VN-verdrag Handicap in Arnhem

We willen dat de samenleving toegankelijk is voor iedereen. Dat iedereen op alle gebieden mee kan doen. Zeker ook mensen met een beperking of chronische ziekte. Daarom voeren we het VN-verdrag Handicap uit.

Het VN-verdrag Handicap 

Het VN-verdrag Handicap is in 2016 in Nederland ingevoerd om de positie van mensen met een beperking te versterken. Het verdrag gaat uit van een inclusieve visie. Waarbij de samenleving zo is ingericht dat iedereen volwaardig, gelijkwaardig en zelfstandig kan deelnemen. Het bepaalt onder andere dat mensen recht hebben om zelfstandig te wonen, naar school te gaan, het openbaar vervoer te gebruiken of te werken. Wij hebben de taak om het verdrag te realiseren. Samen met de mensen over wie het gaat, volgens het uitgangspunt ‘niets over ons, zonder ons’. 

Agenda 

Samen met de stad is de Arnhemse inclusie-agenda VN-verdrag Handicap (pdf, 8 MB) opgesteld. Daarin staat hoe we de Arnhemse samenleving nog inclusiever kunnen maken voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Het gaat om ongeveer 1 op de 8 Arnhemmers. 

De agenda is opgesteld op basis van verschillende gesprekken en opgehaalde informatie in de stad. Van inwoners, de belangenplatforms Arnhems platform chronisch zieken en gehandicapten (Apcg) en Bijzonder in Arnhem en lokale organisaties. Een inclusieve visie was bij alles het uitgangspunt. In de agenda staan thema's als: wonen en buurt; ondersteuning; onderwijs; werk en inkomen. Daarnaast is er een apart hoofdstuk over toegankelijkheid opgenomen. Met deze agenda kan Arnhem concreet werken aan een inclusieve stad voor iedereen.

Eindbijeenkomst

Op donderdag 25 november 2021 was er een uitzending over de Arnhemse inclusie-agenda. In samenwerking met de belangenplatforms het Apcg en Bijzonder in Arnhem. Tijdens de uitzending werden in een presentatie de belangrijkste inzichten gedeeld. De hele uitzending is terug te kijken via de livestream. Of bekijk een samenvatting via een impressievideo van de bijeenkomst.

Plan van uitvoering

We hebben in 2022 een plan van uitvoering (pdf, 4 MB) gemaakt. Dit plan is mede gebaseerd op de Arnhemse inclusie-agenda VN-verdrag Handicap. We laten met dit plan zien welke acties we in gang zetten en uitvoeren van 2022 tot en met 2024. Met deze acties willen we tot concrete verbeteringen komen voor Arnhemmers met een beperking. Zodat uiteindelijk iedereen gelijkwaardig deel kan nemen aan de samenleving. 

Contact

Vragen of meer willen weten? Mail dan naar inclusie@arnhem.nl.

Wat is inclusie, integratie, segregatie en exclusie?

In de Arnhemse inclusie-agenda VN-verdrag Handicap gebruiken we de volgende definitie van inclusie: 

“Inclusie is de mate waarin iedereen, ongeacht culturele/etnische achtergrond, levensbeschouwing, sekse, leeftijd, genderidentiteit, seksuele geaardheid, beperking en/of chronische ziekte, volwaardig, gelijkwaardig en zelfstandig deel kan nemen aan de samenleving.”  

Deze definitie kunnen we aan de hand van een afbeelding verduidelijken. Zie hiervoor de afbeelding hieronder. Bij exclusie zijn mensen vanwege bepaalde kenmerken volledig uitgesloten van de samenleving. Bij segregatie bevinden mensen zich in groepen apart van de samenleving. Bij integratie bevinden mensen zich wel binnen de samenleving, maar in aparte groepen. Waarbij vooral zij zich moeten aanpassen. En bij inclusie is de samenleving zo ingericht dat iedereen hier gelijkwaardig deel van kan uit maken. 

Het Unesco model 3. Dit model verduidelijkt de definitie van inclusie. Bij exclusie zijn mensen vanwege bepaalde kenmerken volledig uitgesloten van de samenleving.    Bij segregatie bevinden mensen zich in groepen apart van de samenleving.    Bij integratie bevinden mensen zich wel binnen de samenleving, maar in aparte groepen. Waarbij vooral zij zich moeten aanpassen.   Bij inclusie is de samenleving zo ingericht dat iedereen hier gelijkwaardig deel van kan uit maken.
Afbeelding: naar Unesco model (2005) - exclusie, segregatie, integratie, inclusie. 

Inspiratie
  • Een video van Mari Sanders over het VN-verdrag Handicap. 
  • De podcast ‘Inclusiecast’ van het Apcg. 

Alle video's

Tijdens de uitzending over de Arhemse inclusie-agenda op donderdag 25 november 2021 kwamen er verschillende thema's aan bod. Hieronder kunt u ze per thema terugkijken.