Presikhaaf

Na de 2e Wereldoorlog, rond 1950, werd gestart met de bouw van de wijk Presikhaaf. Dit was de eerste stadsuitbreiding in Arnhem Noord. Presikaaf bestaat uit 2 wijken: Presikhaaf Oost en Presikhaaf West.

 • Contactinformatie Presikhaaf

  Wie zijn de contactpersonen van de gemeente in uw wijk en waar vindt u de wijkwebsite?

 • Kerncijfers Presikhaaf

  Cijfers over de bevolkingssamenstelling, woningen, inkomens, enz. in de wijk Presikhaaf.

 • Wijkprogramma

  Elke Arnhemse wijk heeft een eigen wijkprogramma.

 • Arnhem-Oost

  Het Nationaal Programma Arnhem-Oost heeft als doel om de achterstanden op het gebied van onderwijs, werk & inkomen, wonen, gezondheid, leefbaarheid en veiligheid in de 5 wijken (Klarendal, Geitenkamp, Presikhaaf-West, Malburgen en het Arnhemse Broek) aan te pakken.