Projecten

 • Nationaal Programma Arnhem-Oost

  Het Nationaal Programma Arnhem-Oost heeft als doel om de achterstanden op het gebied van onderwijs, werk & inkomen, wonen, gezondheid, leefbaarheid en veiligheid in de 5 wijken (Klarendal, Geitenkamp, Presikhaaf-West, Malburgen en het Arnhemse Broek) aan te pakken.

 • Vernieuwing Stadstheater

  Het Arnhemse Stadstheater is hard aan renovatie toe. Het huidige gebouw is voor bezoekers, medewerkers en artiesten niet comfortabel meer. In september vindt de laatste voorstelling plaats. Daarna start de transformatie naar een eigentijds en toekomstbestendig theater.

 • Kronenburg vernieuwt

  Kronenburg is het hart van Arnhem-Zuid. Een wijk met volop kansen. Hier is ruimte voor nieuwe woningen, meer groen om te ontmoeten en meer voorzieningen voor een levendige en vitale omgeving. Een ‘alles-in-1 gebied’ waar wonen, ontmoeten en ontspannen allemaal dicht bij huis zijn.

 • Schaapsdrift en omgeving

  Schaapsdrift en omgeving is een van de gebieden waar we meer huizen willen bouwen, het is een van de eerste deelprojecten van de Spoorzone Arnhem-Oost. Schaapsdrift wordt een woon-werkgebied waar woningen bij komen in een aangename, groene en gezonde leefomgeving.

 • De Omgevingswet in Arnhem

  Op 1 januari 2024 komt in Nederland de Omgevingswet. Op dit moment zijn er heel veel aparte wetten en regels die over onze fysieke leefomgeving gaan. Denk daarbij aan wetten en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. De nieuwe wet bundelt en vereenvoudigt de bestaande wetten.

 • Spoorzone Arnhem-Oost

  We hebben de ambitie de spoorzone te ontwikkelen tot een gebied waar wonen, werken en recreëren samenkomen. Het gaat hierbij om het gebied tussen het AKZO-terrein, Kenniscampus regio Arnhem en Industriepark Kleefse Waard (IPKW). De eerste uitgangspunten staan in het Ontwikkelperspectief Spoorzone Arnhem-Oost.

Overige projecten