Koninklijke Onderscheidingen

U kent ze wel, de bekende 'lintjes'. Eind april, ter gelegenheid van de verjaardag van de Koning of tijdens een andere bijzondere plechtigheid, worden veel mensen in ons land onderscheiden. Kent u iemand die een lintje verdient? Lees hier hoe u deze persoon voordraagt.

Een lintje aanvragen

Wilt u iemand voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking laten komen? Neem contact op met het Kabinet van de burgemeester via 026-3774649. De assistent kan in grote lijnen aangeven of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke onderscheiding. Ook wordt precies uitgelegd hoe u te werk moet gaan. Hierna begint het verzamelen van alle benodigde gegevens en het invullen van het voorstelformulier. Meer informatie leest u op de landelijke website https://www.lintjes.nl/voordragen.

Dien het voorstel op tijd in 

De behandeling van een voorstel kost behoorlijk wat tijd. Daarom is het belangrijk om op tijd in actie te komen.

  • Wilt u dat de onderscheiding tijdens de Lintjesregen ter gelegenheid van Koningsdag wordt uitgereikt? Dien het voorstel dan uiterlijk 1 juni het jaar ervóór in.  
  • Wilt u dat de onderscheiding tijdens een andere bijzondere gelegenheid wordt uitgereikt? Dien het voorstel dan uiterlijk 6 maanden van tevoren in.

Wanneer kan ik iemand voordragen?

U kunt iemand voor een Koninklijke onderscheiding voordragen wanneer deze persoon zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor onze samenleving of gedurende een langere tijd opvallende prestaties heeft geleverd. Bijvoorbeeld iemand die zich jarenlang, zonder eigenbelang, vrijwillig inzet voor een vereniging, een stichting of als mantelzorger. Een voorwaarde is dat iemand de activiteiten nog steeds uitvoert of daar kort geleden mee is gestopt. De hoeveelheid tijd die iemand aan zijn vrijwilligerswerk besteedt is ook van belang.

Ook iemand die in zijn werk buitengewone prestaties levert, kan worden onderscheiden in één van de ridderorden. Deze 'bijzondere of zeer uitzonderlijke verdiensten in de werkkring' moeten echt uitgaan boven wat normaal gesproken van iemand in een dergelijke functie verwacht mag worden. Het gaat dus om de persoonlijke inzet, visie en kwaliteiten. Verder mogen de verdiensten niet alléén belangrijk zijn voor de onderneming, organisatie of instelling waaraan de kandidaat is verbonden. Ook de samenleving moet er baat bij hebben.

Na uw aanvraag

De burgemeester brengt advies uit over alle voorstellen. Vervolgens brengt de Commissaris van de Koning ook een advies uit. Die stuurt het voorstel dan naar het Kapittel voor de Civiele Orden. Dit onafhankelijke college geeft een zwaarwegend advies aan de betrokken minister. Wanneer de minister positief beslist, wordt de onderscheiding bij Koninklijk Besluit verleend. 

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Voor meer informatie over Koninklijke onderscheidingen kunt u contact opnemen met het Kabinet van de burgemeester via 026-3774649. Meer informatie leest u ook op de landelijke website https://www.lintjes.nl/voordragen.