Projecten

 • Nieuwe aanpak voor verkeer en vervoer

  In het duurzaam mobiliteitsplan staat de nieuwe aanpak voor verkeer en vervoer beschreven. Deze aanpak is nodig, want als we zo doorgaan loopt het verkeer vast en wordt de leefbaarheid in onze wijken slechter.

 • Renaissance van de Velperweg

  De Velperweg wordt weer een mooie groene laan zoals vroeger. Met de renaissance wordt de weg veiliger voor voetgangers en fietsers. En is beter ingericht voor het veranderende klimaat. Ook wordt een deel van het riool vervangen. Door deze werkzaamheden is de Velperweg en omgeving van 4 maart 2024 tot de zomer 2025 op een andere manier bereikbaar. De werkzaamheden vinden plaats tussen de Raapopseweg en de A12.

 • Rijnpark

  Arnhem groeit snel. Rijnpark, waar de rivier de Rijn en de stad samenkomen, is een van de gebieden die kunnen helpen aan de groeiambitie van Arnhem. We willen meer huizen bouwen om aan de vraag naar woningen te voldoen. Tussen nu en 2040 willen we 16.000 nieuwe huizen bouwen in een gezonde en duurzame omgeving met veel groen en werkgelegenheid, voor de huidige en nieuwe bewoners van de stad.

 • Schaapsdrift en omgeving

  Arnhem groeit en dat betekent dat er meer huizen nodig zijn. De plekken voor nieuwbouw zijn schaars. En we willen bouwen rondom OV-knooppunten want de stad moet bereikbaar blijven. Schaapsdrift en omgeving is een deelproject van Spoorzone Arnhem-Oost. We maken een plan voor nieuwe woningen, waarbij we de wijk ook vergroenen, de stationsomgeving verbeteren en kijken naar verkeer en parkeren. Dat plan begint met een toekomstvisie voor de wijk: de gebiedsvisie Schaapsdrift en omgeving (e.o.)

 • Blauwe Golven

  Het opknappen van de Blauwe Golven en omgeving loopt op schema. Naast de aanpak van het kunstwerk en de parkeerplaatsen wordt er ook gewerkt aan de Oude Kraan als promenade en het Roermondsplein als groene singel. En er komt een Urban Sports plek.

 • Kronenburg vernieuwt

  Kronenburg is het hart van Arnhem-Zuid. Een wijk met volop kansen. Hier is ruimte voor nieuwe woningen, meer groen om te ontmoeten en meer voorzieningen voor een levendige en vitale omgeving. Een ‘alles-in-1 gebied’ waar wonen, ontmoeten en ontspannen allemaal dicht bij huis zijn.

Overige projecten