Groot Onderhoud Spijkerbuurt

Het project groot onderhoud draait alweer een paar jaar in de openbare ruimte van de Spijkerbuurt. Het project bestaat uit verschillende fases.

emmastraat

Het doel van het project is om de achterstand in het onderhoud van de openbare ruimte weg te werken en de kwaliteit weer op zogeheten 'basisniveau' te brengen. Daarbij kijken we onder andere naar de bestrating, riolering, openbare verlichting, bomen en groen. Waar mogelijk pakken we ook tevens onveilige verkeerssituaties aan.

De eerste twee fases (Emmastraat e.o., Spijkerlaan en een deel van de Spijkerstraat) zijn klaar. Met fase 3 (Kastanjelaan) zijn we net gestart en zullen we in het eerste kwartaal van 2021 klaar zijn. Daarna volgt dan  fase 4, Spijkerstraat (West), waarvoor we in het 4de kwartaal een eerste bewonersbijeenkomst willen organiseren. 

Bekijk hier de kaart (pdf, 3MB) met alle fases van het project Groot Onderhoud Spijkerbuurt. 

Spijkerlaan en Spijkerstraat (Oost) - fase 2 

De werkzaamheden zijn net na de grote vakantie (2020) afgerond. Daarbij is de Spijkerlaan opnieuw ingericht, hangverlichting aangebracht en is er nu een goede aansluiting op de Steenstraat. Ook zijn er, in samenwerking met het BuurtGroenBedrijf, 7 nieuwe bomen geplant. Het BuurtGroenBedrijf heeft ook de beplanting in de boomspiegels en de vlechthekwerken aangebracht. De laatste nieuwe bomen voor dit deel komen in het volgende plantseizoen (december 2020 - februari 2021).

Tijdens de voorbereiding voor de Spijkerstraat  leek het niet noodzakelijk het riool te vervangen. Maar tijdens de uitvoering bleek dat toch slechter te zijn dan gedacht. We hebben het riool moeten vervangen. Dit heeft geleid tot een vertraging van circa 2 maanden. 

Kastanjelaan - fase 3 

De plannen voor de Kastanjelaan zijn definitief uitgewerkt. In het brede stuk, tussen Parkstraat en Boulevard Heuvelink, komen meer haakse parkeerplaatsen en groen. Ook hier moeten we het riool in de hele straat vervangen. In het smalle deel van de Kastanjelaan (tussen Spijkerstraat en Parkstraat) kunnen de bomen niet blijven staan. Een groot deel van de bomen zullen we vervangen. In de gehele Kastanjelaan brengen we klassieke verlichting aan. 
De uitvoering is inmiddels gestart; de nieuwe beplanting volgt in 2021.

Update werkzaamheden Kastanjelaan donderdag 11 februari 2021 

Hoewel het weer de laatste weken niet altijd meezat en momenteel weer niet, hebben we toch een aantal werkzaamheden afgerond. Zo is het hoofdriool in de Kastanjelaan vernieuwd en zijn de nieuwe huisaansluitingen allemaal aangesloten. Na het bestraten van de trottoirs in de Kastanjelaan beginnen we zullen we met het groen beginnen.  

In het deel tussen de Parkstraat en Spijkerstraat hebben we al een groot deel van de trottoirbanden geplaatst. Daar werken we nu hard aan verder en ook zullen we dan de trottoirs zelf aanleggen. Ook zijn we bezig met het voorbereiden van de nieuwe boomplantvakken. We zorgen daarbij voor grondverbetering en het aanleggen van zogeheten boombeluchtingssystemen, nodig om de groei van de toekomstige bomen te bevorderen. Aansluitend zullen we de bestrating van de rijbaan aanleggen. 

We streven ernaar om alle werkzaamheden eind februari af te hebben, zodat de Kastanjelaan weer open kan voor al het verkeer. Maar we zijn daarvoor wel afhankelijk van de weersomstandigheden. Als we de planning moeten aanpassen, zullen wij u dat melden. Nogmaals bedankt voor uw begrip en geduld.

Kastanjelaan Arnhem

Werkzaamheden Kastanjelaan

Werkzaamheden Kastanjelaan Arnhem
 

Spijkerstraat west - fase 4

Spijkerstraat-west, Dijkstraat en Rietgrachtstraat vormen samen fase 4. 

Fase 4 is opgesplitst in deelgebieden fase 4, 4A en 4B. De werkzaamheden voor fase 4A en 4B volgen later; zie onderstaand kaartje.
Wel is de voorbereiding gestart. Duidelijk is in elk geval dat we ook hier het riool en de verlichting moeten vervangen. Waar mogelijk vergroenen we de straat door het aanbrengen van extra bomen, geveltuintjes en gevelbegroeiing. Tijdens de vorige fases is het overleg met bewoners in de vorm van een straatberaad goed bevallen. De verwachting is dat we het straatberaad voor deze fase nog voor het eind van het jaar kunnen starten. 

Bekijk hier de kaart met fase 4 (pdf 2,74MB)