Stationsgebied Arnhem-Zuid

De gemeente wil het stationsgebied in Arnhem-Zuid vernieuwen. Woont of werkt u in de buurt? Dan kunt u meedenken over de plannen voor dit gebied.

Op deze pagina houden wij u op de hoogte van het project. U kunt ook aangeven hoe u betrokken wilt zijn bij het maken van de plannen.

Een nieuwe gebiedsvisie

De komende maanden werken we samen met inwoners en andere betrokken mensen stap voor stap toe naar een gebiedsvisie. Dit is een plan op hoofdlijnen. We maken een nieuwe gebiedsvisie om meerdere redenen. De druk op het stationsgebied is hoog. Met de nieuwe visie stimuleren we duurzame mobiliteit. We willen de oversteek van de Metamofosenallee verbeteren en de sociale veiligheid in het gebied verhogen. Daarnaast willen we woningen bijbouwen. We verwachten de gebiedsvisie begin 2022 klaar te hebben. 

Luchtfoto van Arnhem Zuid. Het stationsgebied is uitgelicht en de omliggende wijken Schuytgraaf, Elderveld en De Laar zijn in aangegeven met tekst.

Plannen voor het stationsgebied

We willen het stationsgebied bij Arnhem-Zuid de komende jaren flink vernieuwen. Hiermee vervalt het oude plan uit 2007. Een deel van het bestaande groen willen we bestemmen tot wijkpark. Die bestemming heeft het nu nog niet. Op deze manier blijft het gebied ook in de toekomst groen. Er komt ruimte voor ongeveer 100 nieuwbouwwoningen. Verder onderzoeken we of parkeren voor de nieuwe woningen gecombineerd kan worden met een parkeervoorziening (P&R) bij het station. Dit zorgt voor minder parkeerdruk in de straten. 

Resultaten enquête

In september 2021 vroegen we aan ruim 7.000 huishoudens in Schuytgraaf, Elderveld en De Laar om mee te denken over de plannen voor het stationsgebied bij Arnhem Zuid in een online enquête. In totaal deden 728 mensen mee. De enquête is nu gesloten. Bekijk de resultaten van de enquête (pdf, 749kB).   

Online informatieavond

Op 16 november 2021 was er een online informatieavond. Hier zijn onze plannen verder toegelicht en zijn de uitkomsten van de online enquête getoond. Verder is verteld hoe het proces eruitziet en hoe inwoners betrokken worden bij het maken van de plannen. De informatieavond was ook bedoeld om van bewoners en ondernemers uit de buurt ideeën op te halen over de toekomst van het stationsgebied. Mensen uit Schuytgraaf, Elderveld en De Laar gingen die avond over 3 thema’s met elkaar in gesprek: groen, verkeer en wonen. Lees het verslag van de informatieavond.

Wandelingen door het stationsgebied voor bewoners

Als vervolg op de bewonersavond van 16 november hebben medewerkers van de gemeente met 2 groepjes bewoners door het stationsgebied gewandeld. Samen bekeken ze verschillende plekken in het gebied. Bewoners vertelden ideeën en stelden vragen. De wandelingen waren op woensdag 24 november en zaterdag 27 november. Nogmaals bedankt aan alle deelnemers. Lees het verslag van beide wandelingen

Werkgroep met inwoners

Er is een tijdelijke werkgroep van betrokken inwoners opgericht. In deze werkgroep zit ook de projectleider vanuit de gemeente en de stedenbouwkundige. Deze groep bekijkt de verzamelde ideeën van bewoners en bespreekt welke keuzes mogelijk zijn. De deelnemers kunnen hierover een advies aan ons meegeven.

Wij schrijven daarna een concept gebiedsvisie. We wegen alle belangen en ideeën en maken keuzes voor de toekomst van het gebied. De werkgroep bespreekt de eerste versie van de gebiedsvisie met elkaar en kan opnieuw opmerkingen meegeven. De visie wordt daarna naar het college gestuurd, waarna de gemeenteraad een besluit neemt. 

Planning gebiedsvisie 

We verwachten dat we de gebiedsvisie in het voorjaar van 2022 naar het college van burgemeester en wethouders kunnen sturen. Als het college akkoord gaat met de gebiedsvisie, stuurt het college de gebiedsvisie vervolgens door naar de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt uiteindelijk het besluit over de gebiedsvisie. Wanneer dit gebeurt, is nog niet duidelijk. In maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Het kan zijn dat we met het besluit wachten tot na de verkiezingen. De nieuwe gemeenteraad neemt dan een besluit over de gebiedsvisie. 

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief. U ontvangt dan zo nu en dan een bericht in uw mailbox over de voortgang. In de nieuwsbrief nodigen wij u ook uit voor momenten waarop we met mensen uit de buurt in gesprek gaan. 

Meer informatie

Heeft u vragen over de plannen voor het gebied rond station Arnhem-Zuid? Mail dan naar stationzuid@arnhem.nl.