Opknappen Gele Rijders Plein

In 2017 is besloten het Gele Rijders Plein op te knappen. De oostkant van het plein is veranderd in een groene, rustige plek. We zijn ook begonnen met de westkant: de restauratie van het AKU-monument en het gebied eromheen. Medio 2025 moet het plein klaar zijn.

Plannen Gele Rijders Plein

De gemeenteraad heeft eind 2021 een besluit genomen over de toekomst van het Gele Rijders Plein. We gaan het AKU-monument restaureren. Hierbij proberen we het monument zoveel mogelijk terug te brengen naar de oorspronkelijke staat. De openbare ruimte rondom het monument gaan we verbeteren door bijvoorbeeld het toevoegen van speeltoestellen, zitplekken en groen en we willen het monument toegankelijk maken voor iedereen. De verbeteringen moeten ervoor zorgen dat het Gele Rijders Plein in de toekomst een plek wordt waar men graag wilt verblijven en elkaar wilt ontmoeten. De bestaande fietsenstalling blijft op de huidige plek totdat we in het centrum een andere plek hebben gevonden. In de tussentijd gaan we deze tijdelijke fietsenstalling beter opnemen in de omgeving.

Waar staan we nu?

Het college heeft ingestemd met het Basisplan voor het Gele Rijders Plein. In dat plan, opgesteld door het team van opZoom architecten, wordt het monument hersteld naar de oorspronkelijke staat, het omgrenzende openbaar gebied opgeknapt en de fietsenstalling beter ingepast waardoor het een fijner en groener plein wordt om te ontmoeten en te verblijven. Ter afstemming zijn er daartoe diverse bijeenkomsten voor belangstellenden en betrokkenen in de Koepelkerk gehouden. Het Basisplan en een verslag van de bijeenkomsten met een overzicht van de reacties en suggesties kunt u opvragen door een e-mail te sturen naar gelerijdersplein@arnhem.nl. We sturen u Basisplan en / of verslag dan graag toe. 

Het Basisplan is niet het definitieve plan. De naam zegt het al, dit plan vormt de basis voor de uitwerking naar een definitief ontwerp dat vervolgens kan worden uitgevoerd. Het Basisplan kent een aantal nader uit te werken punten zoals de speelobjecten, de situering van het terras van Loetje, de toegankelijkheid van het monument voor mensen met een beperking en de toegankelijkheid van de fietsenstalling. De afgelopen periode hebben we ook uitvoerig onderzocht hoe we de restauratie en het opknappen en toegankelijk maken van het openbaar gebied het beste kunnen uitvoeren. Dit deden we samen met experts die gespecialiseerd zijn in de restauratie van (rijks)monumenten in de openbare ruimte, van fonteinen, van kunstwerken van metaal en van het opknappen van openbare ruimte. Zo onderzochten zij bijvoorbeeld hoe we de kiezels het beste kunnen herstellen, hoe we de hemelwaterafvoer van de paraplu’s kunnen herstellen, wat de originele kleuren zijn en welk verlichtingsplan haalbaar is. In september 2024 willen we duidelijkheid hebben over deze punten en het definitieve ontwerp gereed hebben.

We koersen op start van de uitvoering vanaf oktober 2024. Om de maand oktober te kunnen redden hebben we recent de omgevingsvergunning om tot uitvoering te kunnen overgaan al aangevraagd. Dit is mogelijk omdat de wijze van uitvoering, waar de diverse onderzoeken betrekking op hebben, daar geen onderdeel van is. We ronden uiterlijk september de onderzoeken en het definitieve ontwerp af.

Planning

De planning voor de komende periode ziet er als volgt uit:

Wanneer Gebeurtenis
februari - september 2024 Definitief ontwerp maken en uitvoering voorbereiden
juni 2024 Bijeenkomst 5: presentatie definitief ontwerp
4e kwartaal 2024 Na het terrasseizoen (na 1 oktober) starten met de uitvoering
3e kwartaal 2025 Het plein is opgeknapt

Bekijk de documenten

Hieronder vindt u de meest recente documenten. 

Overige documenten kunt u opvragen via gelerijdersplein@arnhem.nl.

  • Basisplan
  • Participatieverslag

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van dit project? Meldt u dan aan voor onze nieuwsbrief door uw e-mailadres door te geven via gelerijdersplein@arnhem.nl. Bij belangrijke beslismomenten informeren wij u altijd via een (nieuws)brief in de brievenbus. Ook kunt u de laatste informatie over het project altijd vinden op deze webpagina.

Vragen?

Heeft u vragen over het project Gele Rijders Plein? Stuur dan een e-mail naar gelerijdersplein@arnhem.nl.