Schade door bodemdroogte

Het verzakken van woningen en de schade die aan de fundering kan ontstaan, is een probleem dat in Nederland steeds meer voorkomt door toenemende droogte. Ook in de wijk Malburgen lijkt dit een probleem te worden.

Door klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met periodes van droogte. Het gevolg daarvan is dat het grondwaterpeil zakt en dat zorgt ervoor dat de bodem verdroogt en daalt. Door deze bodemdaling verzakken veel straten, bruggen, rioleringen, leidingen en gebouwen. 

Zijn er verzakkingen in Arnhem?

Er zijn meldingen over scheuren en klemmende deuren in enkele woningen in de wijk Malburgen. Deze schade zou veroorzaakt kunnen zijn door:

  • Lage grondwaterstand. In de bodem zit grondwater. In droge perioden met weinig regen zakt het grondwater. Door een te lage grondwaterstand vallen grondlagen droog en kunnen deze dan worden ingedrukt. Een gebouw kan daardoor gaan verzakken en er kunnen scheuren ontstaan. In sommige gevallen kunnen deze lagen weer terugveren als de bodem weer meer grondwater bevat.
  • Lage waterstanden van de rivieren, zoals bij de Neder-Rijn in 2018. Door de lage waterstand van de  Neder-Rijn stroomt het grondwater onder Malburgen weg richting de rivier. Hoe lager de waterstand van de  rivier, hoe meer grondwater wegstroomt. 
  • Door de manier van bouwen. Woningen, zoals in Malburgen, die gebouwd zijn na de oorlog (van 1947 tot ongeveer 1955), zijn niet gebouwd op palen maar direct op de grond. Ze zijn daardoor gevoeliger voor droogteschade.

Wat doet de gemeente?

Een grootste deel van de huurwoningen in Malburgen is eigendom van woningcorporatie   Volkshuisvesting. Volkshuisvesting doet momenteel onderzoek naar de oorzaak en omvang van het verzakken van enkele van haar woningen in Malburgen en de eventuele schade die is ontstaan. 

Om meer te weten te komen over de bodemdroogte in Malburgen, heeft de gemeente besloten om, als de eigenaren dat willen, de koopwoningen uit de periode 1947-1955 in Malburgen te laten onderzoeken. Bewoners die hiervoor in aanmerking komen hebben inmiddels een brief van ons gekregen. 

Belangrijk is wel dat Volkshuisvesting en de gemeente verschillende verantwoordelijkheden hebben. Volkshuisvesting is eigenaar van de huurwoningen en is verantwoordelijk voor eventuele maatregelen en de kosten daarvan. In het geval van de koopwoningen is de woningeigenaar verantwoordelijk. 

Om u zo goed mogelijk te helpen, willen we op korte termijn een loket openen. Bij dit loket kunt u straks terecht met vragen over funderingsproblemen of droogteschade.

Verder zullen we de situatie na het onderzoek in de gaten blijven houden om veranderingen in of door de bodemdroogte snel zichtbaar te hebben.

Wat kan ik als woningeigenaar zelf doen?

Als u denkt dat uw woning verzakt of als u schade aan een woning wilt herstellen, kunt u informatie en hulp krijgen via het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek. Dit centrum verzamelt onafhankelijke kennis en informatie waardoor funderingsherstel bij woningen in Nederland kan worden voorkomen, herkend, hersteld en gefinancierd.

Vragen?

Heeft u geen antwoord op uw vraag gekregen dan kunt u e-mailen naar: fundering@arnhem.nl.

Of bellen met 0800-1809. Wij zijn bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.