Voorlopig schetsontwerp Willemsplein

Het voorlopig schetsontwerp van het stedenbouwkundig plan Willemsplein is klaar.

Wat staat er in het voorlopig schetsontwerp?

Het voorlopig schetsontwerp (pdf, 69MB) laat vooral de hoofdvorm en hoofdindeling van de toekomstige situatie van het Willemsplein zien. We lichten een aantal onderdelen toe.

Compacter busstation

De basis voor het nieuwe Willemsplein is een compacter busstation dat meer naar het midden wordt verplaatst. De huidige autokeerlus voor autoverkeer vervalt waardoor meer ruimte ontstaat voor fietser en voetganger.

Willemsplein compacter busstation 

Door het compactere busstation en het vervallen van de keerlus ontstaat aan de zijde van Royal en het Gele Rijders Plein ruimte om te vergroenen met grote plantvakken en een paar grote, monumentale bomen. Het busstation komt zo midden in een groene zone te liggen. Dat is fijn voor de wachtende reizigers. En de toch grote, verharde ruimte van het station wordt zo als minder ‘versteend’ ervaren door het omliggende groen. Het plan lost 43% van de vertraging op het busstation op waardoor we een half miljoen euro besparen op het openbaar vervoer.

Groene fietsverbinding tussen het park Sonsbeek en de Rijnkade

Tussen dit busstation en het AKU-monument ontstaat meer ruimte voor groen, maar ook voor voetgangers en fietsers. Samen met een herinrichting van de fiets- en voetgangersruimte aan de noordzijde van de historische binnenstad en een meer directe verbinding richting park Sonsbeek ontstaat een comfortabele en groene fietsverbinding tussen het park Sonsbeek en de Rijnkade.

Willemsplein fietsverbinding
Vanaf Zijpse Poort naar binnenstad

Ondergrondse fietsenstalling

Om het AKU-monument beter tot zijn recht te laten komen wordt de huidige fietsenstalling verplaatst naar onder het nieuwe busstation. Deze ondergrondse oplossing betekent bovengronds meer ruimte in de stad voor groen en verblijf. Tegelijkertijd is het een stap vooruit in de verkeersveiligheid voor de fietsers.

Willemsplein ondergrondse fietsenstalling

Groene singelstructuur

Het plan zet maximaal in op de vergroening van het Willemsplein. Het huidige, verdeelde groen worden lange, vloeiende lijnen van nieuwe plantvakken met vaste planten. Door het samenvoegen van het groen krijgt de singelstructuur meer vorm en continuïteit. Zo wordt de groene singelstructuur met monumentale waarde rondom het centrum hersteld. Tegelijkertijd begeleiden de gebogen lijnen de belangrijkste routes van voetgangers, zowel parallel aan de singel als bij het oversteken. 

Willemsplein groene singelstructuur

Hoe nu verder?

In de vervolgstappen is het nodig het schetsontwerp verder uit te werken en aan te scherpen naar een voorlopig ontwerp, een definitief ontwerp en uiteindelijk, een uitvoeringsontwerp. Ook wordt in 2024 gezocht naar financiële middelen, subsidies. We houden u via deze website op de hoogte van de ontwikkelingen. We verwachten begin 2025 weer iets te kunnen melden over de plannen.