Contactinformatie

Wie zijn de contactpersonen van de gemeente in uw wijk en waar vindt u de wijkwebsite?

Wijkplatform / wijkvereniging

www.malburger.nl

Wijkteam leefomgeving en wijkwethouder

In Malburgen is een team Leefomgeving actief. U kunt bij hen terecht met vragen en ideeën over de wijk. Het team is bereikbaar via malburgen@leefomgevingarnhem.nl.

Elke wijk heeft een wethouder toegewezen gekregen als wijkwethouder. De wijkwethouder voor Malburgen is Ronald Paping.