Herinrichting Velperweg

De Velperweg is van oorsprong een mooie statige laan, grenzend aan monumentale landgoederen. In de loop van de jaren is die laan veranderd in een brede asfaltweg met smalle fietsstroken en weinig groen. Er valt veel te verbeteren aan de Velperweg en dat gaan we ook doen.

Voor de herinrichting van de Velperweg waren al eerder plannen. In 2015 is met een aantal bewoners en bedrijven gewerkt aan een schetsontwerp. Er was toen helaas te weinig geld voor de uitvoering. Het schetsontwerp dat destijds is gemaakt, is nu wel als basis gebruikt voor de ambitieschets. 

Uitnodiging online bewonersbijeenkomst 2 december

Tijdens de online bewonersbijeenkomst krijgt u uitleg over verschillende onderdelen van de nieuwe inrichting en heeft u de mogelijkheid vragen te stellen en uw mening te geven. We nodigen u graag uit voor de online bewonersbijeenkomst op donderdag 2 december 2021.

Programma bewonersbijeenkomst

Om 19.30 uur start het programma. U kunt deelnemen via: Plenair gedeelte bewonersavond Velperweg Het algemene, plenaire deel van de avond duurt ongeveer 50 minuten. Wethouder van der Zee heet u welkom. Vervolgens neemt projectleider Karen Flore u mee in de kansen, keuzes en uitdagingen die er zijn bij de herinrichting. Ontwerper Robbert de Koning licht de ambitieschets toe. Dorine van der Wielen en Pieter Polman vertellen u alles over de (cultuur)historie van het gebied. Tot slot horen we van Bronbeek zelf welke kansen zij zien om aan te sluiten bij de herinrichting. 

Tijdens het algemene deel kunt u vragen stellen via de chat-functie. Dit zal de avondvoorzitter verder toelichten.

Om 20.20 uur houden we 10 minuten pauze. 

Om 20.30 uur gaan we verder in verschillende groepen. U kunt aansluiten bij de groep in het deel van de Velperweg waar u woont of werkt. Daar kunt u al uw vragen en opmerkingen kwijt. Heeft u vragen of opmerkingen bij meerdere delen van de weg, dan kunt u gemakkelijk switchen door de ene (digitale) vergadering te verlaten en op een andere link te klikken. De avondvoorzitter zal dit nog verder toelichten.

U kunt kiezen uit

  1. Het deel vanaf de Raapopseweg tot de Huygenslaan: Breakoutroom 1: Raapopseweg tot Huygenslaan
  2. Het deel vanaf de Huygenslaan (inclusief kruispunt) tot Van Remagenlaan: Breakoutroom 2: Huygenslaan tot Van Remagenlaan
  3. Het deel vanaf de Van Remagenlaan (inclusief de rotonde Bronbeek) tot de grens met Velp: Breakoutroom 3: Van Remagenlaan tot grens Velp
     

Verbeteren verkeerssituatie

In de nieuwe inrichting krijgen fietsers aan beide kanten vrijliggende fietspaden. We richten de kruisingen beter in, zodat lijnbussen vlotter kunnen doorrijden. De kruising met de Bronbeeklaan wordt een rotonde. Ook zorgen we ervoor dat het makkelijker wordt om de Velperweg over te steken. Met zoveel voorzieningen voor ouderen in de buurt, is dat geen overbodige luxe. Omdat op de Velperweg relatief veel ongelukken of bijna-ongelukken gebeuren, stond de weg in 2020 in de top 5 van de meest onveilige wegen in de regio Arnhem-Nijmegen. Om de weg veiliger te maken krijgt de gemeente dan ook subsidie van het Rijk en Provincie.

schets velperweg verkeersveiligheid

Keuzes maken

Het grootste deel van de Velperweg is breed genoeg om fietsers, voetgangers, automobilisten en groen voldoende ruimte te geven. Helaas is dat niet overal zo. Met name op het gedeelte tussen de Prümelaan en de Huygenslaan is de ruimte beperkt. Op plekken waar minder ruimte is, moeten we keuzes maken. Dat doen we graag samen met u.  

Kansen voor de landgoederen

Naast het vervangen van het riool en het aanpassen van de verkeersveiligheid, is er in het plan ook veel aandacht voor groen, water en voor de historische landgoederen. Waar het kan, krijgt de Velperweg een bredere groenstrook tussen het fietspad en de rijbaan. Ook komen er nieuwe bomen om de oorspronkelijke bomenrij zoveel mogelijk te herstellen. De landgoederen willen we beter zichtbaar maken en beter laten aansluiten op de weg. Hierover zijn of gaan we gesprek met de eigenaren van de landgoederen. De gemeente heeft van het Rijk een subsidie gekregen van ongeveer 600.000 euro (de Erfgoed Deal), speciaal bedoeld om de waarde van erfgoed en cultuurhistorie mee te nemen in het plan. 

Wateroverlast

Op veel plekken op de Velperweg ontstaat wateroverlast bij de flinke regenbuien die we tegenwoordig vaker krijgen. Minder asfalt en meer groen helpt om dat probleem op te lossen. Het water kan dan beter infiltreren in de bodem. Ook voor regenwater dat naar de beken stroomt, is het beter als dat via een groenstrook gaat en niet direct vanaf het asfalt. Het water wordt door de groenstrook gefilterd en komt schoner in de beek. Meer bomen en struiken zorgen ook voor verkoeling, waar asfalt juist zorgt voor hittestress

schets velperweg met bomen

Planning en uitvoering

Op dit moment ligt er een ambitieschets voor de herinrichting, gebaseerd op de gesprekken met bewoners en bedrijven uit 2015. De komende tijd wordt deze verder uitgewerkt tot een ontwerp. Daarbij nemen we uw input graag mee. In het eerste kwartaal van 2022 zullen we het ontwerp hoogstwaarschijnlijk af hebben. We hebben daarna een aantal maanden nodig om het werk voor te bereiden en vergunningen aan te vragen. De uitvoering kan dan in 2023 beginnen. 

Meer informatie

Voor vragen kunt u mailen naar nieuwvelperweg@arnhem.nl.