Arnhems Meisje

Het Arnhems Meisje is een gemeentelijke erkenning voor mensen die jarenlang op actieve en op baanbrekende wijze hebben deelgenomen aan het maatschappelijk leven in Arnhem.

Het Arnhems Meisje wordt doorgaans uitgereikt bij een bijzondere gebeurtenis zoals algemeen erkende jubilea of afscheid van de betrokkene uit een maatschappelijke of economische functie.

Voor wie?

Het Arnhems Meisje wordt uitgereikt aan mensen die zich zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor de stad. Mensen die zich jarenlang uitzonderlijk en/of vrijwillig in hebben gezet op uitvoerend en bestuurlijk vlak en daarmee een belangrijke bijdrage aan de Arnhemse samenleving hebben geleverd.

Bestuur

De voorgedragen persoon was tenminste:

  • 8 jaar lid van de gemeenteraad van Arnhem;
  • 5 jaar collegelid binnen het college van B&W van gemeente Arnhem;
  • 16 jaar commissielid van een raadscommissie (geen raadslid).
Samenleving
  • De voorgedragen persoon wordt voorgedragen vanuit de samenleving.
  • De voorgedragen persoon heeft ten minste 10 jaar belangeloos en actief op baanbrekende wijze deelgenomen aan het maatschappelijk leven in Arnhem, of; 
  • De voorgedragen persoon heeft zich bijzonder moedig of menslievend gedragen. Hier is geen termijn aan verbonden. 

Wat houdt de waardering in?

De onderscheiding bestaat uit een Arnhems Meisje, een beeldje gemaakt door de beeldhouwer Joop te Riele. In 1980 heeft hij dit ontworpen als bijzonder relatiegeschenk voor ons. Een levensgroot exemplaar ervan staat sinds 1993 in de wijk De Weerdjes in Arnhem.

Informatie en aanmelding

Voor meer informatie over de aanvraag van het Arnhems Meisje kunt u contact opnemen via burgemeester@arnhem.nl. Vermeld in de mail ook uw telefoonnummer. Een aanvraag moet minimaal 6 weken voor de gewenste uitreikingsdatum ingediend worden.