Projecten

 • Nationaal Programma Arnhem-Oost

  Het Nationaal Programma Arnhem-Oost heeft als doel om de achterstanden op het gebied van onderwijs, werk & inkomen, wonen, gezondheid, leefbaarheid en veiligheid in de 5 wijken (Klarendal, Geitenkamp, Presikhaaf-West, Malburgen en het Arnhemse Broek) aan te pakken.

 • Vernieuwing Stadstheater

  Het Arnhemse Stadstheater is hard aan renovatie toe. Het gebouw was voor bezoekers, medewerkers en artiesten niet comfortabel meer. In september was de laatste voorstelling en de voorbereidingen op de verbouwing zijn gestart.

 • Kronenburg vernieuwt

  Kronenburg is het hart van Arnhem-Zuid. Een wijk met volop kansen. Hier is ruimte voor nieuwe woningen, meer groen om te ontmoeten en meer voorzieningen voor een levendige en vitale omgeving. Een ‘alles-in-1 gebied’ waar wonen, ontmoeten en ontspannen allemaal dicht bij huis zijn.

 • Schaapsdrift en omgeving

  Arnhem groeit en dat betekent dat er meer huizen nodig zijn. De plekken voor nieuwbouw zijn schaars. En we willen bouwen rondom OV-knooppunten want de stad moet bereikbaar blijven. Schaapsdrift en omgeving is een deelproject van Spoorzone Arnhem-Oost. We maken een plan voor nieuwe woningen, waarbij we de wijk ook vergroenen, de stationsomgeving verbeteren en kijken naar verkeer en parkeren. Dat plan begint met een toekomstvisie voor de wijk: de gebiedsvisie Schaapsdrift en omgeving (e.o.)

 • De Omgevingswet in Arnhem

  De Omgevingswet is de wet die alles regelt voor de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de fysieke leefomgeving. Daarmee bedoelen we de gebouwen, wegen, parken, een schone lucht, sloten, rivieren en bossen. De leefomgeving moet veilig en gezond zijn, en tegelijkertijd ook ruimte bieden aan ontwikkeling van uw buurt of de stad.  

 • Spoorzone Arnhem-Oost

  We hebben de ambitie de spoorzone te ontwikkelen tot een gebied waar wonen, werken en recreëren samenkomen. Het gaat hierbij om het gebied tussen het AKZO-terrein, Kenniscampus regio Arnhem en Industriepark Kleefse Waard (IPKW). De eerste uitgangspunten staan in het Ontwikkelperspectief Spoorzone Arnhem-Oost.

Overige projecten