Zilveren en Gouden Stadspenning

De zilveren en gouden stadspenningen zijn gemeentelijke onderscheidingen. Ze worden uitgereikt bij jarenlange zeer grote verdienste voor de Arnhemse samenleving of bij bijzonder moedig of menslievend gedrag.

De uitreiking van de stadspenningen vindt plaats bij speciale gebeurtenissen zoals een jubileum of afscheid uit een economische of maatschappelijke functie.

Voor wie?

De stadspenningen zijn speciale beloningen voor Arnhemmers en bestuurders die zich – vanuit hun betaalde of vrijwillige functie – zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeenschap. Hieronder leest u wanneer iemand in aanmerking komt voor een Stadspenning.

Zilveren Stadspenning

Bestuur

De voorgedragen persoon was tenminste 16 jaren/4 termijnen actief zijn geweest voor het gemeentebestuur van Arnhem. 

Samenleving

  • De voorgedragen persoon heeft zich tenminste 15 jaar in Arnhem als bestuurder of als leidinggevende op baanbrekende wijze ingezet in het economisch of maatschappelijk leven in Arnhem of;
  • De voorgedragen persoon heeft zich bijzonder moedig of menslievend gedragen. Hier is geen termijn aan verbonden. 
Gouden Stadspenning

De Gouden Stadspenning wordt toegekend bij uitzonderlijk grote verdienste, dat kan bijvoorbeeld bij het afscheid van de burgemeester. De Gouden Stadspenning wordt voorgesteld door een collegelid en unaniem door de collegeleden verleend. 

Wat houdt de beloning in?

De Stadspenningen zijn van zilver of goud met aan één kant het wapen van Arnhem. Op de andere kant wordt een unieke tekst gegraveerd met de naam en verdienste van de ontvanger.

Informatie en aanmelding

Voor meer informatie over de aanvraag van een Stadspenning kunt u contact opnemen via burgemeester@arnhem.nl. Vermeld in de mail ook uw telefoonnummer. Een aanvraag moet minimaal 6 weken voor de gewenste uitreikingsdatum ingediend worden.