Arnhemse Broek

Het laaggelegen Arnhemse Broek werd vanaf de 20-er jaren van de vorige eeuw ontwikkeld als woon- en industriegebied.

 • Contactinformatie

  Wie zijn de contactpersonen van de gemeente in uw wijk en waar vindt u de wijkwebsite?

 • Wijkprogramma

  Elke Arnhemse wijk heeft een eigen wijkprogramma.

 • Melding openbare ruimte

  Ligt er een tegel scheef? Is er een boom omgewaaid? Geef het aan ons door!

 • Waardevolle bomen

  Met elkaar zorgen wij voor een groene woon- en leefomgeving. Daarmee houdt Arnhem haar groene karakter, ook in de toekomst.

 • Kerncijfers Arnhemse Broek

  Cijfers over de bevolkingssamenstelling, woningen, inkomens, enz. in de wijk het Arnhemse Broek

 • Windpark en zonneveld Koningspleij Noord

  Om de duurzaamheidsambities van Arnhem te bereiken, wil de gemeente op korte termijn vier windmolens en een zonneveld van circa 8,5 hectare laten realiseren op Koningspleij Noord.

Uw Reactie
Uw Reactie