Elden

Elden is een rustig dorp met veel vrij- of halfvrijstaande woningen.

 • Contactinformatie

  Wie zijn de contactpersonen van de gemeente in uw wijk en waar vindt u de wijkwebsite?

 • Wijkprogramma

  Elke Arnhemse wijk heeft een eigen wijkprogramma.

 • Melding openbare ruimte

  Ligt er een tegel scheef? Is er een boom omgewaaid? Geef het aan ons door!

 • Waardevolle bomen

  Met elkaar zorgen wij voor een groene woon- en leefomgeving. Daarmee houdt Arnhem haar groene karakter, ook in de toekomst.

 • Kerncijfers Elden

  Cijfers over de bevolkingssamenstelling, woningen, inkomens, enz. in Elden

 • Tijdelijk AZC Elderhoeve

  De gemeente Arnhem werkt mee aan een Asielzoekerscentrum voor de duur van vijf jaar in de Elderhoeve in de wijk Elden.

Uw Reactie
Uw Reactie