Bewegend Arnhems stadsbos

Op 8 november 2023 heeft de raad de motie ‘Bewegend Arnhems stadsbos’ aangenomen. Daarom gaan we een verplaatsbaar en tijdelijk bos inzetten als proef voor vergroening. Arnhemmers kunnen dan ervaren wat groen, en dan vooral bomen, met jezelf doet en wat het met de plek doet.

Het Bewegend Stadsbos Arnhem is een knipoog naar Bosk, het bewegende bos van Leeuwarden uit 2022. In Arnhem gaan er in 2 jaar tijd, 50 bomen in bakken (in groepjes) door de stad heen. De bomen komen op plekken waar bewoners, ondernemers of wij het idee hebben dat ze iets kunnen toevoegen aan de kwaliteit en beleving van de openbare ruimte. De (groep) bomen blijft dan voor kortere of langere tijd op die plek staan. 

Groenere omgeving ervaren

Met het bewegende bos kunnen we ervaren wat bomen en ander groen met de plek doen. Het gaat dan om de vergroening zelf, de leefbaarheid, mobiliteit, parkeergelegenheid en de snelheid van gemotoriseerd verkeer. We kijken naar wat het in het algemeen doet met de plek, maar ook naar welke problemen er misschien zijn. Denk bijvoorbeeld aan de doorstroming van verkeer. Via meedenken.arnhem.nl/bewegendbos kunt u laten weten wat uw ervaringen met het Bewegend Stadsbos zijn. Als Arnhemmers vooral positief reageren op bomen op een bepaalde plek. Dan gaan we in overleg met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden kijken of we de plek blijvend kunnen vergroenen. 

Naast dat we kunnen ervaren welke positieve effecten bomen en ander groen hebben, zoals ruimte om elkaar te ontmoeten en schonere lucht, hebben bomen een belangrijke rol bij het tegengaan van klimaatverandering. Ze geven verkoeling op hete dagen en nemen water op bij zware regenval en verminderen daardoor wateroverlast. Daarom past het Bewegende Bos ook goed bij onze ambitie om aan de 3-30-300 regel te voldoen. Op plekken waar nu geen of weinig bomen staan, kunnen we kijken of hier blijvend verandering in kan komen. Dat zou er weer voor zorgen dat meer plekken in de stad aan de 3-30-300 regel voldoen. En als we extra bomen en groen toevoegen kunnen het koele netwerk ook verder uitbreiden.

Bewegend bos deze zomer op 4 plekken in Arnhem

In de zomer van 2024 staat het Bewegend Stadsbos op 4 plekken in Arnhem: op het Johnny van Doornplein, Land van de Markt, in de Oude Stationsstraat en rond het Stadhuis. De tijdelijke bomen staan in ruime bakken met beplanting eromheen. Het beheer en onderhoud hiervan wordt door de gemeente gedaan. 

Bij het plaatsen van de boombakken zorgen we ervoor dat de plek zelf, woningen of winkels voor iedereen toegankelijk blijven. Ook houden we rekening met plaats voor terrassen en de ruimte voor logistiek en hulpdiensten.

Fiets weg?

Om ruimte op het Johnny van Doornplein te maken voor het Bewegende Bos en straks de nieuwe inrichting van het plein, zijn de fietsparkeerplekken en de zitbanken weggehaald. U kunt uw fiets neerzetten in de bewaakte fietsparkeerkelder Musiskwartier aan het plein of voor het Musis Sacrum en in de Looierstraat. De kiosk en de terrassen blijven op het plein. 

Stond uw fiets op het plein en is deze weggehaald? Kijk dan eerst in de fietskelder of uw fiets daar naartoe is verplaatst. Als uw fiets daar niet staat, dan is deze naar de AFAC gebracht. Kijk voor meer informatie over het ophalen van uw fiets op de pagina Fiets weg?.