VN-verdrag Handicap in Arnhem

We willen dat de Arnhemse samenleving toegankelijk is voor iedereen. Dat iedereen op alle gebieden mee kan doen. Zeker ook mensen met een beperking of chronische ziekte. Daarom voeren we het VN-verdrag Handicap uit en willen daarin een koplopergemeente zijn.

Agenda en plan

Samen met de stad en (belangen)organisaties maakten we de Arnhemse inclusie-agenda VN-verdrag Handicap (pdf, 8 MB) en een plan van uitvoering (pdf, 4 MB). Daarin staat hoe we de Arnhemse samenleving nog inclusiever kunnen maken voor de ongeveer 1 op de 8 Nederlanders met een beperking of chronische ziekte. 

Een toegankelijke en gastvrije stad 

We willen dat Arnhem een gastvrij stad is. Een stad waarin inwoners en bezoekers met een beperking zoveel mogelijk (zelfstandig) winkel-, horecapanden of diensten kunnen betreden én online gebruik kunnen maken van hun websites. Op de pagina Toegankelijk ondernemen leest u 15 tips om uw kantoor, winkel of horecagelegenheid toegankelijk te maken. 

Om toegankelijkheid verder te bevorderen heeft de gemeente Arnhem het toegankelijkheidfonds opgericht. Bent u een bedrijf dat consumentenbezoek ontvangt en wilt u uw toegankelijkheid verbeteren? Bijvoorbeeld door een drempelhulp te plaatsen, een toegankelijk toilet te bouwen of een voorleesfunctie op uw website te installeren? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor subsidie. 

Arnhemse standaard toegankelijkheid

We stelden normen op voor de toegankelijkheid van gebouwen, de toegankelijkheid in gebouwen en de toegankelijkheid van de openbare ruimte. Deze ‘Arnhemse standaard toegankelijkheid’ bouwt voort op landelijke richtlijnen en zet daar een plus op. De normen gaan niet alleen over technische zaken, maar ook over het betrekken van de ervaringsdeskundigen. De bedoeling is dat de Arnhemse standaard toegankelijkheid wordt toegepast bij nieuwe projecten en bij onderhoudsprojecten. 

Toegankelijke looproutes

De komende jaren leggen we in onze stad een netwerk aan van goed toegankelijke routes voor mensen met een beperking. Die routes zijn samen met het Apcg (Arnhems platform chronisch zieken en gehandicapten) bepaald en leiden langs plekken als winkelcentra, gezondheidscentra, openbare voorzieningen en woonvoorzieningen voor mensen met een beperking. Er is aan de Graslaan in de wijk Malburgen geëxperimenteerd met een looproute volgens de Arnhemse standaard toegankelijkheid. De nieuwe looproute werd op 5 oktober 2023 geopend. 

Onbeperkt spelen in Arnhem

In Arnhem willen we dat kinderen met en zonder beperking samen kunnen spelen en beleven. Want dat is fijn én belangrijk. Helaas zijn lang niet alle speelplekken en -activiteiten in de stad toegankelijk voor kinderen met een beperking. Dat is een groot gemis en moet anders. Daarom zijn we bezig om ervoor te zorgen dat binnen nu en enkele jaren iedere Arnhemse wijk een inclusieve speeltuin heeft. 24 in totaal. Naast inclusieve speeltuinen, willen we dat ook kinderactiviteiten die in de stad worden georganiseerd toegankelijk en inclusief zijn. We helpen organisatoren daarbij.

Bekijk het filmpje over de kinderambassadeurs over inclusieve speeltuinen.

Contact

Vragen of meer willen weten? Mail dan naar inclusie@arnhem.nl.

Wat is inclusie, integratie, segregatie en exclusie?

In de Arnhemse inclusie-agenda VN-verdrag Handicap gebruiken we de volgende definitie van inclusie: 

“Inclusie is de mate waarin iedereen, ongeacht culturele/etnische achtergrond, levensbeschouwing, sekse, leeftijd, genderidentiteit, seksuele geaardheid, beperking en/of chronische ziekte, volwaardig, gelijkwaardig en zelfstandig deel kan nemen aan de samenleving.”  

Deze definitie kunnen we aan de hand van een afbeelding verduidelijken. Zie hiervoor de afbeelding hieronder. Bij exclusie zijn mensen vanwege bepaalde kenmerken volledig uitgesloten van de samenleving. Bij segregatie bevinden mensen zich in groepen apart van de samenleving. Bij integratie bevinden mensen zich wel binnen de samenleving, maar in aparte groepen. Waarbij vooral zij zich moeten aanpassen. En bij inclusie is de samenleving zo ingericht dat iedereen hier gelijkwaardig deel van kan uit maken. 

Het Unesco model 3. Dit model verduidelijkt de definitie van inclusie. Bij exclusie zijn mensen vanwege bepaalde kenmerken volledig uitgesloten van de samenleving.    Bij segregatie bevinden mensen zich in groepen apart van de samenleving.    Bij integratie bevinden mensen zich wel binnen de samenleving, maar in aparte groepen. Waarbij vooral zij zich moeten aanpassen.   Bij inclusie is de samenleving zo ingericht dat iedereen hier gelijkwaardig deel van kan uit maken.
Afbeelding: naar Unesco model (2005) - exclusie, segregatie, integratie, inclusie. 

Inspiratie
  • Een video van Mari Sanders over het VN-verdrag Handicap. 
  • De podcast ‘Inclusiecast’ van het Apcg. 

Alle video's

Tijdens de uitzending over de Arhemse inclusie-agenda op donderdag 25 november 2021 kwamen er verschillende thema's aan bod. Hieronder kunt u ze per thema terugkijken.