Presikhaaf

Na de 2e Wereldoorlog, rond 1950, werd gestart met de bouw van de wijk Presikhaaf. Dit was de eerste stadsuitbreiding in Arnhem Noord. Presikaaf bestaat uit 2 wijken: Presikhaaf Oost en Presikhaaf West.

 • Contactinformatie Presikhaaf

  Wie zijn de contactpersonen van de gemeente in uw wijk en waar vindt u de wijkwebsite?

 • Kerncijfers Presikhaaf

  Cijfers over de bevolkingssamenstelling, woningen, inkomens, enz. in de wijk Presikhaaf.

 • Wijkprogramma

  Elke Arnhemse wijk heeft een eigen wijkprogramma.

 • Arnhem-Oost aanpak

  In 5 wijken in Arnhem-Oost is sprake van sociale problemen zoals armoede en taalachterstand in combinatie met overlast en criminaliteit in de wijk. De Arnhem-Oost aanpak heeft als doel om alle Arnhemmers gelijke kansen te bieden en tweedeling in de stad tegen te gaan.