Arnhemse Broek

Het laaggelegen Arnhemse Broek werd vanaf de 20-er jaren van de vorige eeuw ontwikkeld als woon- en industriegebied.

 • Contactinformatie Arnhemse Broek

  Wie zijn de contactpersonen van de gemeente in uw wijk en waar vindt u de wijkwebsite?

 • Kerncijfers Arnhemse Broek

  Cijfers over de bevolkingssamenstelling, woningen, inkomens, enz. binnen het Arnhemse broek

 • Wijkprogramma

  Elke Arnhemse wijk heeft een eigen wijkprogramma.

 • Arnhem-Oost aanpak

  In 5 wijken in Arnhem-Oost is sprake van sociale problemen zoals armoede en taalachterstand in combinatie met overlast en criminaliteit in de wijk. De Arnhem-Oost aanpak heeft als doel om alle Arnhemmers gelijke kansen te bieden en tweedeling in de stad tegen te gaan.