Ayasofya-moskee aan de Westervoortsedijk

Het bestemmingsplan voor een nieuw Islamitisch gemeenschapscentrum aan de Westervoortsedijk is onherroepelijk. De Islamitische Unie heeft bureau Kodde Architecten uit Amsterdam gekozen om het ontwerp van de moskee uit te werken.

De Islamitische Unie, gebruiker van de Ayasofya moskee, is al jaren op zoek naar nieuwe huisvesting omdat de huidige moskee aan de Sonsbeeksingel niet meer voldoet: te krap, onvoldoende parkeerplaatsen en geen uitstraling. Op de hoek van de Westervoortsedijk en de (nieuw aan te leggen) Stokerstraat is een goede plek gevonden voor de bouw van een nieuwe moskee. 

De Islamitische Unie heeft haar uitgangspunten voor de nieuwe moskee of islamitisch gemeenschapscentrum uitgewerkt. In het gemeenschapscentrum komen gebedsruimtes, ontmoetingsruimtes en ruimtes om koranlessen te geven. In het bestemmingsplan krijgt het gebouw een zogenaamde levensbeschouwelijke hoofdfunctie, waarbij onder andere ceremonies rondom rouw en trouw kunnen plaatsvinden. In het bestemmingsplan is ook de mogelijkheid toegevoegd voor het maken van 1 minaret van maximaal 38 meter hoog. 

Bezoekers

Het aantal bezoekers voor de nieuwe moskee wordt geschat op 300 tot 350 op een vrijdag, de dag dat er wordt opgeroepen tot gebed. Op speciale dagen kan dat oplopen tot 450 tot 500. De Islamitische Unie zal conform de geldende parkeernorm, moeten voorzien in voldoende parkeerruimte voor de auto en de fiets. 

Oproep tot gebed

De Islamitische Unie heeft aangegeven dat 1x per week op vrijdag gedurende enkele minuten in het begin van de middag, een oproep tot gebed zal plaatsvinden en daarnaast op feestdagen. Op basis van een akoestisch onderzoek is aangetoond dat de geluidbelasting van het islamitisch gemeenschapscentrum aanvaardbaar is en er dus sprake is van een goede ruimtelijke ordening. In het bestemmingsplan zijn op basis van het akoestisch onderzoek regels opgenomen met betrekking tot het oproepen tot gebed. 

Stap voor stap

De eerste stappen om te komen tot de realisatie van een moskee zijn gezet. Samen met de stichting Nederlandse Moskeeënbouwen en Ondersteunings Gemeenschap (NMOG) hebben we op 21 januari 2021 een reserveringsovereenkomst gesloten. In de reserveringsovereenkomst zijn afspraken vastgelegd over de aankoop van de kavel. De NMOG is de financier van de nieuwbouw. Zij zullen het pand gaan verhuren aan de Islamitische Unie. 

De tweede stap die nu gezet is, is het wijzigen van de bestemming. Voor de ontwikkeling van een moskee moest namelijk de huidige bestemming 'bedrijven' worden gewijzigd naar 'maatschappelijke doeleinden'. Het bestemmingsplan Fluvium Zuid A is op 27 maart 2023 onherroepelijk geworden. Alle informatie over het vastgestelde bestemmingsplan kunt u vinden in het raadsinformatiesysteem

De volgende stap is de ontwerpfase waarin het islamitisch centrum verder vorm gaat krijgen. Het moskeebestuur heeft ervoor gekozen om door middel van een prijsvraag een architectenbureau te kiezen. Op 4 juli 2023 is het bureau Kodde Architecten uit Amsterdam gekozen om het ontwerp voor het islamitisch centrum te maken. Zodra het ontwerp definitief is wordt een omgevingsvergunning aangevraagd.

Meer informatie

Heeft u vragen over de komst van een moskee? Neem dan contact op met Harriet Wansink via e-mailadres harriet.wansink@arnhem.nl