Parkeerboete

Als u uw auto verkeerd parkeert of geen/niet voldoende parkeergeld betaalt, kunt u hiervoor een bekeuring krijgen.

Er zijn 2 verschillende boetes:

  1. Een naheffingsaanslag parkeerbelasting. Deze ontvangt u wanneer u niet of te weinig heeft betaald voor het parkeren.
  2. Een beschikking. Deze ontvangt u wanneer u verkeerd parkeert, zoals op de stoep of een gehandicaptenparkeerplaats (zonder kaart).

Naheffingsaanslag parkeerbelasting (parkeerbon)

Als u uw auto parkeert op een plek waar sprake is van betaald parkeren en u heeft geen of te weinig parkeergeld betaalt, kunt u hiervoor een naheffingsaanslag / parkeerbon krijgen.

Parkeerservicebureau P1 verzorgt de parkeerhandhaving. De naheffingsaanslag / parkeerbon ontvangt u van het bedrijf Invoned. Beide organisaties werken in opdracht van de gemeente Arnhem.

Betaling

Op de naheffingsaanslag / parkeerbon die u per post ontvangt, staat hoe u kunt betalen. U heeft de keuze uit:

  • Scannen van de QR-code die op de brief staat. U betaalt dan via iDEAL.
  • Via een online portal, te bereiken via https://mijn.invoned.nl/login 
  • Bij Invoned direct, Burgemeester Matsersingel 200 in Arnhem

Online betalen

Bezwaar

U kunt bij P1 online bezwaar maken tegen een naheffingsaanslag / parkeerbon van de gemeente.

Online bezwaar

U kunt ook schriftelijk bezwaar maken. Op de naheffingsaanslag / parkeerbon die u per post heeft ontvangen staat hoe u dat kunt doen.

Wel betaald, toch een parkeerbon?

U heeft een naheffingsaanslag / parkeerbon ontvangen terwijl u wel heeft betaald. Als u kunt aantonen dat u heeft betaald, kan de controleur de naheffingsaanslag / parkeerbon alsnog intrekken.

Bewijs parkeerbon

Vragen over de parkeerbon?

Als u vragen heeft over de naheffingsaanslag / parkeerbon dan kunt u ook contact opnemen met de parkeercontrole via handhavingarnhem@p1.nl.

Wat als u niet betaalt 

Als u de naheffingsaanslag / parkeerbon niet betaalt, dan wordt de verdere invordering uitgevoerd door Invoned. U krijgt dan van hen een aanmaning waaraan (net als aan de verdere maatregelen) kosten zijn verbonden. 

Beschikking

De naheffingsaanslag moet niet verward worden met een beschikking. Als u uw voertuig verkeerd parkeert, bijvoorbeeld op de busbaan, in strijd met een verbod, op een gehandicaptenparkeerplaats enzovoort, dan ontvangt u een verkeersboete / beschikking van het CJIB (Centraal Justitieel Incasso Bureau). 

U kunt ook tegen een beschikking bezwaar maken. Hoe u dat moet doen, staat in de beschikking (brief) die u heeft ontvangen van het CJIB. Ook informatie over de betaling of de betalingstermijn, kunt u vinden in de beschikking.