Malburgen

Malburgen bestaat uit een aantal vooroorlogse woningen en uit huizen uit de tijd dat grote woningnood was. De laatste jaren wordt er hard gewerkt aan de vernieuwing van Malburgen.

  • Contactinformatie

    Wie zijn de contactpersonen van de gemeente in uw wijk en waar vindt u de wijkwebsite?

  • Kerncijfers Malburgen

    Cijfers over de bevolkingssamenstelling, woningen, inkomens, enz. in de wijk Malburgen.

  • Wijkprogramma

    Elke Arnhemse wijk heeft een eigen wijkprogramma.