De Laar

Aan weerszijden van de Batavierenweg ontstonden eind jaren ' 70 en begin jaren ' 80 De Laar.

  • Contactinformatie

    Wie zijn de contactpersonen van de gemeente in uw wijk en waar vindt u de wijkwebsite?

  • Kerncijfers De Laar

    Cijfers over de bevolkingssamenstelling, woningen, inkomens, enz. binnen De Laar

  • Wijkprogramma

    Elke Arnhemse wijk heeft een eigen wijkprogramma.