Spoorzone Arnhem-Oost

We hebben de ambitie de spoorzone te ontwikkelen tot een gebied waar wonen, werken en recreëren samenkomen. Het gaat hierbij om het gebied tussen het AKZO-terrein, Kenniscampus regio Arnhem en Industriepark Kleefse Waard (IPKW). De eerste uitgangspunten staan in het Ontwikkelperspectief Spoorzone Arnhem-Oost.

Ambitiekaart Spoorzone Arnhem-Oost
Deze ambitiekaart van Spoorzone Arnhem-Oost verbeeldt op welke wijze deze ambities ruimtelijk worden vertaald. Het vormt geen blauwdruk maar geeft richting aan de uitvoeringsagenda en het gesprek met de stad.

Voor de Spoorzone Arnhem-Oost zijn voor de toekomst 4 doelen gesteld:

 1. Verbonden
  De buurten zijn goed met elkaar verbonden en er zijn goede verbindingen met de stad en het landschap. Het gebied is goed bereikbaar met onder andere het openbaar vervoer  en het is er aantrekkelijk om te lopen en te fietsen. 
   
 2. Nieuwe Arnhemse Mix 
  Spoorzone Arnhem-Oost is een aantrekkelijk stadsdeel met een rijk pallet aan woon- en werkfuncties, die slim gebruik maken van de ruimte, zorgen voor dynamiek, levendigheid en ontmoeting. Functies die elkaar goed aanvullen. 
   
 3. Energiek 
  Spoorzone Arnhem-Oost is een energiek en duurzaam stadsdeel met ruimte voor alle vormen van ondernemerschap. Samenwerkingen en verbindingen zorgen voor een innovatieklimaat en waardecreatie.
   
 4. Trots op Oost 
  Spoorzone Arnhem-Oost is een stadsdeel om trots op te zijn en waar mensen met verschillende achtergronden zich mee verbonden voelen. Er zijn diverse plekken waar men elkaar ontmoet.

Denk mee over toekomst Spoorzone

We willen u vragen om mee te denken over hoe de Spoorzone Arnhem-Oost en de deelgebieden er in de toekomst uit moeten zien. Meedenken kan door het invullen van een korte vragenlijst.

Betaalbaar wonen

In 2040 zijn er in de stad ongeveer 16.000 woningen bij gekomen om de groei aan inwoners op te vangen, ook het aantal banen is dan toegenomen. Een groot deel van de extra woningen kan volgens het college in dit gebied worden gerealiseerd. De helft ervan wordt betaalbaar (tot Nationale Hypotheek Garantie). Hierdoor kan de doorstroming in omliggende buurten op gang komen. Vanaf 2025 wordt een kwart van de woningen circulair gebouwd (dit is een duurzame vorm van bouwen waarbij zoveel mogelijk herbruikbare grondstoffen worden gebruikt), en vanaf 2030 is dat al de helft.

Spoorpark Arnhem-Oost

Naast wonen en werken is er in de plannen veel aandacht voor parken en bomen. Langs de spoorlijnen naar Zevenaar en Zutphen wordt het huidige groen verbeterd en uitgebreid tot het spoorpark Arnhem-Oost. Er ontstaat daarmee een groene corridor van Veluwe tot de Rijn. Het extra groen vermindert de kans op hittestress, verbetert de biodiversiteit en leefomgeving voor buurtbewoners.
Ook zijn er plannen voor een nieuw park op de plek van het huidige spooremplacement. Hierover gaan we in gesprek met NS en ProRail, met als doel het spooremplacement, waar nu treinstellen stil staan, op termijn te verplaatsen. Op het vrijgekomen terrein kunnen naast  het park ook woningen en bedrijven verrijzen. 

Impressie Spoorpark

Koploper energietransitie

Ook is er in de spoorzone veel aandacht voor bedrijvigheid, goed voor de lokale economie en werkgelegenheid. We willen ruimte vrijmaken voor bestaande én nieuwe vormen van ondernemerschap. De nadruk ligt daarbij op innovatie door samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven. IPKW zit vol innovatieve bedrijven, Van Hall Larenstein en Rijn IJssel bieden de juiste opleidingen. Maar ook bedrijven uit andere sectoren tonen interesse om zich hier te vestigen. Zo denken we veel nieuwe banen voor Arnhem te kunnen creëren.

Buurten beter met elkaar verbinden

De doorstroming op de huidige spoorlijnen kan verder verbeteren door een ongelijkvloerse kruising. Bovendien worden door extra onderdoorgangen (onder het spoor) de buurten beter met elkaar verbonden.

Vervolgstappen

De ambitie voor de Spoorzone Arnhem-Oost wordt uitgewerkt naar een uitvoeringsagenda met daarin de vervolgacties die we doen in samenwerking met partners uit stad en regio. Participatie met inwoners en stakeholders is heel belangrijk in deze fase. U wordt op de hoogte gehouden van de voortgang via deze webpagina.

Samenhang met Nationaal programma Arnhem-Oost

De geplande ontwikkelingen voor de Spoorzone Arnhem-Oost sluiten goed aan op de Arnhem-Oost-aanpak. Een langjarige aanpak waarbij de focus ligt op het creëren van gelijke kansen voor alle Arnhemmers. In de wijken Geitenkamp, Presikhaaf, Klarendal, Arnhemse Broek en Malburgen wordt extra geïnvesteerd om de leefomgeving, zowel sociaal als fysiek, te verbeteren. 

Meer informatie

Bekijk de uitgebreide versie van het ontwikkelperspectief via ons Bestuurlijk Informatiesysteem. De Schaapsdrift en omgeving is onderdeel van de gebiedsontwikkeling Spoorzone Arnhem-Oost. Voor meer informatie daarover kunt u naar de projectpagina 'Voorkeursrecht Schaapsdrift en omgeving'

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via spoorzone@arnhem.nl