Groot Onderhoud Spijkerbuurt

Het project groot onderhoud draait alweer een paar jaar in de openbare ruimte van de Spijkerbuurt. Het project bestaat uit verschillende fases.

emmastraat

Het doel van het project is om de achterstand in het onderhoud van de openbare ruimte weg te werken en de kwaliteit weer op zogeheten 'basisniveau' te brengen. Daarbij kijken we onder andere naar de bestrating, riolering, openbare verlichting, bomen en groen. Waar mogelijk pakken we ook tevens onveilige verkeerssituaties aan.

De eerste 3 fases (Emmastraat e.o., Spijkerlaan, Kastanjelaan en een deel van de Spijkerstraat) zijn klaar. Met fase 4 (nieuwe naam is Deel Opdracht Projecten (DOP) 4, Spijkerstraat-West) gaan we in het 3de kwartaal van 2021 starten. De verwachting is dat dit deel na de zomervakantie van 2022 klaar is. Voor de start zullen de bewoners middels een brief op de hoogte worden gebracht. Zodra de werkzaamheden DOP 4 lopen zal de voorbereiding voor DOP 5 starten.

Fase 2 en 3 afgerond

Fase 2 is in 2020 afgerond en fase 3 in 2021. De Spijkerlaan en Kastanjelaan zijn opnieuw ingericht, (hang)verlichting aangebracht en de Spijkerlaan heeft nu een goede aansluiting op de Steenstraat. Ook zijn er, in samenwerking met het BuurtGroenBedrijf, nieuwe bomen geplant. Het BuurtGroenBedrijf heeft ook de beplanting in de boomspiegels en de vlechthekwerken aangebracht. 

Kastanjelaan Arnhem

Werkzaamheden Kastanjelaan

Werkzaamheden Kastanjelaan Arnhem

Fase (DOP) 4

Spijkerstraat-west, Dijkstraat en Rietgrachtstraat vormen samen fase 4. 

DOP 4 is opgesplitst in deelgebieden fase 4, 4A en 4B. De werkzaamheden voor fase 4A en 4B volgen later; zie onderstaand kaartje. De voorbereiding is nagenoeg afgerond en de werkzaamheden starten rond week 40 van 2021. Het riool en de verlichting moeten worden vervangen. Waar mogelijk vergroenen we de straat door het aanbrengen van extra bomen, geveltuintjes en gevelbegroeiing. In het kader van klimaat adaptief werken zal het regenwater in de Spijkerstraat-west worden afgekoppeld en ondergronds naar de Lauwersgracht worden geleid. De werkzaamheden nemen een klein jaar in beslag

Bekijk hier de kaart met fase 4 (pdf 2,74MB)

Fase (DOP) 5

De voorbereidingen starten eind 2021. Het streven is om aansluitend aan DOP 4 de werkzaamheden van DOP 5 uit te voeren. Dit zal delen van het riool zijn en de verlichting. Waar mogelijk vergroenen we de straat door het aanbrengen van extra bomen, geveltuintjes en gevelbegroeiing. Tijdens de vorige fases is het overleg met bewoners in de vorm van een straatberaad goed bevallen. De verwachting is dat we het straatberaad voor deze fase nog voor het eind van het jaar kunnen starten.