Toekomst Presikhaaf 3

Presikhaaf bestaat zo'n 60 jaar. Toen waren er hele andere wensen en ideeën over bouwen, wonen, milieu en klimaat, verkeer en samenleven in de wijk. Het is tijd om Presikhaaf 3 aan te passen aan de huidige wensen en ideeën.

Vragenlijst

Inwoners van Presikhaaf 3 hebben een brief van ons ontvangen met het verzoek om een vragenlijst in te vullen om ons te adviseren over de toekomst van de wijk. U kon de vragenlijst invullen tot en met 13 december 2021. Ongeveer 140 mensen hebben de vragenlijst ingevuld. De uitkomsten worden op dit moment verwerkt. Begin 2022 delen we deze uitkomsten.

Presikhaaf 3

Met Presikhaaf 3 wordt het gebied tussen het Winkelcentrum Presikhaaf, bedrijventerrein IJsseloord I, het spoor en de weg het Lange Water bedoeld. In 2003 is er al een plan gemaakt voor de ontwikkeling van de hele wijk Presikhaaf. Dit is later uitgewerkt voor Presikhaaf 1 en 2 en het winkelcentrum Presikhaaf. Deze plannen zijn inmiddels klaar. Nu is het tijd om met Presikhaaf 3 aan de slag te gaan. 

Plan voor de toekomst

We willen Presikhaaf 3 aanpassen aan onze huidige wensen en ideeën over bouwen, wonen, klimaat, verkeer en samenleven in de wijk. Daarom wordt een toekomstplan gemaakt, ook wel Ontwikkelperspectief genoemd. Met dit plan zorgen we er voor dat Presikhaaf 3 ook de komende 60 jaar een fijne wijk om te wonen, te werken en te leven blijft.

Ontwikkelperspectief 

Een Ontwikkelperspectief bestaat uit bestaande plannen die al in gang gezet zijn, nieuwe plannen die op korte termijn opgepakt kunnen worden en doelen op de langere termijn. Het gaat bijvoorbeeld over de leefbaarheid van de wijk, waar en welke woningen er gebouwd kunnen worden, waar in de toekomst gesport, gespeeld of ontspannen kan worden en op welke plekken de openbare ruimte verbeterd moet worden. De komende maanden gaat dit Ontwikkelperspectief opgesteld worden.

Verder meepraten, meedenken of raadgeven?

Wilt u daarnaast geïnformeerd worden over de volgende stappen? Stuur dan een mail naar presikhaaf3@arnhem.nl. Dan houden wij u op de hoogte over de totstandkoming van het Ontwikkelperspectief.

Klankbordgroep

Er wordt ook een klankbordgroep opgericht waarin meegepraat en gedacht kan worden. De klankbordgroep is een groep wijkbewoners, ondernemers en organisaties waarmee de gemeente verder in gesprek gaat over de uitwerking van het Ontwikkelperspectief. Uiteindelijk neemt de gemeenteraad een besluit over het Ontwikkelperspectief. Wilt u aan de klankbordgroep meedoen? Stuur een mail naar presikhaaf3@arnhem.nl en meld u aan. 

Startnotitie Presikhaaf 3

Mede met input van de Arnhemse woningcorporaties hebben we al zaken voorbereid. Zo weten we wat er speelt in Presikhaaf 3 en welke opgaven er zijn op onder andere het gebied van gebouwen, straten, wegen, fiets- en voetpaden, pleinen, sportvelden en groen. Deze voorbereidingen staan in de 'Startnotitie Presikhaaf 3' (pdf, 3,8 MB). Die is nog niet af. Nadat we ook de wensen en ideeën van bewoners goed in beeld hebben, gaan we in overleg met de wijk de definitieve toekomstvisie opstellen. 

Contact en hulp

Als u hulp nodig heeft bij het invullen van de vragenlijst neem dan contact op met het projectteam Presikhaaf 3 via 026 377 2587 of via presikhaaf3@arnhem.nl. Of neem contact op met het Team Leefomgeving Presikhaaf via 026 - 377 5890. Als u liever persoonlijk in gesprek met ons wilt, stuur dan een mail naar presikhaaf3@arnhem.nl. Dan plannen we een afspraak met u in. Ook andere vragen of opmerkingen kunt u via dit mailadres aan ons kwijt.