Arnhem-Oost aanpak

In 5 wijken in Arnhem-Oost is sprake van sociale problemen zoals armoede en taalachterstand in combinatie met overlast en criminaliteit in de wijk. De Arnhem-Oost aanpak heeft als doel om alle Arnhemmers gelijke kansen te bieden en tweedeling in de stad tegen te gaan.

De Arnhem-Oost aanpak is onderdeel van de Woondeal regio Arnhem-Nijmegen. In deze woondeal hebben we met de provincie Gelderland en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties afspraken gemaakt over een brede vernieuwingsaanpak voor Arnhem-Oost. Het gaat om de wijken Klarendal, Geitenkamp, Presikhaaf-West, Malburgen en het Arnhemse Broek

Er gebeurt al veel in deze wijken, op het gebied van onderwijs, werk, veiligheid, wonen en openbare ruimte. De Arnhem-Oost aanpak versnelt en intensiveert wat goed gaat en hanteert daarbij een perspectief van 18 jaar, met focus op de nieuwe generatie. Ook is er ruimte voor experimenten en innovatieve, integrale oplossingen. Hiervoor werken we samen met woningcorporaties, onderwijs, politie, maatschappelijke organisaties, ondernemers en bewoners in de wijken.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via marloes.kos@arnhem.nl.