Vernieuwing Stadstheater

Het Arnhemse Stadstheater is hard aan renovatie toe. Het gebouw was voor bezoekers, medewerkers en artiesten niet comfortabel meer. In september was de laatste voorstelling en de voorbereidingen op de verbouwing zijn gestart.

Onderzoeken en bewaking

Begin november is de sleutel van het Stadstheater overgedragen aan de gemeente Arnhem. Het pand is nu leeg om allerlei onderzoeken te kunnen doen in de voorbereiding op de verbouwing. Zo heeft er een asbestonderzoek plaatsgevonden. Binnen in het theater is asbest aangetroffen. Dat wordt door een deskundig bedrijf veilig verwijderd. Het bedrijf Alvast is ingehuurd voor de bewaking van het Stadstheater. Er zijn camera’s geplaatst om overlast te voorkomen.

Vleermuiskasten in het park

In het park tegenover het Stadstheater staan sinds kort enkele kastjes op palen. Deze zijn speciaal bedoeld voor vleermuizen. Tot nu toe zijn er geen vleermuizen aangetroffen in het Stadstheater. Maar het is mogelijk dat ze dit voorjaar wel verschijnen. De verbouwing kan hun rust verstoren. Op korte afstand is nu alternatieve woonruimte beschikbaar. De kastjes blijven 3 jaar staan.

Schetsontwerp

Het ontwerpteam voor het nieuwe Stadstheater bestaat uit: Braaksma & Roos Architecten, Civic Architecture en Arup met Bremen Bouwadviseurs. Inmiddels is het schetsontwerp gereed. Dit is een ‘vlekkenplan’ (ruwe schets) dat aangeeft welke ruimte waar komt, zoals grote en kleine zaal, foyers, kleedruimtes, technische installaties, transportruimtes en kantoren. U kunt het schetsontwerp bekijken via www.musisenstadstheater.nl/verbouwing-stadstheater

Het schetsontwerp is dus een ontwerp op hoofdlijnen en die hoofdlijnen worden in het voorlopig ontwerp verder uitgewerkt. Het voorlopig ontwerp zal begin 2024 klaar zijn. Later dat jaar volgt dan het definitieve ontwerp. Vanuit het definitieve ontwerp wordt de aannemer gezocht. 

Ideeën uit de stad

In het schetsontwerp is rekening gehouden met ideeën en suggesties van omwonenden en andere geïnteresseerden. De gemeente is erg blij met de bijdrage uit de stad. Wij hebben het ontwerpteam gevraagd om deze ideeën zoveel mogelijk te verwerken in de plannen. 

In het schetsontwerp en de verdere uitwerking wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met:

  • een tweede entree met foyer aan de kant van de binnenstad
  • het vergroten van het aantal (genderneutrale) toiletten
  • de toegankelijkheid voor bezoekers met een beperking of een chronische ziekte. 

Impressie Stadstheater
Beeld uit het schetsontwerp: entree aan zijde binnenstad. Copyright: ontwerpteam Stadstheater

Het Koningsplein 

De directe omgeving van het Stadstheater krijgt in de toekomst ook een ander uiterlijk. We willen hier een Stadsoase aanleggen.

Meer informatie 

Contact

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via e-mailadres projectstadstheater@arnhem.nl.