Contactinformatie Arnhemse Broek

Wie zijn de contactpersonen van de gemeente in uw wijk en waar vindt u de wijkwebsite?

Team leefomgeving en wijkwethouder

In het Arnhemse Broek is een team leefomgeving actief. U kunt bij hen terecht met vragen en ideeën over de wijk. Het team is bereikbaar via CSA@leefomgevingarnhem.nl

Elke wijk heeft een wethouder toegewezen gekregen als wijkwethouder. De wijkwethouder voor het Arnhemse Broek is Bob Roelofs.

Wijkplatform / wijkvereniging

www.arnhemse-broek.nl/contact