Arnhemse Broek

Het laaggelegen Arnhemse Broek werd vanaf de 20-er jaren van de vorige eeuw ontwikkeld als woon- en industriegebied.

 • Contactinformatie Arnhemse Broek

  Wie zijn de contactpersonen van de gemeente in uw wijk en waar vindt u de wijkwebsite?

 • Kerncijfers Arnhemse Broek

  Cijfers over de bevolkingssamenstelling, woningen, inkomens, enz. binnen het Arnhemse broek

 • Wijkprogramma

  Elke Arnhemse wijk heeft een eigen wijkprogramma.

 • Arnhem-Oost

  Het Nationaal Programma Arnhem-Oost heeft als doel om de achterstanden op het gebied van onderwijs, werk & inkomen, wonen, gezondheid, leefbaarheid en veiligheid in de 5 wijken (Klarendal, Geitenkamp, Presikhaaf-West, Malburgen en het Arnhemse Broek) aan te pakken.