo’n wijk. Soms met hulp, kunnen zij doen wat ze willen. Buurthuizen zorgen voor contacten tussen buurtbewoners. De gemeente helpt de inwoners waar dat nodig is. Op de themabijeenkomst praten we met inwoners en organisaties. Over wat er goed gaat en wat er beter kan. We bespreken wat we kunnen doen zodat meer inwoners mee kunnen doen in de samenleving.

Themabijeenkomst Onderwijs (leren en ontwikkelen)

Deze bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 29 september 2021.

Kan elke inwoner terecht op de school of opleiding die hij/zij wil? Zijn de schoolgebouwen toegankelijk? Past het onderwijs bij wat iemand wil leren? Is er genoeg hulp? Er zijn in Arnhem scholen die al werken aan onderwijs voor iedereen. Zo kunnen kinderen met een beperking in de buurt naar school en spelen met buurtgenootjes. Iemand met een chronische ziekte kan een Hbo-opleiding volgen op een eigen tempo. De gemeente werkt samen met verschillende partners. Samen proberen we te zorgen dat iedereen zich kan ontwikkelen. Op de themabijeenkomst bespreken we hoe het gaat en wat er beter kan.

Themabijeenkomst Werk en inkomen

Deze bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 6 oktober 2021.

In Arnhem werken we aan een inclusieve arbeidsmarkt. Dat betekent dat iedereen mee kan doen en kan werken. Zodat iedereen haar/zijn talenten kan gebruiken voor betaald werk. Met of zonder hulp op de werkplek. Verschillende bedrijven in Arnhem werken al aan inclusief werkgeverschap. Steeds meer inwoners met een beperking hebben betaald werk. Op de themabijeenkomst hoor je hun verhalen. En we gaan met elkaar in gesprek. Over wat er goed gaat, maar ook over de knelpunten bij inwoners, bedrijven en gemeente. We bespreken acties die we kunnen doen. Zodat meer inwoners aan het werk kunnen komen én blijven.