Toekomst Presikhaaf 3

Presikhaaf bestaat zo'n 60 jaar. Toen waren er hele andere wensen en ideeën over bouwen, wonen, milieu en klimaat, verkeer en samenleven in de wijk. Het is tijd om Presikhaaf 3 aan te passen aan de huidige wensen en ideeën.

Presikhaaf 3

Met Presikhaaf 3 wordt het gebied tussen het Winkelcentrum Presikhaaf, bedrijventerrein IJsseloord I, het spoor en de weg het Lange Water bedoeld. In 2003 is er al een plan gemaakt voor de ontwikkeling van de hele wijk Presikhaaf. Dit is later uitgewerkt voor Presikhaaf 1 en 2 en het winkelcentrum Presikhaaf. Deze plannen zijn inmiddels klaar. Nu is het tijd om met Presikhaaf 3 aan de slag te gaan. 

Plan voor de toekomst

We willen Presikhaaf 3 aanpassen aan onze huidige wensen en ideeën over bouwen, wonen, klimaat, verkeer en samenleven in de wijk. Daarom wordt een toekomstplan gemaakt, ook wel Ontwikkelperspectief genoemd. Met dit plan zorgen we er voor dat Presikhaaf 3 ook de komende 60 jaar een fijne wijk om te wonen, te werken en te leven blijft.

Startnotitie Presikhaaf 3

Mede met input van de Arnhemse woningcorporaties hebben we al zaken voorbereid. Zo weten we wat er speelt in Presikhaaf 3 en welke opgaven er zijn op onder andere het gebied van gebouwen, straten, wegen, fiets- en voetpaden, pleinen, sportvelden en groen. Deze voorbereidingen staan in de 'Startnotitie Presikhaaf 3' (pdf, 3,8 MB). Die is nog niet af. Nadat we ook de wensen en ideeën van bewoners goed in beeld hebben, gaan we in overleg met de wijk de definitieve toekomstvisie opstellen. 

Ontwikkelperspectief 

Een ontwikkelperspectief bestaat uit bestaande plannen die al in gang gezet zijn, nieuwe plannen die op korte termijn opgepakt kunnen worden en doelen op de langere termijn. Het gaat bijvoorbeeld over de leefbaarheid van de wijk, waar en welke woningen er gebouwd kunnen worden, waar in de toekomst gesport, gespeeld of ontspannen kan worden en op welke plekken de openbare ruimte verbeterd moet worden. De komende maanden gaat dit ontwikkelperspectief opgesteld worden.

Klankbordgroep

Via de klankbordgroep hebben buurtbewoners, ondernemers, organisaties en de gemeente de ontwikkelperspectief uitgewerkt. Daarnaast hebben inwoners ook per mail wensen, ideeën en zorgen met het projectteam gedeeld. Tijdens het proces zijn de ontwikkellocaties aan de Middachtensingel ook deel gaan uitmaken van de ontwikkelvisie. De gemeenteraad stelt een het ontwikkelperspectief uiteindelijk vast. Naar verwachting zal dat eind 2022 of begin 2023 zijn.

Meer informatie

Wilt u informatie over het Ontwikkelperspectief Presikhaaf 3? Of heeft u een vraag? Stuur dan een mail naar presikhaaf3@arnhem.nl