Opknappen Gele Rijders Plein

In 2017 is besloten het Gele Rijders Plein op te knappen. De oostkant van het plein is veranderd in een groene, rustige plek. We gaan nu verder met de westkant: de restauratie van het AKU-monument en het gebied eromheen. Eind 2024 moet het plein klaar zijn.

Plannen Gele Rijders Plein

De gemeenteraad heeft eind 2021 een besluit genomen over de toekomst van het Gele Rijders Plein. We gaan het AKU-monument restaureren. Hierbij proberen we het monument zoveel mogelijk terug te brengen naar de oorspronkelijke staat. De openbare ruimte rondom het monument gaan we verbeteren door bijvoorbeeld het toevoegen van speeltoestellen, zitplekken en groen. De verbeteringen moeten ervoor zorgen dat het Gele Rijders Plein in de toekomst een plek wordt waar men graag wilt verblijven en elkaar wilt ontmoeten. De bestaande fietsenstalling blijft op de huidige plek totdat we in het centrum een andere plek hebben gevonden. In de tussentijd gaan we deze tijdelijke fietsenstalling beter opnemen in de omgeving.

Waar staan we nu?

opZoom architecten heeft een (voorlopig) ontwerp gemaakt voor het restaureren van het monument en het opknappen van de openbare ruimte eromheen. We hebben de afgelopen maanden verschillende informatiebijeenkomsten gehouden voor belangstellendenen en betrokkenen. Tijdens deze bijeenkomsten zijn we ingegaan op de restauratie van het AKU-monument, de aanpassingen aan de openbare ruimte en manieren om het plein levendiger te maken. De reacties en suggesties die we tijdens deze bijeenkomsten ontvingen hebben we zoveel mogelijk meegenomen in het ontwerp. Op 3 oktober 2023 volgt er nog een laatste bijeenkomst waarbij we het voorlopig ontwerp presenteren. Een verslag van de bijeenkomsten met een overzicht van de reacties en suggesties kunt u opvragen door een e-mail te sturen naar gelerijdersplein@arnhem.nl. We sturen u het verslag dan graag toe. 

Planning

De planning voor de komende periode ziet er als volgt uit:

Wanneer Gebeurtenis
mei – oktober 2023 Ontwerptraject
3 oktober 2023 Bijeenkomst 4: presentatie (voorlopig) ontwerp
19.30 – 21.00 uur (inloop 19.15 uur),  Koepelkerk, Jansplein 60
4e kwartaal 2023 - 1e kwartaal 2024 Voorlopig ontwerp uitwerken naar een uitvoeringsgereed ontwerp (onder andere voorbereiding, vergunning, aannemer(s) contracteren.
2e kwartaal 2024 Start uitvoering; we houden hierbij rekening met het terrasseizoen en al geplande evenementen op het plein.
Eind 2024 Het plein is opgeknapt

Bekijk de documenten

Hieronder vindt u de meest recente documenten. 

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van dit project? Meldt u dan aan voor onze nieuwsbrief door uw e-mailadres door te geven via gelerijdersplein@arnhem.nl. Bij belangrijke beslismomenten informeren wij u altijd via een (nieuws)brief in de brievenbus. Ook kunt u de laatste informatie over het project altijd vinden op deze webpagina.

Vragen?

Heeft u vragen over het project Gele Rijders Plein? Stuur dan een e-mail naar gelerijdersplein@arnhem.nl.