Van A tot Zuid

Hoe wilt u cultuur beleven, ervaren of beoefenen in Arnhem-Zuid? Laat uw mening achter via de vragenlijst. Klik op de button hieronder om naar de vragenlijst te gaan.

Cultuurfestival

Op 21, 22 en 23 maart werd winkelcentrum Kronenburg omgetoverd tot podium voor cultuur. Een programma met muziek, dans en workshops trok veel publiek. Bezoekers konden tegelijkertijd hun ideeën kwijt over cultuur in Arnhem-Zuid.

Aanleiding Van A tot Zuid

Cultuur levert een belangrijke bijdrage aan de levendigheid en leefbaarheid van wijken. Het brengt inwoners bij elkaar en versterkt de onderlinge verbondenheid. Het is al langere tijd bekend dat het culturele aanbod niet goed is verdeeld over de stad en dat er te weinig culturele voorzieningen zijn in Arnhem-Zuid, terwijl daar steeds meer mensen wonen. We vinden dit onwenselijk, kunst en cultuur moet voor iedereen bereikbaar zijn. De nabijheid van cultuur is belangrijk en zelfs bepalend voor de deelname aan cultuur.

Door de sterke groei van Arnhem-Zuid in de afgelopen decennia stijgt ook de vraag naar cultureel aanbod en culturele voorzieningen. Eerder werd dit al geconstateerd in de notitie ‘Blik op Zuid’ (2019) en we zien dit ook terug in het Ontwikkelperspectief Kronenburg (2022). Daarom zetten we in op de versterking van het culturele aanbod en de faciliteiten in Arnhem-Zuid voor cultuureducatie, cultuurparticipatie en -presentatie. Samen met bewoners, cultuurpartners en andere betrokkenen onderzoeken we waar behoefte aan is in Zuid en maken we een duurzaam plan.

Behoefteonderzoek

De afgelopen maanden stonden in het teken van onderzoek en proefprogrammering. We werkten samen met Bureau Ruimtekoers voor social design en participatie, advies- en onderzoeksbureau Spectrum en documentairemaker Maaike Broos. Om een breder publiek te bereiken en meer diepgaande inzichten te verkrijgen, ging Spectrum een aantal keren de straat op om met bewoners in Zuid in gesprek te gaan over cultuur in Zuid. Ook waren er focusgroepgesprekken. 

Daarnaast gingen 10 Arnhemse makers onder begeleiding van Bureau Ruimtekoers de straat op. De makers lieten zich inspireren door ontmoetingen en gesprekken met inwoners van Arnhem-Zuid. Van deze ontmoetingen en gesprekken worden voorstellingen, performances en kunstwerken gemaakt die worden gepresenteerd op het cultuurfestival Van A tot Zuid. De voorstellingen hebben als doel om bezoekers te prikkelen om mee te praten over cultuur in Zuid. Via telramen, interactieve installaties en acteurs worden actief behoeften opgehaald tijdens het festival.

Documentaire

Organisatie-antropoloog en filmmaker Maaike Broos van Broosdoc legt het proces met camera vast. Deze documentaire bestaat uit het proces van Spectrum en Ruimtekoers, maar dient ook als podium voor bewoners en cultuurliefhebbers. In de documentaire komen de verschillende puzzelstukjes van het onderzoek samen. 

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie of actief betrokken worden? Neem dan contact op met procesbegeleider Lisette Aarnink via lisette.aarnink@arnhem.nl.