Presikhaaf

Na de 2e Wereldoorlog, rond 1950, werd gestart met de bouw van de wijk Presikhaaf. Dit was de eerste stadsuitbreiding in Arnhem Noord. Presikaaf bestaat uit twee wijken Presikaaf Oost en Presikhaaf West.

 • Contactinformatie

  Wie zijn de contactpersonen van de gemeente in uw wijk en waar vindt u de wijkwebsite?

 • Kerncijfers Presikhaaf

  Cijfers over de bevolkingssamenstelling, woningen, inkomens, enz. in de wijk Presikhaaf.

 • Wijkprogramma

  Elke Arnhemse wijk heeft een eigen wijkprogramma.

 • Arnhem-Oost aanpak

  In 5 wijken in Arnhem-Oost is sprake van sociale problemen zoals armoede en taalachterstand in combinatie met overlast en criminaliteit in de wijk. De Arnhem-Oost aanpak heeft als doel om alle Arnhemmers gelijke kansen te bieden en tweedeling in de stad tegen te gaan.