Van Wijken Weten

Arnhem telt 24 wijken, geclusterd in 8 gebieden. Elk met een eigen verhaal over het ontstaan van de wijk, het leven in de wijk en dromen voor de toekomst.

In Arnhem hebben we een lange geschiedenis van wijkgericht werken, onder andere met  wijkregisseurs en wijkprogramma's. Sinds kort werken we nog meer samen met de wijken en vanuit de wijken, met de komst van teams leefomgeving.

Teams leefomgeving

Iedere wijk heeft een eigen team leefomgeving met 4 tot 6 personen. In september 2015 gingen de eerste teams leefomgeving van start in de wijken Presikhaaf en Elden / De Laar. Later volgden Malburgen en Rijkerswoerd / Vredenburg / Kronenburg. Vanaf oktober 2016 zijn in alle Arnhemse wijken (acht gebieden) teams leefomgeving actief.  Met deze teams wil de gemeente 'Van wijken weten'. We willen steeds beter aansluiten bij wat in de wijken leeft, en samen met wijkbewoners kijken wat nodig is. Ook krijgen bewoners meer invloed op wat in de wijk gebeurt en waar de prioriteiten liggen.

Wijkbudgetten

Met de teams leefomgeving brengen we ook geld en beslissingsbevoegdheid naar de wijken. De teams beslissen over zaken op het gebied van groenonderhoud, speeltuinen, veiligheid, welzijn, participatie, sport en cultuur in de wijk. Met ingang van 1 januari 2017 zijn verschillende gemeentelijke producten en diensten met de bijbehorende budgetten - in totaal circa 101 miljoen euro - overgeheveld naar de acht wijkprogramma's. De teams leefomgeving hebben zeggenschap over deze budgetten. Zij beslissen hierover,  in samenspraak met inwoners en andere betrokkenen.

Sociale wijkteams

De gemeente is verantwoordelijk voor (jeugd)zorg, welzijn, werk en inkomen. Ook dit regelen we zoveel mogelijk dichtbij, in de buurt. In Arnhem zijn acht sociale wijkteams, waarin coaches van verschillende hulpverleningsorganisaties samenwerken. Als u hulp nodig heeft, kijken zij samen met u hoe dat het beste georganiseerd kan worden. Meer informatie vindt u op www.wijkteamsarnhem.nl.

De teams leefomgeving houden zich bezig met voorzieningen op wijk- en buurtniveau; de sociale wijkteams zijn er voor individuele (zorg)vragen. Beide teams werken nauw samen in de wijk waar ze actief zijn.

Uw wijk

Meer informatie over uw wijk en de contactgegevens van het team leefomgeving in uw wijk vindt u onder Mijn wijk.

Bekijk het totaaloverzicht (pdf, 623kB) van de Arnhemse wijken en de contactgegevens van de teams leefomgeving. Er is ook een animatie die laat zien hoe Van Wijken Weten werkt.

Voortgang

Wat is de stand van zaken rondom Van wijken weten? U vindt meer informatie in de bijlage (pdf, 3MB) van de perspectiefnota 2018-2021.

 

Uitgelicht

Uw Reactie
Uw Reactie