Projecten

 • Groot Onderhoud Sterrenberg

  Sterrenberg is een van de oudere wijken van Arnhem. De naam Sterrenberg is ontstaan in1801. Mr. Gerhard Umbgrove liet op het hoogste punt van het terrein een uitkijkpunt bouwen met daar omheen een bos in een stervormig stelsel. Dit bos werd al snel het Sterrenbos genoemd. Vanaf 1920 is gestart met het bouwen van woningen. De riolering die destijds is aangelegd ligt er nu nog steeds en is toe aan een opknapbeurt. Hetzelfde geldt voor de straten in de wijk. Daarom worden de riolering en de straten tegelijk opgeknapt in het project 'Groot Onderhoud Sterrenberg'.

 • Lichtplan binnenstad Arnhem

  De herinrichting van de zuidelijke binnenstad is aanleiding geweest om voor de gehele binnenstad een nieuwe huisstijl van verlichtingsarmaturen te ontwikkelen. Bij het opstellen van dit verlichtingsplan is gebleken dat de straatverlichting op een aantal locaties niet toereikend is voor het gewenste nachtbeeld. Voor de pleinen in de binnenstad is er bijvoorbeeld ook behoefte aan mogelijkheden om gevels van panden te verlichten. Voor het centrumdeel van de binnenstad is een lichtvisie opgesteld. Hierin zijn zowel straatverlichting als sfeerverlichting opgenomen.

 • Slag om Arnhem 75 jaar

  In september 2019 was het 75 jaar geleden dat de Slag om Arnhem plaatsvond. De Slag om Arnhem veranderde het verloop van de Tweede Wereldoorlog én het leven van duizenden soldaten en 95.000 Arnhemmers.

 • Stadsblokken-Meinerswijk

  Stadsblokken-Meinerswijk is een uiterwaardengebied in het hart van Arnhem. Het ligt tegenover het centrum van Arnhem, aan de zuidelijke oever van de Nederrijn en is ongeveer 300 hectare groot.

 • Restauratie hoofdriool

  Een hoofdtak van het riool van Arnhem, ook wel bekend als het moerriool (moeder-riool), wordt gerestaureerd. Het hoofdriool ligt voor het grootste deel onder de drukke stadsring in het centrum van Arnhem. De werkzaamheden duren nog tot 2020.

 • Gele Rijders Plein

  Het Gele Rijders Plein ligt in het centrum van Arnhem. De afgelopen jaren zijn er verschillende ideeën geweest om het plein een nieuw gezicht te geven. Het meest recente plan uit 2017, waar ook de gemeenteraad van Arnhem mee heeft ingestemd, knipt het plein op in twee delen.

Overige projecten