Verbetering Willemsplein

De komende jaren gaan we het Willemsplein verbeteren. Het verkeer moet beter doorstromen en het plein wordt aantrekkelijker. De werkzaamheden gebeuren waarschijnlijk tussen 2025 en 2029.

Belangrijk verkeerspunt

Het Willemsplein, met het bekende hert, ligt tussen station Arnhem Centraal, de binnenstad en Park Sonsbeek. Het plein is een belangrijk punt voor het openbaar vervoer in het centrum en ook fietsers, voetgangers en auto’s (bestemmingsverkeer) maken er veel gebruik van. 

Aanleiding voor de verbeteringen

Directe aanleiding om het Willemsplein aan te pakken zijn knelpunten in het verkeer, zoals de doorstroom van busverkeer. Ook richten we het busstation opnieuw in. Omdat het plein een beeldbepalende plek is voor Arnhem, bekijken we het niet alleen vanuit het oogpunt van verkeer, maar ook breder. Het Willemsplein is in de laatste jaren erg verhard: groen heeft plaats gemaakt voor asfalt. Van een plein is niet echt meer sprake. We willen van het Willemsplein weer een levendig plein maken. 

De planning

Het duurt nog even, maar de verwachting is dat we het Willemsplein tussen 2025 en 2029 kunnen gaan aanpakken. Voor het zover is, moet er nog veel gebeuren.

Ambitiedocument

Voor het Willemsplein is een zogeheten mobiliteitsverkenning uitgevoerd waarin is gekeken hoe alle verkeersstromen op het Willemsplein lopen. Verder hebben we wensen en ambities opgehaald bij verschillende belangengroepen. Deze inzichten hebben we verwerkt in een ambitiedocument voor het Willemsplein met daarin alle wensen en doelen. Wilt u dit document ontvangen, stuur dan een e-mail naar projectwillemsplein@arnhem.nl.

Visie en schetsontwerp 

De volgende stap is het maken van een visie voor het plein met daarbij een zogeheten schetsontwerp. Van 7 tot en met 30 april 2023 heeft de stad meegedacht over onderwerpen als oversteekplaatsen, de fietspaden, groen en schaduw op het plein en het stallen van fietsen. Centraal daarbij stonden 3 vragen: wat is goed, wat kan beter en wat mist u op het Willemsplein? De resultaten van deze participatieronde nemen we mee in het schetsontwerp.

Resultaten participatie april 2023

In totaal hebben bijna 800 mensen de online enquête ingevuld. Als duidelijk positief punt wordt het goede aanbod van bussen van en naar alle richtingen genoemd. Ook noemen veel mensen als positieve punten het groen rondom het hert en de grote oude bomen ter hoogte van de Jansstraat. Net als de oude panden aan het plein. Alleen merkt men wel op dat deze panden niet echt opvallen. 

De genoemde verbeterpunten gaan over de volgende onderdelen. 

  1. Zo ervaart men op het punt Jansstraat – Gele Rijdersplein dat het daar lastig oversteken is: fietsers geven daar vaak geen voorrang aan de voetgangers op het zebrapad.
  2. Voetgangers vinden dat ook de oversteekplaats vanaf het Willemsplein naar de Oude Stationsstraat beter kan. Het stoplicht staat daar lang op rood en kort op groen en het ‘schuin’ oversteken ervaart men als hinderlijk. 
  3. Fietsers noemen de T-splitsing op het fietspad Willemsplein – Gele Rijdersplein een onoverzichtelijk kruispunt, waarbij men elkaar slecht voorrang verleent.
  4. En ook het fietsknooppunt Nieuwe Plein – Stationsplein – Willemsplein noemt men een verbeterpunt. Dat ervaren fietsers namelijk als een lastige route.   
  5. De opstelplaats voor de fiets om te wachten voor het verkeerslicht van Willemsplein naar Sonsbeek en andersom vanaf Sonsbeek naar de binnenstad is erg krap. 
  6. Veel bushaltes op een ‘station’ zo dichtbij Arnhem Centraal en Velperplein, ervaart men als onnodig. 
  7. Ook vinden mensen dat een busplein (dat men ook omschrijft als tochtig) ten koste gaat van ruimte voor groen.
  8. Automobilisten noemden vooral de mogelijkheid om af te slaan in meerdere richtingen dan alleen naar het station als verbeterpunt. 

Minder stenig, meer groen

In z’n algemeenheid ervaart men het Willemsplein als erg stenig en ziet men het graag groener. Rondom het Hert zouden mensen bovendien liever meer soorten groen zien dan alleen maar gras: meer divers en minder ‘seizoensafhankelijk’ groen zoals bomen, “zodat het Willemsplein er altijd aantrekkelijk uitziet”. Tot slot zouden mensen graag het autoverkeer verminderd zien, ook omdat dat bij zou dragen aan een verbetering van ‘het verblijfsklimaat op het hele plein’.
Op basis van al deze resultaten gaan we nu aan de slag met het schetsontwerp. Ook daarover kunt u uw mening geven. Zodra we het schetsontwerp aan de stad laten zien, zullen we ook op hoofdlijnen aangeven wat we hebben gedaan met de reacties

Blijf op de hoogte

Via de Arnhemse Koerier, social media en uitnodigingen aan specifieke doelgroepen informeren we u over de voortgang van het Willemsplein. Op deze projectpagina vindt u ook altijd de laatste informatie over dit project.

Contact

Heeft u nu al vragen? Die kunt u via de e-mail stellen aan projectleider Nicole Voestermans via: nicole.voestermans@arnhem.nl.