Geitenkamp

Tegen een heuvel (in de volksmond 'de geitenbult' genoemd) ligt een wijk die een voorbeeld voor sociale woningbouw genoemd mag worden.

 • Contactinformatie Geitenkamp

  Wie zijn de contactpersonen van de gemeente in uw wijk en waar vindt u de wijkwebsite? .

 • Kerncijfers Geitenkamp

  Cijfers over de bevolkingssamenstelling, woningen, inkomens, enz. binnen de Geitenkamp

 • Wijkprogramma

  Elke Arnhemse wijk heeft een eigen wijkprogramma.

 • Arnhem-Oost aanpak

  In 5 wijken in Arnhem-Oost is sprake van sociale problemen zoals armoede en taalachterstand in combinatie met overlast en criminaliteit in de wijk. De Arnhem-Oost aanpak heeft als doel om alle Arnhemmers gelijke kansen te bieden en tweedeling in de stad tegen te gaan.