Verbetering Willemsplein

De komende jaren gaan we het Willemsplein verbeteren. Het verkeer moet beter doorstromen en het plein wordt aantrekkelijker. De werkzaamheden gebeuren waarschijnlijk tussen 2025 en 2029.

Belangrijk verkeerspunt

Het Willemsplein, met het bekende hert, ligt tussen station Arnhem Centraal, de binnenstad en Park Sonsbeek. Het plein is een belangrijk punt voor het openbaar vervoer in het centrum en ook fietsers, voetgangers en auto’s (bestemmingsverkeer) maken er veel gebruik van. 

Aanleiding voor de verbeteringen

Directe aanleiding om het Willemsplein aan te pakken zijn knelpunten in het verkeer, zoals de doorstroom van busverkeer. Ook richten we het busstation opnieuw in. Omdat het plein een beeldbepalende plek is voor Arnhem, bekijken we het niet alleen vanuit het oogpunt van verkeer, maar ook breder. Het Willemsplein is in de laatste jaren erg verhard: groen heeft plaats gemaakt voor asfalt. Van een plein is niet echt meer sprake. We willen van het Willemsplein weer een levendig plein maken. 

De planning

Het duurt nog even, maar we verwachten dat het Willemsplein tussen 2025 en 2029 kan worden aangepakt. Voor het zover is, moet er nog veel gebeuren.

Ambitiedocument

Voor het Willemsplein is een mobiliteitsverkenning uitgevoerd, waabij is gekeken hoe alle verkeersstromen op het Willemsplein lopen. Verder hebben we wensen en ambities opgehaald bij verschillende belangengroepen. Deze inzichten hebben we verwerkt in een ambitiedocument voor het Willemsplein met daarin alle wensen en doelen. Wilt u dit document ontvangen, stuur dan een e-mail naar projectwillemsplein@arnhem.nl.

Voorlopig schetsontwerp gepresenteerd op 29 januari 2024

Op 29 januari 2024 hebben we het voorlopig schetsontwerp gepresenteerd tijdens een informatiebijeenkomst op het stadhuis. Er is uitleg gegeven over hoe de wensen, verbeterpunten (en ontbrekende punten) die zijn opgehaald in de stad, zijn vertaald naar dit voorlopige schetsontwerp. Bezoekers van de informatiebijeenkomst konden het voorlopige ontwerp ‘ervaren’ door met een VR-bril op het toekomstige Willemsplein rond te lopen.

Visiedocument en schetsontwerp vastgesteld

Op dit moment is het voorlopig schetsontwerp vastgesteld. Het ontwerp werken we dit jaar en in 2025 verder uit tot een definitief ontwerp. Hierbij nemen we ook de opmerkingen mee, die gemaakt zijn tijdens de participatiebijeenkomst van 29 januari 2024.

Meer informatie