Toekomst Presikhaaf 3

Presikhaaf 3 bestaat nu zo’n 60 jaar. En in die tijd is er veel veranderd. Zo weten we nu meer dan toen over bouwen, wonen, milieu en klimaat, verkeer en samenleven in de wijk. En met de kennis van nu, kunnen we de leefbaarheid van Presikhaaf 3 verbeteren. We willen dat bewoners van Presikhaaf 3 fijn kunnen leven en wonen, nu en in de toekomst. En daarvoor heeft de gemeente Arnhem met de input van bewoners en samen met verschillende partijen een plan gemaakt. 

Aan de slag met Presikhaaf 3

De komende jaren gaat de gemeente aan de slag met Presikhaaf 3. Het belangrijkste doel is het verbeteren van de leefbaarheid. Hiervoor richten we ons op de volgende 3 onderdelen:

  1. Samen opgaan met het Nationaal Programma Arnhem-Oost voor de sociale opgaven, zoals ontmoeten en bewegen.
  2. Het klimaatbestendig maken van de openbare ruimte in de wijk, zoals het groen, water en infrastructuur.
  3. Het toevoegen van nieuwe woningen en een maatschappelijk programma voor bewoners en organisaties in de wijk. 

Plan voor de toekomst - gebiedsvisie

Presikhaaf 3 is een unieke wijk in Arnhem. Het is een buurt van buurtjes en de bewoners willen graag in Presikhaaf 3 blijven wonen. Maar er zijn wel punten die verbeterd kunnen worden. Om de leefbaarheid van Presikhaaf 3 te verbeteren en toekomstbestendig te maken, is er een plan uitgewerkt. We noemen dit plan de gebiedsvisie. In de gebiedsvisie benoemen we de verbeterpunten die gaan over bouwen, wonen, klimaat, mobiliteit & verkeersveiligheid en samenleven in de wijk. Dit hebben we gedaan met input van de klankbordgroep, buurtbewoners, ondernemers en partnerorganisaties. Ook hebben inwoners per mail wensen, ideeën en zorgen met het projectteam gedeeld. Als de plannen worden uitgevoerd betrekken we opnieuw de bewoners en verschillende organisaties hierbij. Hoe we dit doen, lees je verder op deze pagina. 

Bewonersbijeenkomst 8 februari 2024

Op donderdag 8 februari 2024 is de gebiedsvisie gepresenteerd aan de inwoners van Presikhaaf 3 en andere belangstellenden. Het verslag van deze avond kunt u opvragen via e-mail: presikhaaf3@arnhem.nl.
Na het vaststellen van de gebiedsvisie door de raad worden de plannen uitgewerkt. Deze plannen leggen we dan weer voor aan de bewoners van Presikhaaf 3. 

Wilt u ook meepraten? Dan kunt u zich aanmelden via presikhaaf3@arnhem.nl voor een van de themagroepen: klankbordgroep, groen of verkeer/mobiliteit. 
Wij houden u dan op de hoogte en nodigen u uit voor een bijeenkomst. 

Vaststelling gemeenteraad

Na de bewonersavond op 8 februari 2024 wordt de gebiedsvisie gedeeld met de raad. De gemeenteraad stelt de gebiedsvisie uiteindelijk vast. We verwachten dat dat in het voorjaar van 2024 is.

Meer informatie

Wilt u de gebiedsvisie ontvangen of heeft u vragen over de gebiedsvisie van Presikhaaf 3? Stuur dan een e-mail naar presikhaaf3@arnhem.nl.