Van A tot Zuid

In het Arnhemse coalitieakkoord 2022-2026 is afgesproken dat er meer ruimte komt voor cultuur in Arnhem-Zuid. Het gaat daarbij om de presentatie van cultuur, de deelname aan cultuur en cultuureducatie.

Aanpak

De komende maanden staan in het teken van onderzoek en proefprogrammering. We werken hierin samen met Bureau Ruimtekoers voor social design en participatie, advies- en onderzoeksbureau Spectrum en documentairemaker Maaike Broos. Om een breder publiek te bereiken en meer diepgaande inzichten te verkrijgen, gaat Spectrum een aantal keren de straat op om met bewoners in Zuid in gesprek te gaan over cultuur in Zuid. De bus van Spectrum zal onder andere te vinden zijn bij winkelcentrum Kronenburg. 

In de volgende fase gaan 10 Arnhemse makers onder begeleiding van Bureau Ruimtekoers een proefprogrammering maken in Zuid. De makers laten zich inspireren door ontmoetingen en gesprekken met inwoners van Arnhem-Zuid. Vervolgens worden hier creatieve vertalingen van gemaakt zoals een beeldend kunstwerk of dansvoorstelling. Deze creatieve vertalingen komen samen tijdens een proefprogrammering op 21, 22 en 23 maart in Winkelcentrum Kronenburg. We nodigen iedereen van harte uit om te komen kijken en mee te praten. 

Documentaire 

Het proces wordt gevolgd door organisatie-antropoloog en filmmaker Maaike Broos van Broosdoc. Daarnaast zal zij gesprekken voeren met betrokken inwoners en professionals van cultuur in Arnhem-Zuid. De uitkomsten verwerkt zij in een documentaire.   

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie of actief betrokken worden? Neem dan contact op met procesbegeleider Lisette Aarnink via lisette.aarnink@arnhem.nl.