Koninklijke Onderscheidingen

U kent ze wel, de bekende 'lintjes'. Eind april, ter gelegenheid van de verjaardag van de Koning of tijdens een andere bijzondere plechtigheid, worden veel mensen in ons land onderscheiden.

Want in Nederland zetten mensen zich voor veel doelen in. Vaak zonder eigenbelang, in alle bescheidenheid. Voor hen is een koninklijke onderscheiding vaak een kroon op hun werk.

Deze mensen moeten wel worden voorgedragen. Daar kunt u voor zorgen. Als u iemand kent die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor onze samenleving, of diegedurende langere tijd opvallende presentaties heeft geleverd, kunt u voorstellen deze persoon koninklijk te onderscheiden. Op de landelijke internetsite http://www.lintjes.nl kunt u hier meer over lezen.

Bijzondere verdiensten in de werkkring

Ook iemand die in zijn werk buitengewone prestaties levert, kan worden onderscheiden in één van de beide orden. Zulke 'bijzondere of zeer uitzonderlijke verdiensten in de werkkring' moeten echt uitgaan boven wat normaal gesproken van iemand in een dergelijke functie mag worden verwacht. Het gaat dus om de persoonlijke inzet, visie en kwaliteiten. Verder mogen de verdiensten niet alléén belangrijk zijn voor de onderneming, organisatie of instelling waaraan de kandidaat is verbonden. Ook de samenleving moet er baat bij hebben.

Aanvraag

Wilt u iemand voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking laten komen? Dan is het verstandig om eerst contact op te nemen met de gemeente Arnhem. De ambtenaar die de lintjes behandelt, kan in grote lijnen aangeven of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke onderscheiding. Ook wordt precies uitgelegd hoe u te werk moet gaan. Daarna kan het verzamelen van alle benodigde gegevens beginnen. Wanneer die klus geklaard is, dient u het voorstel in bij de burgemeester. 

Dien het voorstel op tijd in!

De behandeling van een voorstel kost behoorlijk wat tijd. Daarom is het belangrijk om tijdig in actie te komen. Is het de bedoeling dat de onderscheiding tijdens de zogenoemde "lintjesregen" voor Koningsdag wordt uitgereikt? Dien het voorstel dan vóór 1 juni in het jaar ervoor bij de burgemeester in via burgemeester@arnhem.nl. In overleg kan van de datum afgeweken worden. Neem in dat geval contact op met de assistent van de burgemeester via 026 - 377 4611. Gaat het om een uitreiking tijdens een andere gelegenheid, dan moet u het voorstel tenminste 6 maanden van tevoren naar de burgemeester sturen.

De burgemeester brengt advies uit over alle voorstellen. Als dit advies positief is, kan er ook een suggestie worden gedaan voor de soort en hoogte van onderscheiding. Vervolgens geeft de Commissaris van de Koning een oordeel. Die stuurt het voorstel dan naar het Kapittel voor de Civiele Orden. Dit onafhankelijke college geeft een zwaarwegend advies aan de betrokken minister. Wanneer de minister positief beslist, wordt de onderscheiding bij koninklijk besluit verleend. De burgemeester informeert u over de uitkomst van het voorstel. 

Vragen?

Voor meer informatie over Koninklijke onderscheidingen kunt u contact opnemen met de Klantenservice van de gemeente Arnhem via 0900 - 1809.

Uitgelicht

Uw Reactie
Uw Reactie