Groot Onderhoud Spijkerbuurt

Het project groot onderhoud draait alweer een paar jaar in de openbare ruimte van de Spijkerbuurt. Het project bestaat uit verschillende fases.

emmastraatDe uitvoering van fase 1 (Emmastraat e.o.) is reeds afgerond. Fase 2 (Spijkerlaan en een deel van de Spijkerstraat) is bijna gereed. De planvoorbereiding voor fase 3 (Kastanjelaan) is afgerond. Hiervoor loopt momenteel een vergunningenprocedure. De aanbesteding zal snel worden opgestart. Het streven is na de zomervakantie buiten te starten. 

Openbare ruimte

Het doel van het groot onderhoud is dat de achterstand in het onderhoud van de openbare ruimte wordt weggewerkt. De kwaliteit van de openbare ruimte wordt op 'basisniveau' gebracht. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de bestrating, riolering, openbare verlichting, bomen en groen. Waar mogelijk nemen we tevens onveilige verkeerssituaties mee. 

Spijkerlaan, fase 2

De civiele werkzaamheden in de Spijkerlaan zijn vlak voor de feestdagen in 2019 afgerond. De Spijkerlaan is opnieuw ingericht. Er is hangverlichting aangebracht en er is een goede aansluiting gerealiseerd op de Steenstraat. In totaal zijn er 7 nieuwe bomen geplant, in samenwerking met het BuurtGroenBedrijf. De onderbeplanting wordt naar alle verwachting in april/mei door het BuurtGroenBedrijf aangebracht. Dit geldt tevens voor fase 1 (waar de beplanting vervangen moet worden). 

Spijkerstraat, fase 2

Tijdens de voorbereiding voor de Spijkerstraat  leek het niet noodzakelijk het riool te vervangen. Maar tijdens de uitvoering bleek het riool slechter te zijn dan gedacht. Het riool moest alsnog vervangen worden. Dit heeft geleid tot een vertraging van circa twee maanden.

De civiele werkzaamheden zijn bijna klaar. Tevens is de openbare verlichting vervangen en het riool is gereed gemaakt voor de toekomst. We verwachten dat de straat in mei gereed is en open gesteld wordt voor al het verkeer. 

De onderbeplanting wordt zoveel mogelijk in april/mei door het BuurtGroenBedrijf aangebracht. De nieuwe bomen en de resterende beplanting komen in het volgende plantseizoen (december 2020 - februari 2021).

Kastanjelaan, fase 3

Over de Kastanjelaan heeft er afgelopen najaar een bewonersavond plaatsgevonden. Na deze avond zijn de plannnen definitief uitgewerkt. In het brede stuk (tussen Parkstraat en Boulevard Heuvelink) komen meer haakse parkeerplaatsen en groen. Het riool moet in de hele straat worden vervangen. In het smalle deel van de Kastanjelaan (Spijkerstraat en Parkstraat) kunnen de bomen niet blijven staan. Een groot deel van de bomen wordt vervangen. In de gehele Kastanjelaan wordt klassieke verlichting aangebracht. 

In december 2019 zijn we gestart met de vergunningen-aanvraag voor de geplande werkzaamheden. De verwachting is dat na de zomervakantie 2020 gestart wordt met de uitvoering. De verlichting wordt gelijktijdig met de civiele werkzaamheden aangebracht. De nieuwe beplanting wordt in 2021 aangebracht.

Fase 4, 5 en 6 nog niet definitief

Onderstaande fasering is nog niet definitief. Het streven is om werkzaamheden uit te voeren zoals hieronder benoemd. 

Spijkerstraat, fase 4

Spijkerstraat-West, Dijkstraat en Rietgrachtstraat vormen met elkaar fase 4. De gehele voorbereiding moet nog worden opgestart. Het riool en de verlichting moeten hier ook worden vervangen. Waar mogelijk wordt de straat vergroend. In de vorige fases is het overleg in de vorm van een straatberaad goed bevallen. De verwachting is dat het straatberaad voor deze fase eind tweede kwartaal, begin derde kwartaal van 2020 kan starten. 

Fase 5 en 6

Boulevard Heuvelink vormt fase 5 en de Prins Hendrikstraat en Parkstraat zijn samen fase 6. Beide fases worden voorlopig nog niet voorbereid en uitgevoerd. De verwachting is dat de voorbereiding start in 2021.

Bekijk hier de kaart (pdf, 3MB) met alle fases van het project Groot Onderhoud Spijkerbuurt.