Renaissance van de Velperweg

De Velperweg was vroeger een statige laan, grenzend aan monumentale landgoederen. In de loop van de jaren is die laan veranderd in een brede weg met smalle fietsstroken en weinig groen. Met de Renaissance van de Velperweg komt het groene karakter van vroeger weer terug en wordt de weg veiliger.

Samen met omwonenden van de Velperweg is een schetsontwerp gemaakt. Tussen de Prümelaan en Huijghenslaan is gekozen voor een nieuwe laanstructuur. Hierbij vervalt het parkeren aan de noordzijde. Ook is gekozen om de parallelweg niet in te richten als fietsstraat. Het fietspad blijft de Velperweg volgen. Deze keuzes zijn opgenomen in het voorlopig ontwerp. 

De meeste vragen en opmerkingen van omwonenden op het voorlopig ontwerp zijn overgenomen met behoud van de doelen: 

  • een veiliger Velperweg met meer ruimte voor fietsers en voetgangers en betere doorstroming voor het OV
  • kansen voor landgoederen
  • minder asfalt, meer groen.

Het laatste ontwerp (pdf, 3MB) is eind 2022 met omwonenden besproken. 

Velperweg

Voor fietsers zijn er aan beide kanten van de weg vrij liggende fietspaden. De kruispunten worden verbeterd zodat bussen vlotter kunnen doorrijden. De kruising met de Bronbeeklaan wordt een rotonde. Het wordt makkelijker om de Velperweg over te steken. Om de weg veiliger te maken krijgt de gemeente subsidie van het Rijk en Provincie. Ook wordt het riool vervangen.

Kansen voor de landgoederen

De landgoederen worden meer zichtbaar gemaakt. Ook krijgen ze een betere aansluiting op de weg. Ook komen er nieuwe bomen om de oorspronkelijke bomenrij zoveel mogelijk te herstellen. De gemeente heeft van het Rijk een subsidie gekregen van ongeveer € 600.000 (de Erfgoed Deal), speciaal bedoeld om de waarde van erfgoed en cultuurhistorie mee te nemen in het plan.

Minder asfalt meer groen

Ons klimaat verandert. Steeds vaker is er bij regen sprake van wateroverlast op de Velperweg. Minder asfalt en meer groen helpt om dat probleem op te lossen. Het water zakt dan beter in de grond. Ook is het beter als regen via een groenstrook in de beken terecht komt. Door de groenstrook komt er schoner water in de beek. Waar het kan, krijgt de Velperweg een bredere groenstrook tussen het fietspad en de rijbaan. Meer bomen en struiken zorgen ook voor verkoeling, asfalt zorgt juist voor meer opwarming.

schets velperweg verkeersveiligheid

Planning en uitvoering

Het voorlopige ontwerp wordt nu omgezet in een definitief ontwerp. Ook worden voorbereidingen gedaan en vergunningen aangevraagd. De uitvoering volgt in het eerste kwartaal van 2024. 

Meer informatie

Voor vragen kunt u mailen naar nieuwvelperweg@arnhem.nl.