Heijenoord en Lombok

Lombok is eind 19e begin 20e eeuw gebouwd. Heijenoord is op diverse plaatsen veel ouder maar er is ook een groot aantal zogenaamde 30-er jaren woningen.

 • Contactinformatie

  Wie zijn de contactpersonen van de gemeente in uw wijk en waar vindt u de wijkwebsite?

 • Wijkprogramma

  Elke Arnhemse wijk heeft een eigen wijkprogramma.

 • Waardevolle bomen

  Met elkaar zorgen wij voor een groene woon- en leefomgeving. Daarmee houdt Arnhem haar groene karakter, ook in de toekomst.

 • Kerncijfers Heijenoord/Lombok

  Cijfers over de bevolkingssamenstelling, woningen, inkomens, enz. in de wijk Heijenoord/Lombok.

 • Uitgangspunten voor nieuwe functie van De Koepel vastgesteld

  03 oktober 2017

  Begin juli zijn de uitgangspunten voor de verkoop van De Koepel door de gemeente vastgesteld. Deze uitgangspunten zijn in februari van dit jaar al gepresenteerd aan omwonenden en ook de werkgroep Koepelinzichten is bij het opstellen betrokken. De vaststelling van de uitgangspunten betekent dat de verkoop van De Koepel door het Rijksvastgoedbedrijf een stap dichterbij is. De openbare verkoopprocedure start in oktober.

 • Uitgangspunten herontwikkeling Koepelgevangenis

  pdf, 9MB

  De Penitentiaire Inrichting ‘De Berg’ te Arnhem heeft zijn functie van gevangenis verloren. De gemeente Arnhem en het Rijksvastgoedbedrijf hebben de uitgangspunten voor herontwikkeling samen uitgewerkt.

Uw Reactie
Uw Reactie