Over de renaissance van de Velperweg

De Velperweg was vroeger een deftige laan met aan beide kanten monumentale landgoederen. In de loop van de jaren is die laan veranderd in een brede weg met smalle fietsstroken en weinig groen. Met de renaissance van de Velperweg komt het groene karakter van vroeger weer terug en wordt de weg veiliger.

Van plan naar definitief ontwerp

In 2015 is met een aantal bewoners en bedrijven gewerkt aan een schetsontwerp. Dat schetsontwerp was de basis voor het nieuwe plan.

Bewoners hebben gekozen voor de volgende opties:

 • Een nieuwe laanstructuur tussen de Prümelaan en Huijghenslaan. Een laanstructuur is een brede weg met aan beide kanten bomen. Hiermee verdwijnt de mogelijkheid om te parkeren aan de noordzijde.
 • De parallelweg wordt niet ingericht als fietsstraat. Het fietspad blijft de Velperweg volgen.

De meeste vragen en opmerkingen van inwoners op het voorlopig ontwerp zijn overgenomen. De doelen zijn hierbij hetzelfde gebleven: 

 • een veiliger Velperweg met meer ruimte voor fietsers en voetgangers en betere doorstroming voor het OV
 • kansen voor landgoederen
 • minder asfalt, meer groen

Bekijk het definitieve ontwerp (pdf, 3MB).

Verbeteren veiligheid Velperweg

De weg heeft nu een zeer brede rijbaan van 12 meter breed. Hierdoor rijden auto's vaak te hard. Ook is het moeilijk om een brede weg over te steken.

Hoe verbeteren we de veiligheid:

 • De weg wordt een stuk smaller. Autorijders zullen hierdoor minder hard rijden. En voor voetgangers wordt het makkelijker om de weg over te steken.
 • Bij zijwegen komen in het midden van de weg vluchtheuvels. Hier kan de voetganger veilig wachten om daarna de weg over te steken.
 • Voor fietsers komen aan beide kanten van de weg vrijliggende fietspaden.
 • De kruispunten worden verbeterd, zodat bussen vlotter kunnen doorrijden.
 • De kruising met de Bronbeeklaan wordt een rotonde.
 • De kruispunten Velperweg-Oude Velperweg en Velperweg-Huijghenslaan krijgen verkeerslichten. Dit is de veiligste oplossing en gebruikt de minste ruimte. De 2 verkeerslichten worden aan elkaar gekoppeld, zodat het verkeer niet 2 keer hoeft te stoppen.

Om de weg veiliger te maken krijgt de gemeente subsidie van het Rijk en de Provincie.

Cultureel erfgoed

Bij de herinrichting is de rijke geschiedenis van de landgoederen gebruikt om de weg groener en aantrekkelijker te maken.

 • De laanbomen komen weer terug. Deze bomen zorgen voor verkoeling tijdens warme dagen.
 • Waar het kan, leggen we de fietspaden en voetpaden verder van de rijbaan. Hierdoor fietst en wandelt u straks meer over een landgoed dan langs een drukke weg. Zo wordt het nog aantrekkelijker om de auto een keer te laten staan.
 • Wist u dat er door de Velperweg 4 beken lopen? Deze beken, die van de landgoederen komen, zijn verstopt onder de grond. We maken de beken weer zichtbaar en hoorbaar in de voetpaden en fietspaden. De namen van de beken komen in een sierhek bij de beken te staan.
 • Net als de beken, zijn de ingangen naar de landgoederen weggestopt. In de nieuwe inrichting krijgen de landgoederen Angerenstein, Rennen Enk en Bronbeek weer een belangrijke aansluiting op de Velperweg. 

De gemeente heeft van het Rijk een subsidie gekregen (Erfgoed Deal) van ongeveer € 600.000, speciaal bedoeld om de waarde van erfgoed en cultuurhistorie mee te nemen in het plan.

Minder asfalt meer groen

Ons klimaat verandert. Steeds vaker is er bij regen sprake van wateroverlast op de Velperweg. Minder asfalt en meer groen helpt om dat probleem op te lossen. Het regenwater stroomt straks naar de groene bermen. Daar kan het water in de grond zakken. Waar het kan, krijgt de Velperweg een bredere groenstrook tussen het fietspad en de straat. Naast meer natte periodes, kennen we ook steeds meer droge en warme periodes. De nieuwe bomen en struiken zorgen voor verkoeling, asfalt zorgt juist voor meer opwarming.

Biodiversiteit

 • Bij de keuze van de bomen en planten hebben we extra rekening gehouden met het klimaat en biodiversiteit. Zo planten we niet 1 soort boom in de laan, maar 3 soorten bomen. De winterlinde, iep en esdoorn kunnen tegen een stootje. En als er een boomziekte komt, dan worden niet alle bomen tegelijk aangetast.
 • Op een aantal plaatsen komen struiken. De diverse soorten struiken bloeien op verschillende momenten. Insecten en vogels kunnen zo het hele seizoen door voedsel vinden.
 • In de bermen zaaien we kruiden.