Groot Onderhoud Spijkerbuurt

Het project groot onderhoud draait alweer een paar jaar in de openbare ruimte van de Spijkerbuurt. Het project bestaat uit verschillende fases.

emmastraat

Het doel van het project is om de achterstand in het onderhoud van de openbare ruimte weg te werken en de kwaliteit weer op zogeheten 'basisniveau' te brengen. Daarbij kijken we onder andere naar de bestrating, riolering, openbare verlichting, bomen en groen. Waar mogelijk pakken we ook tevens onveilige verkeerssituaties aan. 

De Spijkerlaan en Kastanjelaan zijn opnieuw ingericht, (hang)verlichting aangebracht en de Spijkerlaan heeft een goede aansluiting gekregen op de Steenstraat. 

Spijkerstraat-west

De civiele werkzaamheden in Spijkerstraat-west zijn afgerond. Alleen wordt dit plantseizoen het groen nog aangeplant. 

Prins Hendrikstraat en Parkstraat

De werkzaamheden aan de Prins Hendrikstraat noord zijn in uitvoering. De worden eind dit jaar afgerond. Met de voorbereidingen voor de Prins Hendrikstraat Zuid en Parkstraat is gestart.