Opknappen Gele Rijders Plein

In 2017 is besloten het Gele Rijders Plein op te knappen. De oostkant van het plein is veranderd in een groene, rustige plek. We gaan nu verder met de westkant: de restauratie van het AKU-monument en het gebied eromheen. Eind 2024 moet het plein klaar zijn.

Plannen Gele Rijders Plein

De gemeenteraad heeft eind 2021 een besluit genomen over de toekomst van het Gele Rijders Plein. We gaan het AKU-monument restaureren. Hierbij proberen we het monument zoveel mogelijk terug te brengen naar de oorspronkelijke staat. De openbare ruimte rondom het monument gaan we verbeteren door bijvoorbeeld het toevoegen van speeltoestellen, zitplekken en groen. De verbeteringen moeten ervoor zorgen dat het Gele Rijders Plein in de toekomst een plek wordt waar men graag wilt verblijven en elkaar wilt ontmoeten. De bestaande fietsenstalling blijft op de huidige plek tot we in het centrum een andere plek hebben gevonden. De fietsenstalling zal wel meer opgaan in de omgeving.

Waar staan we nu?

Op 14 februari 2023 hebben we een Informatieavond voor omwonenden en betrokkenen georganiseerd.  Tijdens de avond gingen we in op de restauratie van het AKU-monument, aanpassingen aan de openbare ruimte en manieren om het plein levendiger te maken. Ook hebben we de aanwezigen gevraagd om suggesties en aanvullingen. Zo voorkomen we dat we belangrijke zaken over het hoofd zien. Tijdens de avond, maar ook daarna, ontvingen we een aantal suggesties. Waar mogelijk hebben we deze verwerkt in het zogeheten Ambitiedocument en Ontmoetingsplan. Deze documenten vormen de basis waar de restauratiearchitect en de landschapsarchitect mee aan de slag gaan.

Bekijk de documenten

Hieronder vindt u de meest recente documenten. 

Planning

De planning voor de komende periode ziet er als volgt uit:

Datum Gebeurtenis
april 2023 Selectie restauratiearchitect en landschapsarchitect
mei – augustus 2023 Ontwerptraject
september – december 2023 Voorbereiding, vergunning, aannemer contracteren
2024 Uitvoering

 

We blijven de omgeving betrekken

Op verschillende momenten betrekken we omwonenden, ondernemers en andere stakeholders. We denken daarbij aan de volgende momenten:

  • Delen van het concept ontwerp en input ophalen (kwartaal 4 2023)
  • Delen van definitief ontwerp, kennismaking met aannemer en planning uitvoering (kwartaal 1 2024)
     

Op de hoogte blijven?

Wilt u met een digitale nieuwsbrief op de hoogte blijven van dit project? Dan kunt u uw e-mailadres doorgeven via gelerijdersplein@arnhem.nl . Bij belangrijke beslismomenten informeren wij u altijd via een (nieuws)brief in de brievenbus. Daarnaast kunt u de laatste informatie over het project altijd vinden op deze webpagina.

Vragen?

Heeft u vragen over het project Gele Rijders Plein, dan kunt u deze e-mailen naar gelerijdersplein@arnhem.nl.