Spijkerkwartier

De eerste ontwerpen van de wijk Spijkerkwartier, waren van de hand van stadsarchitect Heuvelink. Het is mede aan hem te danken dat deze wijk allure uitstraalt.

 • Contactinformatie

  Wie zijn de contactpersonen van de gemeente in uw wijk en waar vindt u de wijkwebsite?

 • Groot Onderhoud Spijkerbuurt

  Het project Groot Onderhoud Spijkerbuurt is weer opgestart. Ook het overleg met de Werkgroep Openbare Ruimte Spijkerkwartier (aangesteld door de Spijkerbrigade) is hervat. De werkgroep fungeert als gesprekspartner voor de gemeente en zorgt voor de inbreng vanuit de wijk.

 • Parkeren Spijkerkwartier

  Er is een nieuw parkeerplan voor het Spijkerkwartier. Na jaren overleggen en afstemmen met wijkbewoners heeft de gemeenteraad het plan van de werkgroep Verkeer Spijkerkwartier eind 2017 aangenomen. We pakken de parkeerproblemen in de wijk aan door betaald parkeren in te voeren. Het nieuwe parkeerplan is op 1 juli 2018 in gegaan.

 • Wijkprogramma

  Elke Arnhemse wijk heeft een eigen wijkprogramma.

 • Melding openbare ruimte

  Ligt er een tegel scheef? Is er een boom omgewaaid? Geef het aan ons door!

 • Kerncijfers Spijkerkwartier

  Cijfers over de bevolkingssamenstelling, woningen, inkomens, enz. in de wijk Spijkerkwartier.

Uw Reactie
Uw Reactie