Funderingsschade

Het verzakken van woningen en de schade die aan de fundering kan ontstaan, is een probleem dat in Nederland steeds meer voorkomt door toenemende droogte. Ook in de wijk Malburgen lijkt dit een probleem te worden.

Door klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met periodes van droogte. Het gevolg daarvan is dat het grondwaterpeil zakt en dat zorgt ervoor dat de bodem verdroogt en daalt. Door deze bodemdaling verzakken veel straten, bruggen, rioleringen, leidingen en gebouwen. 

Zijn er verzakkingen in Arnhem?

Er zijn meldingen over scheuren en klemmende deuren in enkele woningen in de wijk Malburgen. Het grootste deel van de huurwoningen in Malburgen is eigendom van woningcorporatie Volkshuisvesting. Volkshuisvesting doet momenteel onderzoek naar de oorzaak en omvang van het verzakken van enkele van haar woningen in Malburgen en de mogelijke schade die is ontstaan. 

Wat doet de gemeente?

Onderzoek

Om meer te weten te komen over de oorzaak van de funderingsschade in Malburgen, heeft de gemeente besloten om, als de eigenaren dat willen, de koopwoningen uit de periode 1947-1955 in Malburgen te laten onderzoeken. Bewoners die hiervoor in aanmerking komen, hebben een brief van ons gekregen. Bewoners die zich hebben aangemeld, weten dat het onderzoek is gestart en in mei 2024 wordt afgerond.

Bijeenkomsten

Half mei 2024 presenteren we tijdens een bijeenkomst de resultaten van het onderzoek aan de bewoners die zich hebben aangemeld voor het onderzoek. Zij ontvangen hier een uitnodiging voor. Later in mei worden ook de bewoners van Malburgen die eerder een brief ontvingen over het onderzoek, uitgenodigd voor de presentatie van de resultaten tijdens een tweede bijeenkomst. Andere belangstellenden uit de wijk zijn hierbij welkom.

Loket

  • Om u zo goed mogelijk te helpen, hebben we een digitaal loket geopend. U kunt vragen mailen naar fundering@arnhem.nl.
  • Ook is er een loket geopend, waar u persoonlijk langs kunt komen in de wijkpost Malburgen (adres: Middelgraaflaan 8a). Dit loket is in het winkelcentrum Malburgen. Het inloopspreekuur in wijkpost Malburgen vindt u de tabel hieronder.
Datum inloopspreekuur Tijd
Donderdag 27 juni 2024 17.00-18.00 uur
Donderdag 4 juli 2024 17.00-18.00 uur

 

  • Wilt u na 18.00 uur een afpsraak maken? Stuur dan een e-mail naar fundering@arnhem.nl.
  • Tijdens de zomervakantie is er geen inloopspreekuur. U kunt wel een afspraak maken via e-mailadres fundering@arnhem.nl.

Wat kan ik als woningeigenaar zelf doen?

Belangrijk is dat Volkshuisvesting en de gemeente verschillende verantwoordelijkheden hebben. Volkshuisvesting is eigenaar van de huurwoningen en is verantwoordelijk voor eventuele maatregelen en de kosten daarvan. In het geval van de koopwoningen is de woningeigenaar verantwoordelijk. 

Als u denkt dat uw woning verzakt of als u schade aan een woning wilt herstellen, kunt u informatie en hulp krijgen via het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek. Dit centrum verzamelt onafhankelijke kennis en informatie waardoor funderingsherstel bij woningen in Nederland kan worden voorkomen, herkend, hersteld en gefinancierd.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op via e-mail: fundering@arnhem.nl of via telefoonnummer 0800-1809. Wij zijn bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.