Ayasofya-moskee verhuist naar de Westervoortsedijk

Het college van burgemeester en wethouders heeft het ontwerpbestemmingsplan voor een nieuw Islamitisch gemeenschapscentrum aan de Westervoortsedijk vrij gegeven voor publicatie.

De Islamitische Unie, gebruiker van de Ayasofya moskee, is al jaren op zoek naar nieuwe huisvesting omdat de huidige moskee aan de Sonsbeeksingel niet meer voldoet: te krap, onvoldoende parkeerplaatsen en geen uitstraling. De plek die nu in beeld is voor een nieuw te bouwen moskee is een kavel op de hoek van de Westervoortsedijk en de (nieuw aan te leggen) Stokerstraat. Bekijk hiervoor de kaart 'Beoogde locatie moskee Nieuwe Kade' (pdf, 580kB). De beoogde locatie van de moskee Nieuwe Kade is kavel A op de kaart. 

De Islamitische Unie heeft haar plannen voor de nieuwe moskee of islamitisch gemeenschapscentrum in hoofdlijnen uitgewerkt. In het gemeenschapscentrum komen gebedsruimtes, ontmoetingsruimtes en ruimtes om koranlessen te geven. In het ontwerp bestemmingsplan krijgt het gebouw een zogenaamde levensbeschouwelijke hoofdfunctie, waarbij onder andere ceremonies rondom rouw en trouw kunnen plaatsvinden. In het ontwerpbestemmingsplan is ook de mogelijkheid toegevoegd voor het maken van 1 minaret van maximaal 38 meter hoog. 

Bezoekers

Het aantal bezoekers voor de nieuwe moskee wordt geschat op 300 tot 350 op een vrijdag, de dag dat er wordt opgeroepen tot gebed. Op speciale dagen kan dat oplopen tot 450 tot 500. De Islamitische Unie zal conform de geldende parkeernorm, moeten voorzien in voldoende parkeerruimte voor de auto en de fiets. 

Oproep tot gebed

De Islamitische Unie heeft aangegeven dat 1x per week op vrijdag gedurende enkele minuten in het begin van de middag, een oproep tot gebed zal plaatsvinden en daarnaast op feestdagen. Op basis van een akoestisch onderzoek is aangetoond dat de geluidbelasting van het islamitisch gemeenschapscentrum aanvaardbaar is en er dus sprake is van een goede ruimtelijke ordening. In het bestemmingsplan zijn op basis van het akoestisch onderzoek regels opgenomen met betrekking tot het oproepen tot gebed. 

Stap voor stap

In het voorbereidingstraject is de eerste officiële stap gezet. Samen met de stichting Nederlandse Moskeeënbouwen en Ondersteunings Gemeenschap (NMOG) hebben we op 21 januari 2021 een reserveringsovereenkomst gesloten. In de reserveringsovereenkomst zijn afspraken vastgelegd over de aankoop van de kavel. De NMOG is de financier van de nieuwbouw. Zij zullen het pand gaan verhuren aan de Islamitische Unie. 

De stap die nu gezet wordt is om de bestemming te wijzigen. Voor de ontwikkeling van een moskee zal namelijk de huidige bestemming “bedrijven” moeten worden gewijzigd naar “maatschappelijke doeleinden”. 

Op 21 december 2021 heeft het college het ontwerp bestemmingsplan Fluvium Zuid A vrijgegeven voor publicatie. Het ontwerp plan is online te zien op de website van Ruimtelijke plannen. Op het ontwerpbestemmingsplan zijn enkele zienswijzen binnen gekomen die op dit moment worden verwerkt. De beantwoording van de zienswijzen worden bij de vaststelling aan de raad voorgelegd. 

Uiteindelijk wordt het definitieve bestemmingsplan ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Na de vaststelling van het bestemmingsplan start de ontwerpfase waarin het islamitisch centrum verder vorm gaat krijgen. Zodra het ontwerp definitief is zal er een omgevingsvergunning worden aangevraagd. 

Documenten

Gemeenteraad

De gemeenteraad is door het college van B&W per brief geïnformeerd over het ontwerp bestemmingsplan. 

Contactpersoon

Heeft u vragen over de komst van een moskee? Harriet Wansink kan u namens ons bijpraten. U kunt haar mailen via harriet.wansink@arnhem.nl