Nationaal Programma Arnhem-Oost

Logo Nationaal Programma Arnhem-Oost

Logo Nationaal Programma Arnhem-Oost

Nationaal Programma Arnhem-Oost


 

Arnhem is een gedeelde stad. De wijken in Arnhem-Oost vormen een contrast met de wijken in het westen van de stad, zowel boven de Rijn als daaronder. Een dergelijke scheiding komt voor in iedere stad, maar in Arnhem is de kloof extra groot en de tendens is verkeerd. Dit willen we omkeren. We willen een stad creëren waar het voor iedereen fijn leven is, waar iedereen zichzelf kan zijn en iedereen kan bijdragen. Een ongedeelde stad.

Het Nationaal Programma Arnhem-Oost heeft als doel om de achterstanden op het gebied van onderwijs, werk, inkomen, wonen, gezondheid, leefbaarheid en veiligheid in 5 wijken in Arnhem-Oost (Klarendal, Geitenkamp, Presikhaaf, Malburgen en het Arnhemse Broek) aan te pakken. We willen de huidige en nieuwe generaties een eerlijke en gelijke keuze én kans bieden om hun talenten te ontwikkelen. Het programma is een integrale, lerende aanpak, met een scope van 18 jaar dat wordt uitgevoerd door de Alliantie Arnhem-Oost; bestaande uit de gemeente Arnhem en maatschappelijke partners uit de stad.

Op www.arnhem-oost.nl vindt u meer informatie over het programma en kunt u zien wat we doen en wie de partners zijn.

Samen met bewoners

De ervaringskennis uit de leefwereld van bewoners is essentieel om tot een breed gedragen wijkaanpak te komen. We gaan samen met bewoners aan het werk om tot een voor de wijk passende aanpak te komen bij de uitvoering van het programma. Het beeld van mensen die in de wijk wonen komt vaak niet overeen met negatieve stereotypen. Er zijn altijd talenten, dromen, passies, netwerken, hulpbronnen, te beschermen erfgoedobjecten of publieke voorzieningen in een wijk aanwezig die de basis vormen om verder te werken. 

Gebiedsplan

De afgelopen jaren is veel in kaart gebracht over de wijken Klarendal, Geitenkamp, Presikhaaf, Malburgen en het Arnhemse Broek. In het Gebiedsplan Arnhem-Oost brengen we in beeld waarom het Nationaal Programma Arnhem-Oost noodzakelijk is, wat de context en gemeenschappelijke visie is, wat de ambities zijn en wat de aanpak is.

Bekijk het gebiedsplan

Foto Kick-off Arnhem Oost 5
Foto Kick-off Arnhem Oost 4